Costea Munteanu

Cronica unei întâlniri
31 Mai 2017
În ultimii ani ai vieţii sale pământeşti, părintele Constantin Galeriu a iniţiat, la Biserica...
Criza ca patimă
12 Ianuarie 2013
Există motive întemeiate, credem, pentru a considera că posibila legătură dintre criza economică şi criza spirituală are o importanţă cu totul particulară, care trece dincolo de dezbaterile academice, de confruntările politice sau de disputele...
Timpul economic la orizontul mântuirii
03 Noiembrie 2012
Probabil că forma colocvială cu răspândirea cea mai largă sub care este abordată şi înţeleasă problematica timpului în economie este redată de expresia: "Timpul înseamnă bani"1. Altfel spus, timpul are un preţ, iar acest preţ este dat de...
Individ şi persoană în spaţiul economic
14 Iulie 2012
În ansamblul ei şi dincolo de deosebirile ce ţin de curente, şcoli sau ideologii, gândirea economică agreează ideea că întregul edificiu al economiei este pus în mişcare de dorinţa agentului economic individual de a-şi...
Bogăţia şi sărăcia în vremuri de criză economică
11 Iunie 2011
Vremurile de restrişte şi de mari dificultăţi pe care le trăim ridică o serie de probleme pentru creştinii ortodocşi de astăzi: cum trebuie să ne raportăm la pierderile de bogăţie şi la afundarea în sărăcie pe care criza ni le aduce? Rămânem...
O tâlcuire creştin-ortodoxă a crizei
09 Octombrie 2010
Probabil că cei mai mulţi dintre noi vor fi surprinşi să afle că, în sensul cel mai propriu, în gândirea părintelui Galeriu găsim răspunsuri aplicate şi folositoare multora dintre problemele şi dificultăţile cotidiene pe care ni le ridică actuala...
Părintele Galeriu - tâlcuitor al duhului vremurilor
17 August 2010
Probabil că pentru mulţi dintre noi vremurile pe care le trăim astăzi sunt vremuri de restrişte şi de mari dificultăţi, pe mai toate planurile existenţei noastre de zi cu zi. Este foarte probabil, de asemenea, ca această percepţie să fie...
Invitatul săptămânii: Gândirea patristică şi gândirea economică
16 Mai 2010
În ansamblul ei şi dincolo de deosebirile ce ţin de curente, şcoli sau ideologii, gândirea economică agreează ideea că întregul edificiu al economiei este pus în mişcare de dorinţa omului de a-şi îmbunătăţi situaţia, de a face tot ce îi stă în...
Personalismul economic în viziunea occidentală
09 Mai 2009
Ştiinţa economică îşi afirmă disponibilitatea de a se deschide spre dezbaterea unor probleme comune cu gândirea teologică. Şi probabil că acest lucru se datorează în primul rând faptului că, aşa cum arată realitatea curentă, economia şi religia...
Invitatul săptămânii: Împreună-lucrarea dintre raţiune şi credinţă
07 Decembrie 2008
Mulţi dintre savanţii zilelor noastre sunt absolut siguri că religia nu se poate împăca niciodată cu ştiinţa. Principala cauză ce îi face să tragă o astfel de concluzie este faptul că, în aparenţă, religia nu poate demonstra în mod direct adevărul...

Arhivă ediții

Contactează-ne!