Costion Nicolescu

Despre viaţă şi despre moarte
13 August 2014
Dumnezeu este viaţa absolută, „Cel ce este“ (Ieşirea 3, 14), existenţa absolută. Şi atunci, tot ceea ce ţine de El este viaţă, este destinat vieţii, în nici un caz morţii, a neantizării, cufundării în nefiinţă, aşa cum...
Chipul minunat al Apostolului Toma
23 Aprilie 2014
Dacă Andrei este întâiul chemat (Ioan 1, 40), dacă Petru este „verhovnicul“ Apostolilor (după o exprimare mai veche în limba liturgică a românilor), dacă Ioan este „ucenicul cel iubit“ (Ioan 13, 23;...
Paşi spre convertire
15 Ianuarie 2014
De ce nu cred atâţia oameni? De unde provine neputinţa lor de a-L sesiza pe Dumnezeu şi, mai ales, de a-L sesiza pe Hristos în toată autenticitatea Lui? S-ar putea furniza diferite răspunsuri şi fiecare cuprinde o doză bună de adevăr:...
Căutând binele
20 Noiembrie 2013
Foarte adesea, una este vorba pe care o spunem omului în faţă şi alta cea pe care o colportăm în spatele lui: din oportunism, din laşitate, din ipocrizie, din ruşine, dar, uneori, şi din...
Simbolul în Ortodoxie
30 Octombrie 2013
Ceea ce deosebeşte, în mod practic, dreapta credinţă a Bisericii celei una a începuturilor, de cea a Reformei este tocmai preponderenţa unui realism nemărginit faţă de seducţiile simbolismului, căruia i-au căzut pradă cultele...
Acasă…
25 Septembrie 2013
La întrebarea ce înseamnă acasă, un răspuns ar fi că acasă reprezintă într-o măsură mai mare sau mai mică un loc al lucrării. Al lucrării de sine şi al lucrării pentru alţii. Un loc al creaţiei. Trebuie să te ocrotească...
„Doamne, ajută!“
29 August 2013
Întâi septembrie înseamnă începutul unui nou an bise­ri­cesc. Mulţi îl ignoră, dar şi cei ce-l ştiu trec peste el cu destulă discreţie. Biserica îl cinsteşte cu cântările cuveni­te în...
Deschideri şi închideri ortodoxe
31 Iulie 2013
Nu o dată Ortodoxia a fost acuzată de conservatorism, de paseism chiar, de lipsă de deschidere spre realităţile şi valorile sociale şi spirituale „moderne şi contemporane“, reproşându-i-se că e rigidă şi exagerată în...
Totul se înnoieşte prin Înviere
01 Mai 2013
Ca Soare al Dreptăţii, Hristos răsare oamenilor viaţă, Învierea Lui arată că viaţa este asimilabilă luminii, unei existenţe energetice, maxim şi frumos potenţate. Spre lumina dumnezeiesc-solară se grăbesc „cu picioare vesele“ cei...
Absenţa aparentă
12 Aprilie 2013
Ceea ce-i poate surprinde pe unii în viaţa Părinţilor este experienţa părăsirii de către Dumnezeu, pe care ei au făcut-o chiar şi după ce au atins o treaptă înaltă de îmbunătăţire duhovnicească. La prima vedere s-ar putea...
Cum se vede identitatea românească la MŢR
06 Martie 2013
A produs o vădită tulburare, la sfârşitul lunii ianuarie, aflarea faptului că Muzeul Naţional al Ţăranului Român s-a raliat în calitate de „partener“ la manifestările propagandistice din cadrul „Lunii istoriei...
Viaţă şi Înviere
20 Februarie 2013
Pentru ceea ce s-a întâmplat cu Hristos după moartea Sa pe cruce, limba română a găsit şi foloseşte un cuvânt extraordinar: Înviere. Noi ne-am obişnuit cu el şi, puţin blazaţi, aproape că nici nu mai observăm...
Valorificarea crizei
12 Ianuarie 2013
În viaţa fiecărui om apar, din păcate (literalmente!) prea adesea, momente, chiar perioade de criză, pe parcursul cărora este încercat spre lămurire. Pot fi crize punctuale (ai un examen, îţi naşte nevasta, îţi moare cineva drag sau apropiat),...
Buna Vestire a colindelor
22 Decembrie 2012
A fost odată ca niciodată… Că (nu-i aşa?), dacă n-ar fi, nu s-ar povesti! Era că pe atunci, boieri dumneavoastră, colindele nu erau nici prilej de cerşit, nici spectacol sau concert evocând tradiţii, nici muzică de fond… Nu, ele erau viaţă...
„Că ni S-a născut Hristos să ne fie de folos…“
21 Decembrie 2012
Hristos a adăstat timp de nouă luni în pântecele unei Fecioare, apoi S-a născut fără să strice pecetea acelei feciorii. La Naştere, Hristos ne este înfăţişat de colinde, pe de o parte, a fi un copil ca toţi copiii; El a luat firea omenească în...

Arhivă ediții

Contactează-ne!