Dragoș Mihai Olteanu

Interpretul discernământului
25 Februarie 2010
Sfântul Simeon Metafrastul are un aport deosebit în domeniul hagiografiei, prin faptul că a propus o înnoire stilistică a Vieţilor de sfinţi, parafrazând textele anterioare. El a dat vechilor istorisiri o stilizare retorică, destinată...
Despre „petrecerea cea după minte“
18 Februarie 2010
Talasie Libianul, contemporanul şi prietenul Sfântului Maxim Mărturisitorul, nu a fost un teolog original. Multe dintre ideile pe care le dezvoltă în cele 400 de capete „Despre dragoste, înfrânare şi petrecerea cea după minte“ sunt o dovadă...
Despre trezvie la Isihie Sinaitul
12 Februarie 2010
Isihie Sinaitul este un reprezentant de seamă al spiritualităţii sinaite, împreună cu Diadoh al Foticeei, Sfântul Ioan Scărarul şi Filotei Sinaitul. Acest tip de spiritualitate se concentrează asupra liniştii interioare, pe care omul o poate...
Despre preoţie la Teognost
04 Februarie 2010
Teognost este un teolog format într-un oraş cu o reputaţie culturală remarcabilă: Constantinopolul. Caracterizat de părintele Stăniloae ca fiind un om cu „o gândire fină şi o frază nuanţată“, el a reuşit prin scrierile sale să integreze...
Cuvântul despre contemplaţie al Sfântului Teodor al Edessei
29 Ianuarie 2010
Sfântul Teodor al Edessei nu este un teolog original şi speculativ. Autenticitatea operei sale teologice este pusă sub semnul întrebării, fiind considerată de părintele Dumitru Stăniloae o compilaţie în care se regăsesc mai mulţi teologi...
Reformatorul învăţământului românesc din secolul al XIX-lea
17 Decembrie 2009
Spiru Haret, matematician, pedagog şi om politic, a fost o personalitate complexă. Prin realizările sale în domeniul cercetării ştiinţifice, a contribuit foarte mult la prestigiul ştiinţei româneşti. A fost primul român doctor în matematică şi...
Gustave Eiffel, constructorul modernist
15 Decembrie 2009
Inginer şi constructor francez, Alexandre Gustave Eiffel este cunoscut în special pentru realizarea „Turnului Eiffel“, care îi poartă numele. A lăsat în urmă adevărate capodopere arhitectonice, dintre care amintim inedita structură metalică a...
„Părinte Patapie, luminător din Egipt te-ai arătat“
11 Decembrie 2009
Cuviosul Patapie, pe care Biserica Ortodoxă îl pomeneşte în fiecare an pe 8 decembrie, şi-a desfăşurat cea mai mare parte a lucrării ascetice în capitala Imperiului Bizantin. Originar din ţara monahismului, din Egipt, s-a nevoit mulţi ani în...
Pîrvu Mutu, portretistul desăvârşit
05 Decembrie 2009
Zugrav şi pictor de icoane, Pîrvu Mutu a fost un adevărat creator de şcoală în epoca lui Şerban Cantacuzino şi Constantin Brâncoveanu. Opera sa se caracterizează prin accentuarea trăsăturilor laice, prin sensul realist al tablourilor votive şi...
Sfinţii care locuiau pe stâlpi
26 Noiembrie 2009
Una dintre cele mai originale forme de viaţă ascetică singuratică este, fără îndoială, stâlpnicia, şederea pe o coloană sau un stâlp. Cunoaştem un număr impresionant de stâlpnici, precum Sfântul Simeon Stâlpnicul, primul stâlpnic autentic,...
Primul sfânt pe care Biserica l-a numit „taumaturg“
16 Noiembrie 2009
Sfântul Grigorie Taumaturgul este una dintre marile personalităţi ale istoriei şi spiritualităţii creştine din sec. al III-lea. A desfăşurat o amplă activitate misionară, convertind la creştinism pe toţi locuitorii din Neocezareea. Prin...

Arhivă ediții

Contactează-ne!