Dan Chiţoiu

Limbajul-limită despre realitate în isihasm şi fizica cuantică
28 Iulie 2012
Începând cu Galilei, paradigma dominantă în explicaţia ştiinţifică fusese cea a ierarhiei conceptelor. Din perspectiva aceasta există concepte fundamentale şi nefundamentale, ultimele trebuind explicate în termenii...
Ce caută şi ce găsesc isihaştii?
29 Noiembrie 2011
Experienţa isihastă reprezintă un reper esenţial în stabilirea posibilei accepţiuni pe care noţiunea de edificare spirituală o poate primi în creştinism, în mod special în creştinismul răsăritean. Sfântul Grigorie Palama, în veacul...
Necesitatea recuperării unei spiritualităţi integrale
21 Noiembrie 2011
Părintele Stăniloae vorbeşte de o creştere a omului prin lucruri, căci prin ele se dezvăluie progresiv intenţiile iubitoare ale lui Dumnezeu. Numai în om indefinitele virtualităţi ale naturii capătă un sens, prin el raţionalitatea lumii îşi atinge...
Ce este realitatea?
15 Noiembrie 2011
Astăzi, mai ales datorită perspectivelor noi conturate de cercetările din fizica cuantică, nu doar oamenii de ştiinţă au început să reconsidere natura raportului între om şi univers. Devine evident că nu se mai poate pleca de la premisa unei...
Cum erau prelegerile lui Nae Ionescu
24 Octombrie 2011
Cursurile lui Nae Ionescu dovedesc sesizarea unui aspect de fineţe pentru autentica înţelegere a spiritului răsăritean: trecerea de la concept la simbol, operată de gândirea patristică atunci când a folosit limbajul filosofic...
Ce trebuie să cauţi la un gânditor ca Nae Ionescu
03 Octombrie 2011
Nae Ionescu este gânditorul român care a recuperat, în intervalul inaugurat de schimbările culturale pe care le punem sub numele modernităţii, o cale de a filosofa ce fusese ignorată sau dispreţuită de la Voltaire încoace. Însă, departe de a fi o...
Căi de exersare a filosofiei în Bizanţ
13 Septembrie 2011
Filosofia ca praxis, ca făptuire, înseamnă pregătirea minţii pentru a se face aptă de primirea celor mai presus de ea. Preţuirea acestei modalităţi de a filosofa nu a fost niciodată subestimată de către bizantini: atât şcoala de filosofie,...
Putinţa contemplaţiei
05 Septembrie 2011
Putinţa contemplaţiei este pentru creştin un dar pe care Dumnezeu îl face omului, este o stare de har. Căci obiectul contemplaţiei are caracterul tainei, care, pe măsură ce se dezvăluie, îşi arată şi mai mult adâncul. Actul de contemplaţie...
Smerenia, gest esenţial în scriitura bizantină
30 August 2011
Dacă iară şi iară al ritualităţii şi scriiturii bizantine nu trebuie văzut ca o stereotipă repetiţie, la fel de mult e nevoie să se evite înţelegerea sa în registrul magic-incantatoriu. Atunci unde ar trebui să căutăm rosturile re-luării?...
Simplitatea minţii
22 August 2011
Atât scriitura, cât şi actul de trăire, filosofia, ca şi teologia se supun în spaţiul bizantin unei instanţe comune. Atunci când bizantinul scrie filosofie nu poate să o facă decât re-luând ceea ce e cu neputinţă de repetat. Atunci când...
De ce „iară şi iară, cu pace, Domnului să ne rugăm…“?
15 August 2011
Dacă intenţiile unui text clasic bizantin, cum este cazul celor reunite sub numele de Filocalia, sau ale unei lucrări ce aparţine umanismului târziu par a fi inteligibile sub aspectul conţinutului, de cele mai multe ori această...
Icoana - chemare la relaţie personală
08 August 2011
Disputele în jurul putinţelor de re-prezentare a icoanei dovedesc adâncile semnificaţii pe care le implică pentru ansamblul unui model spiritual şi cultural, ca să nu menţionăm radicalele implicaţii teologice. Extrem de provocator pentru demersul...
Haina de har şi „tunica de piele“
01 August 2011
Pentru Tradiţia Răsăritului, haina, îmbrăcămintea, nu este nicicând un adaos, un accesoriu, ci are un caracter co-natural omului. În Paradis, Dumnezeu a ţesut o haină potrivită naturii simple adamice, care era din har, după cădere omul a...
Omul nu poate fi înţeles fără dimensiunea sa culturală
25 Iulie 2011
Cel ce reuşeşte să atingă starea minţii ce este desemnată prin conceptul de înţelepciune, atunci depăşeşte cele ale filosofării ca act discursiv către filosofarea ca theoria, contemplaţia supra-culturală sau, mai exact, meta-culturală. Este...
„Dublul caracter“ al culturii bizantine
18 Iulie 2011
În tradiţia de factură bizantină, cultura este văzută ca un mod de supravieţuire a omului, un mod de a-şi confecţiona haine pentru a-şi împlini nevoile interioare ce nu mai sunt suplinite de vederea harului paradisiac. Putem astfel să găsim...

Arhivă ediții

Contactează-ne!