Ciprian Voicilă Psiholog

Sfaturi în educația copiilor mici
10 Aprilie 2019
Deseori, copiii mici manifestă tendința de încălcare a regulilor. Impulsul de a depăși limitele fixate de cei mari trebuie privit într-un context mai larg, în relație cu...
O patimă ascunsă: minciuna de sine
07 Aprilie 2019
Postul Mare este un timp ideal pentru curățirea de patimi. Cum ne vindecăm de ele? Ce strategie trebuie să urmăm pentru ca lupta noastră să nu fie zadarnică? Citim în Istoria lausiacă, a episcopului Paladie, că, potrivit bătrânilor îndumnezeiți...
Amprente sacre în satul românesc
31 Martie 2019
Troița sfințește spațiul. Îl orientează pe călător, indicându-i direcția cea bună. Ea este și un obiect al memoriei. Mergi pe drum, sprinten sau agale, plin de energie sau ostenit, pe vreme frumoasă sau dimpotrivă. Dintr-odată, privirea îți este...
Copiii învață ceea ce trăiesc
28 Februarie 2019
Dorothy Law Nolte, specialistă în consilierea familiei, a scris în anul 1954 un poem, „Copiii învață ceea ce trăiesc”, pentru un ziar local din California. Fiecare vers...
„Cred în sfinți, dar și-n voinici”
24 Februarie 2019
În lumea contemporană, oamenii par a nu mai avea nici timpul, nici dispoziția interioară necesare unei priviri profunde îndreptate asupra realităților înconjurătoare. Pe acest fundal dezolant, în care lipsa de interes face casă bună cu graba de a...
Minciunile copiilor - cauze și căi de combatere
15 Februarie 2019
A  fi un om de caracter înseamnă, printre multe alte lucruri, să îți asumi responsabilitatea pentru propriile acte sau decizii. Este firească dorința unui părinte de...
Manipularea în realitatea noastră socială
18 Ianuarie 2019
Încă de la începuturile ei, psihologia a avut o im­por­tantă dimensiune experimentală. Wilhelm Wundt, întemeietorul științei psihicului, le cerea subiecților să...
„Dumnezeu când te ajută, plumbul ți se face plută!”
20 Ianuarie 2019
Proverbele românilor sunt asemănătoare apoftegmelor din Pateric: te surprind prin acuitatea observației și prin forța cu care transmit opinii și judecăți de valoare privind viziunea țăranului asupra vieții. Cea mai mare colecție de proverbe...
Colindele Nașterii Domnului, un obicei creștin al Europei
16 Decembrie 2018
Într-o societate de consum, principala calitate a indivizilor care o compun este capacitatea lor de a cumpăra bunuri și servicii. „A cumpăra” devine un act la fel de necesar ca „a te hrăni” sau „a te îmbrăca”. În fapt, primul devine condiție...
Masculin și feminin, mărci culturale tradiționale
04 Octombrie 2018
Privind o fotografie veche, în care obiectivul aparatului foto a surprins o familie țărăneas­că românească, am înțeles, dintr-o privire, două lucruri: ierarhia internă a...
Invidia și efectele ei nocive
19 Septembrie 2018
Trăind în societate, invidiem și suntem invidiați. Invidia se naște atunci când întâlnim o ființă mult mai înzestrată decât noi înșine, mult mai bine situată în ierarhia...
Intuiția copilului și cultivarea acesteia de către părinți
01 Septembrie 2018
Ființa umană cu­noaș­te lumea concretă fie pe cale rațională, fie pe cale intuitivă. Cele două forme de cunoaștere diferă radical. Este ca și cum ar trebui să...
Despre meseria de părinte
10 August 2018
Deși meseria de părinte este cea mai importantă din câte avem în viață, foarte puțini sunt pregătiți pentru ea. Este paradoxul surprins de psihoterapeutul Stanley Shapiro,...
Beneficiile compasiunii
04 August 2018
Filosofii antici - de la Socrate la Seneca - au afirmat că un om nu poate fi fericit dacă nu este și o ființă morală. Morala, însă, are ca țintă binele celuilalt, iar, prin...
Dominarea furiei
13 Iulie 2018
Într-o scrisoare celebră, filosoful stoic Seneca afirma...

Arhivă ediții

Contactează-ne!