Ciprian Apintiliesei

Educația în Franța - între principii și provocări
25 August 2018
În urmă cu aproximativ cinci ani, aveam să ajung pentru prima dată în Franța. Nu pot spune că știam la acel moment suficiente aspecte legate...
Înţelepciune biblică: Urcuşul duhovnicesc: de la teamă la iubire
16 Septembrie 2011
"Să se teamă de Domnul tot pământul şi de El să se cutremure toţi locuitorii lumii." (Psalmul 32, 8) Sfânta Scriptură, de la primele sale cărţi până la ultimele, este o paradigmă a vieţii omului, de la vârsta prunciei până...
Înţelepciune biblică: Limba, puţin foc ce aprinde întreg codrul
12 Septembrie 2011
"Cel ce-şi păzeşte gura şi limba lui îşi păzeşte sufletul lui de primejdie." (Pilde 21, 23) Între nevoinţele creştinului ocupă un loc foarte important şi nevoinţa înfrânării limbii. Deşi, de multe ori, se tinde spre o...
Înţelepciune biblică: „Secretul“ creştinului: bucuria întru Domnul
02 Septembrie 2011
"Bucuraţi-vă pururea întru Domnul. Şi iarăşi zic: Bucuraţi-vă." (Filipeni 4, 4) În societatea contemporană se fac auzite vocile unor cercetători şi savanţi care susţin că au descoperit "secretul" prosperităţii omului, secret...
Sfaturi practice în Biserică: Putem îngenunchea duminica?
25 August 2011
Cercetând izvoarele canonice şi patristice ale Bisericii, vom observa că problema îngenuncherii credincioşilor în cadrul serviciilor divine oficiate în zi de duminică a reprezentat una dintre preocupările Părinţilor primului mileniu. Prima...
Înţelepciune biblică: Gustarea duhovnicească din Dumnezeu
19 August 2011
"Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul" (Psalmul 33, 8) Sfinţii Părinţi împart viaţa duhovnicească a creştinului în trei stadii. Primul dintre ele corespunde acestei "gustări", în care Dumnezeu "răneşte sufletul...
Înţelepciune biblică: Cele ale lui Dumnezeu şi cele ale lumii
17 August 2011
"Tot ce este în lume, adică pofta trupului şi pofta ochilor şi trufia vieţii, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume." (I In. 2, 16) "Robindu-ne celor de jos", fără a mai tinde la "libertatea măririi fiilor lui...
Sfaturi practice în Biserică: Purtarea Sfintei Cruci la gât
10 August 2011
Una dintre principalele îndatoriri ale creştinului este mărturisirea lui Hristos, în orice timp şi în orice loc cu putinţă, fie prin faptele sale, fie prin purtarea sa, fie prin cuvintele sale: "Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor,...
Sfaturi practice: Să ne îngrijim de mormintele răposaţilor
03 August 2011
Dintotdeauna creştinul ortodox şi-a manifestat dragostea şi preţuirea sa faţă de cei adormiţi întru Domnul, păstrându-le vie amintirea, pentru a o transmite generaţiilor viitoare ca pildă autentică de vieţuire. Stau mărturie în acest sens atât...
Înţelepciune biblică: Smerenia, suflet al rugăciunii
24 Iulie 2011
"Cereţi şi nu primiţi, pentru că cereţi rău, ca voi să risipiţi în plăceri." (Iac. 4, 3) Deşi Mântuitorul Hristos în cadrul predicii de pe munte spune: "Cere-ţi şi vi se va da… că oricine cere ia" (Mt. 7, 7-8),...
Înţelepciune biblică: Osteneala cea după Dumnezeu
16 Iulie 2011
"Împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea." (Mt. 11, 12) Într-o societate profund marcată de ideologii precum nihilismul, consumerismul, indiferentismul religios etc., a vorbi despre...
Înţelepciune biblică: Drepţi sau doar păcătoşi mândri?
13 Iulie 2011
"N-am venit să chem pe drepţi, ci pe păcătoşi la pocăinţă." (Mt. 9, 13) Împărţirea oamenilor în cele două categorii, drepţi şi păcătoşi, a reprezentat dintotdeauna o ispită pentru societatea umană, fapt observabil şi în...

Arhivă ediții

Contactează-ne!