Ioan Caraza

Jertfa lui Hristos, măsura prieteniei adevărate
13 Martie 2016
Prietenia este un dar al lui Dumnezeu de dincolo de moarte. Prietenia înseamnă regăsirea unuia în celălalt ca loc de referință. În viața socială a omenirii s-a imprimat prin Hristos o nouă prietenie: dragostea jertfelnică pentru semenii noștri. Ca...
Botezul - Taina îmbrăcării în Hristos
09 Ianuarie 2011
Viaţa în Hristos începe cu Taina Botezului ca afundare prin lepădare de sine, până la aflarea lui Hristos în "adâncul uscat al mării" şi asemănarea cu El. Este o îndreptare a chipului până acolo, încât să ajungă la dimensiunile primordiale ale...
Exigenţele credinţei mântuitoare
10 Aprilie 2010
Prin mărturisirea credinţei adevărate, Biserica a înlăturat învăţătura care înstrăina pe Dumnezeu de Hristos şi micşora pe Hristos ca Dumnezeu. Simbolul mărturiseşte în chip sobornicesc faptul că Hristos este Acelaşi Dumnezeu din cer (II Cor....
Duhovnicia Sfintei Scripturi la Sfântul Vasile cel Mare
30 Decembrie 2009
În teologia patristică, spiritualitatea sau „deschiderea“ Sfintei Scripturi are ca premisă Jertfa lui Hristos (Apoc. 5, 9), căci literele cu orizontalitatea lor nu pot arăta adâncul inimii care deschide cerul, aşa cum Hristos „arătat“ (Ioan 1,...
Invitatul săptămânii: Teologia neamurilor la Sfinţii Părinţi şi relevanţa ei pentru întemeierea Ţărilor Române
11 Octombrie 2009
Creştinismul românesc nu poate face abstracţie de originile sale apostolice prin misiunea Sfântului Apostol Andrei, chiar dacă Istoria Bisericească şi-a pus asupra lui amprenta răsăriteană mai ales prin evenimentele din secolul al IV-lea....

Arhivă ediții

Contactează-ne!