Constantin Băjău

Mărgăritare duhovniceşti la începutul Postului Mare
18 Martie 2019
Biserica se bucură din nou văzând pe fiii ei adunaţi în locaşurile sfinte, ca să se roage, nu mai puţini decât în alţi ani, la începutul Postului Mare. Mântuitorul, capul...
„Vezi! Credinţa ta te-a mântuit”
03 Decembrie 2018
Bolile care se abat uneori asupra noastră ne ajută să ne înţelegem mai bine, ne întăresc în credinţă şi ne fac să Îl preamărim pe Dumnezeu, purtătorul nostru neostenit de...
Familia patristică, pildă pentru familia de astăzi
04 Octombrie 2018
Este cunoscut rolul părinților în educația și în formarea copiilor lor, în pregătirea lor pentru o viață creștină. În timp, copiii devin oglinda părinților şi duc mai...
„De acum înainte vei fi pescar de oameni!”
22 Septembrie 2018
Despre pescuirea minunată ne vorbeşte Sfântul Evanghelist Luca, pe când Sfinţii Evanghelişti Matei şi Marcu relatează numai momentul chemării la apostolat a celor două...
Viaţa curată şi faptele bune sunt haina noastră de nuntă
01 Septembrie 2018
Îndelungă este răbdarea lui Dumnezeu pentru noi şi mare este purtarea Sa de grijă faţă de întregul neam omenesc. Sfânta Scriptură ne vorbeşte pe larg despre atenţia aparte...
Iertarea aduce binecuvântarea Stăpânului
11 August 2018
Împărăţia cerurilor este tema centrală a Predicii Mântuitorului. Despre ea vorbeşte adesea Domnul nostru Iisus Hristos în mod direct ucenicilor, dar și prin intermediul...
Chemaţi să intrăm în corabia Bisericii
28 Iulie 2018
După minunea înmulţirii celor cinci pâini şi a celor doi peşti, Sfântul Evanghelist Matei ne spune că „Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea...
Să căutăm mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu
16 Iunie 2018
Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne cheamă să ne înnoim lăuntric şi să lucrăm pentru a câștiga Împărăția Sa veşnică. Predica de pe munte, din care face parte pericopa...
Temeiuri patristice despre Întruparea Cuvântului
16 Aprilie 2018
Sfinţii Părinţi, reperele învăţăturii noastre, repere la care noi ne raportăm totdeauna atunci când avem nevoie de lămuriri, au închinat frumoase cuvântări acestor momente,...
„Dă-le colivă, ca să le potoleşti astfel foamea!”
26 Februarie 2018
Sfântul Mare Mucenic Teodor este unul dintre cei mai iubiţi sfinţi ai Bisericii noastre. Mulţi creştini îi poartă numele. De el se leagă şi minunea în care este vorba despre...
Iubirea aproapelui, criteriul judecăţii finale
10 Februarie 2018
Duminica Lăsatului sec de carne, a treia din Triod, numită şi Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, este un moment important din această lungă și însemnată perioadă a anului...
Patriarhul Justinian, aşa cum l-am cunoscut
19 Iunie 2017
În acest an, pe 22 februarie, s-au împlinit 116 ani de la nașterea Patriarhului Justinian Marina și patru decenii de la trecerea la cele veșnice, soroc și eveniment care oferă...
Pilde şi învăţături duhovniceşti în Duminica Samarinencei
08 Mai 2015
Convorbirea samarinencei cu Domnul Iisus Hristos, prezentată de Sfântul Evanghelist Ioan (cap. 4, 5-42), este revelatoare şi ziditoare de suflet. Este întâlnirea omului cu Dumnezeu-Omul în persoana Mântuitorului şi se...
Învăţătura despre rugăciune
11 Martie 2015
În învăţătura Sfântului Simeon despre rugăciune aflăm multe lucruri folositoare şi de actualitate, chiar dacă ele au fost adresate mai ales monahilor, pe care acesta îi îndruma şi forma. Cuvintele sale fac referire...
Dumnezeu face din vameşi fii ai credinţei
21 Ianuarie 2015
Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu) Luca 19, 1-10 În vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon şi, iată, un om bogat cu numele Zaheu, care era mai-mare peste vameşi, căuta să vadă...

Arhivă ediții

Contactează-ne!