Ciprian Bâra

Patriarhii României - evocări omagiale
01 Martie 2015
Recent, sub egida Editurii BASILICA a Patriarhiei Române, a apărut albumul Patriarhii României - evocări omagiale. Noua lucrare a fost oferită cititorilor cu puţine zile înaintea Duminicii Ortodoxiei, sărbătoare cu...
Educaţie şi responsabilitate la Parohia Iancu Vechi-Mătăsari
26 Februarie 2015
Acolo unde tumultul şi animaţia veşnic agitatei capitale se domolesc rareori, pe bulevardul Pache Protopopescu, trecătorul grăbit descoperă un colţ de linişte, de rugăciune şi de făptuire a milei creştine - biserica Parohiei Iancu Vechi- Mătăsari,...
În aceste sâmbete, cei adormiţi ne cheamă la Sfânta Liturghie
13 Februarie 2015
Având în centru învăţătura despre Învierea lui Hristos, garanţie a învierii tuturor, Biserica se roagă pentru cei care au murit şi nu mai sunt printre noi. Ei nu sunt uitaţi, sunt pomeniţi la fiecare Sfântă...
Moşii şi strămoşii noştri
15 Februarie 2015
Evanghelia duminicii de astăzi este Evanghelia Judecăţii de Apoi, Evanghelia faptelor bune izvorâte din iubirea faţă de semenii noştri în care tainic sălăşluieşte Hristos. În legătură specială cu această duminică în...
Sfinţii Trei Ierarhi, modele actuale pentru păstorii de suflete
29 Ianuarie 2015
Astăzi Biserica Ortodoxă cinsteşte pe Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. Despre dreapta lor vieţuire, despre importanţa operei şi lucrării acestor sfinţi ierarhi pentru apărarea şi fundamentarea teologiei...
De ce vine Crăciunul?
26 Decembrie 2014
Căutarea sensului vieţii nu constituie doar o problemă a filosofiei, ci şi o necesitate elementară cotidiană. Imediat ce dobândeşte conştiinţa sinelui, omul se întreabă care este rostul vieţii sale (sau aşa ar fi firesc). Prin...
10 ani de misiune ortodoxă la Girona
21 Noiembrie 2014
Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Proroc Ilie“ şi „Sfântul Grigorie Palama“ din Girona, Catalunya (Spania), a împlinit anul acesta 10 ani de existenţă. Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte...
Cerc pastoral în Protoieria Sector 6 Capitală
17 Octombrie 2014
La Biserica  „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“ - Parc Ghencea a avut loc joi, 16 octombrie, un cerc pastoral al preoţilor din Protoieria Sector 6 Capitală, sub coordonarea părintelui protopop Costel Burlacu. Seara de dialog a...
Oaspete de seamă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti
12 Octombrie 2014
Vineri, 10 octombrie, dr. Ullrich Zeitler, profesor la VIA University College din Åarhus, Danemarca, a susţinut trei prelegeri la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti, ca invitat oficial în...
Raiul şi (ne)munca
08 Octombrie 2014
În societatea preindustrială munca avea de obicei un caracter direct productiv sau prelucrativ şi era legată de mediul familial şi social al omului. Exercitarea ei îi aducea pe oameni la o mai strânsă comunicare şi colaborare şi...
Sfinţii Martiri Brâncoveni în lumina taborică
22 August 2014
Pe lângă exemplul vieţii sale mărturisitoare, Constantin Brâncoveanu a lăsat un tezaur însemnat, mai ales din punct de vedere cultural. A statornicit un stil bisericesc arhitectonic, ce îi poartă cu mândrie numele,...
Pasul lui Petru şi încredinţarea totală în Dumnezeu
06 August 2014
Imaginea evanghelică a umblării pe mare şi a potolirii furtunii este o imagine-cadru, o imagine profetică, care nu se închide doar la întâlnirea cu Mântuitorul a Sfântului Petru şi a celorlalţi ucenici din corabia...
Zidire, educaţie şi filantropie sub acoperământul Maicii Domnului
02 August 2014
Parohia Brâncuşi cu hramurile „Acoperământul Maicii Domnului“ şi „Sfântul Ioan Rusul“ s-a născut cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în anul 2008 într-unul din cele...
(Ne)firesc, evident şi normal
20 Mai 2014
Imaginea-cadru a Evangheliei Duminicii a 6-a după Paşti creionează un contrast izbitor între lumina pe care Mântuitorul o dăruieşte unui orb din naştere, făcându-l să vadă, şi invidia întunecată a fariseilor care nu acceptă...
„Iubesc darul vieţii şi vreau să îi ajut pe ceilalţi“
13 Mai 2014
Funcţionalitatea oricărei profesii este înţeleasă şi valorificată în cadrul general al vieţii sociale. Pornind de la profesia sa, omul este dator să se deschidă întregii vieţi sociale. Toate acestea se conjugă şi mai coerent...

Arhivă ediții

Contactează-ne!