Vasile Demciuc

Petru cel Mare în Moldova de acum 300 de ani
02 Septembrie 2011
Făcând o analiză retrospectivă a motivelor şi cauzelor care au pricinuit poposirea pe meleagurile Ţării Moldovei a cârmuitorilor laici ori a unor ierarhi ortodocşi încă din secolul al XV-lea, constatăm că acestea sunt multe şi se deosebesc de...
Mănăstirea Sumela, o comoară bizantină
30 Iulie 2011
Era în 1204 când cruciaţii au ocupat Constantinopolul, iar Alexios Comnen, nepotul împăratului Andronic I Comnen şi al regelui George al III-lea, a fugit cu fratele său în oraşul Trapezunt, pe coasta Mării Negre, unde, cu ajutorul mătuşii sale...
Hram tradiţional în cetatea Sucevei
23 Iunie 2011
În ziua de prăznuire a Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, credincioşii ortodocşi români cinstesc şi Aducerea Sfântului Ioan cel Nou la Suceava. Deşi ziua de prăznuire a Sfântului Ioan cel Nou este pe 2 iunie, tradiţia cinstirii acestui sfânt...
Lăcaşul în care se cununau Comnenii
20 Ianuarie 2011
Oraşul Trapezunt este unul dintre cele mai frumoase oraşe ale Orientului, una dintre marile pieţe ale lumii şi a fost pentru două secole şi jumătate capitală de imperiu. Este aşezat "deasupra" Pontului Euxin, printre curenţii de apă curgătoare...
Locul unde s-a votat unirea Bucovinei cu Ţara
03 August 2010
Dintre monumentele care atrag atenţia tuturor celor ce vizitează oraşul Cernăuţi, un loc aparte îl ocupă fosta Reşedinţă mitropolitană, azi corpul central al Universităţii "Yurii Fedkovici". Atracţia este datorată în primul rând stilului...
Sfântul Leontie, ocrotitorul copiilor
01 Iulie 2010
Dintre atâţia ierarhi, călugări şi creştini îmbunătăţiţi pe care i-a odrăslit Moldova, în ceata celor care prin faptă şi cuvânt au îmbogăţit spiritualitatea românească se numără şi Sf. Ierarh Leontie, reprezentant de seamă al vechii noastre...
Moaştele Sfântului Ioan cel Nou au pribegit 97 de ani
23 Iunie 2010
Evlavia bucovinenilor către sfântul ivit din meleagurile lor, Ioan cel Nou de la Suceava, a fost încă de la începuturi sinceră şi puternică. Doar şederea între credincioşi a moaştelor sfântului a fost întreruptă vreme de aproape o sută de ani...
Mănăstirea Râşca, martor al istoriei triste a Moldovei
14 Decembrie 2008
În marginea sud-vestică a zonei Fălticeni, în judeţul Suceava, într-o pitorească aşezare geografică, sub muntele Pleşu, pe malul drept al pârâului Râşca, pelerinul care se hotărăşte să înainteze pe valea Râşcăi, în sus, după ce trece de satele...
Mitropolitul Grigorie Ţamblac, un adevărat „ambasador“ al Ortodoxiei
09 Noiembrie 2008
Nume celebru în istoria culturii sud-est europene, mitropolitul Grigorie Ţamblac a rămas în multe privinţe, în ciuda marii sale popularităţi, încă un necunoscut. A fost şi rămâne un cărturar de anvergură europeană pentru primul pătrar al...
Biserica „Sf. Dumitru“ din Suceava - o adevărată catedrală rareşiană
31 Octombrie 2008
Fostă reşedinţă voievodală a Moldovei timp de aproape două veacuri, Suceava, un veritabil spaţiu unde moştenirea bizantină avea să devină un reper, un model aulic pentru arta religioasă, păstrează astăzi şapte biserici ortodoxe, construite în...
„Politica Crucii“, în frescele de la Arezzo şi Pătrăuţi
09 Septembrie 2008
Întruchipare a spiritualităţii ortodoxe trăite dintru început pe plaiurile bătrânei Moldove, ctitoriile voievodale, preluând şi prelucrând mesajul Ortodoxiei, impresionează şi astăzi, după atâtea veacuri, prin realizarea lor artistică, prin...
Sfârşitul unei domnii umaniste în Moldova
02 August 2008
Veacul al XVI-lea a adus în istoria Ţării Moldovei, ca de altfel şi în istoria întregii Europe, profunde schimbări, atât în plan economic, social, religios, cât şi politic. Urcarea în scaunul domnesc al Moldovei a lui Despot Vodă, un...
Biserica „Sfântul Ilie“ din Suceava, la 520 de ani de existenţă
11 Iulie 2008
A fost construită în anul 1488, în numai cinci luni şi 14 zile, după cum ne arată pisania, de către voievodul sfânt al Moldovei, Ştefan cel Mare. La început, aici era mănăstire de călugări, iar, de-a lungul existenţei sale, a fost, în mai multe...
„Asediul Constantinopolului“ în nordul Moldovei: Eroare istorică sau „corectitudine politică“?
01 Iunie 2008
În anul 626, strălucitoarea cetate a Bizanţului era salvată de asediul perşilor prin intervenţia miraculoasă a Maicii Domnului. Au mai urmat şi alte asedii, dar nu a fost voia lui Dumnezeu ca păgânii să treacă de zidurile groase ale cetăţii....
Ziua în care Ştefan a fost uns domn al Moldovei
13 Aprilie 2008
La 12 aprilie 1457, în marţea din Săptămâna Mare, tânărul Ştefan, fiul lui Bogdan al II-lea al Moldovei, „os din os domnesc“, în urma reputatei victorii asupra lui Petru Aron, a fost „ridicat domn“ şi „pomăzuit spre domnie“ de mitropolitul...

Arhivă ediții

Contactează-ne!