Ciprian Bâra

„Iubesc darul vieţii şi vreau să îi ajut pe ceilalţi“
13 Mai 2014
Funcţionalitatea oricărei profesii este înţeleasă şi valorificată în cadrul general al vieţii sociale. Pornind de la profesia sa, omul este dator să se deschidă întregii vieţi sociale. Toate acestea se conjugă şi mai coerent...
Calea Crucii, calea urmării lui Hristos
19 Martie 2014
În Duminica a treia din Postul Mare, noi, toţi creştinii, primim o chemare radicală de a ne apropia de lumea lui Dumnezeu, de Însuşi Mântuitorul Hristos, de a ajunge să intrăm pe poarta cea strâmtă, dar primitoare a...
Postul, pelerinaj lăuntric spre Hristos
02 Martie 2014
Astăzi este începutul Postului Mare, vremea potrivită pocăinţei. Biserica în ansamblul ei îmbracă o haină cernită ce trimite la aspectul penitenţial al vieţii liturgice. Suntem chemaţi la călătoria postului, prin rânduieli...
Credinţă şi educaţie peste veacuri la Biserica Mavrogheni
26 Februarie 2014
În vecinătatea Pieţei Victoriei, unde tumultul şi animaţia veşnic agitatei metropole se domolesc, pe micuţa stradă a Monetăriei, trecătorul grăbit al Capitalei descoperă un adevărat colţ de istorie, de cultură şi de educaţie: Biserica...
Cuminţenia nefolositoare şi îndrăzneala mântuitoare
12 Februarie 2014
Pilda Fiului risipitor citită în Duminica a 34-a după Rusalii ne aşază în faţă imaginea unui tablou cu trei personaje principale: fiul rătăcitor, părintele acestuia şi fratele fiului rătăcitor, fiecare personificând un tip...
Un nou consilier patriarhal
07 Februarie 2014
  Sectorul Pelerinaje al Patriarhiei Române, condus de ing. Leonard Ciofu, consilier patriarhal coordonator, are de la începutul lunii februarie încă un consilier pentru grupurile speciale de pelerini....
Sărbătoare la Aşezământul românesc din Ierusalim
05 Februarie 2014
Părintele arhimandrit Timotei Aioanei este noul Superior al Aşezămintelor româneşti de la Locurile Sfinte, Ierusalim, Ierihon şi Iordan. Evenimentul prezentării sale oficiale în noua ascultare  s-a desfăşurat  în...
Belşugul mesei şi bucuria sărbătorii
22 Decembrie 2013
Cea mai înaltă îndeletnicire  pentru om nu este munca, ci rugăciunea şi bucuria prăznuirii împreună cu Dumnezeu şi cu Sfinţii Săi. Omul contemporan trăieşte o tensiune continuă între dorinţa de a munci şi a fi eficient...
Buchet de colinde la Parohia „Naşterea Maicii Domnului“
18 Decembrie 2013
Luni, 16 decembrie, Corala bărbătească ortodoxă „Te Deum Laudamus“ dirijată de părintele Zaharia Matei a susţinut un concert de colinde în biserica Parohiei „Naşterea Maicii Domnului“ din Protoieria I Capitală....
Rugăciune şi datini străbune de ziua hramului la Biserica „Sfântul Elefterie“
13 Decembrie 2013
În această seară, încep manifestările liturgice şi culturale prilejuite de sărbătoarea ocrotitorului la Biserica „Sfântul Elefterie“ din Bucureşti. La lăcaşul de cult aşezat cu absida Sfântului Altar spre strada...
Expoziţie Grigore Popescu la Craiova
05 Decembrie 2013
Vernisajul expoziţiei de pictură a cunoscutului pictor şi restaurator Grigore Popescu-Muscel, organizată de Uniunea Artiştilor Plastici din România, filiala din Craiova, a avut loc la Galeria ARTA din oraş (Calea Unirii nr. 12, Craiova,...
Grija părintelui pentru fiii duhovniceşti
24 Noiembrie 2013
Tradiţia ortodoxă îi acordă părintelui duhovnic o importanţă deosebită. Păstrarea statornică a acestei tradiţii este absolut necesară pentru cultivarea corectă a vieţii duhovniceşti a credincioşilor. Prin ascultare de părintele duhovnic...
Zi de hram la Parohia Şerban Vodă din Bucureşti
14 Noiembrie 2013
Astăzi îl prăznuim pe Sfântul Paisie de la Neamţ, cuvios erudit, rugător înţelept, dar şi un lucrător practic şi milostiv. Învăţând din slova sa cărturărească şi din lucrarea sa duhovnicească, preoţii şi...
Depărtarea de aproapele şi cultura falsei compasiuni
06 Noiembrie 2013
Cine este aproapele meu? Aceasta este întrebarea Evangheliei de astăzi, aceasta este întrebarea tânărului învăţător de lege care voia să se îndreptăţească pe sine, aceasta este din păcate poate de multe ori şi...
Bucuria regăsirii adevăratului „acasă“
15 August 2013
Luna august este pentru foarte mulţi români luna reîntoarcerii acasă. Pentru fiii harnici şi binecredincioşi plecaţi pretutindeni, spre binele lor, dar mai ales al celor dragi, rămaşi în ţară, Sfântul Sinod al...

Arhivă ediții

Contactează-ne!