Dragoș Mihai Olteanu

Sinaxă monahală în Eparhia Buzăului şi Vrancei
26 Noiembrie 2014
Stareţii şi stareţele din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei s-au reunit, marţi, 25 noiembrie, la Biblioteca eparhială „Ghenadie Episcopul“ din Buzău. Sinaxa monahală a fost prezidată de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop...
Dicţionar liturgic
21 Mai 2013
Antifoanele Antifoanele sunt acele cântări intercalate printre ecteniile din prima parte a Liturghiei catehumenilor. Denumirea de „antifoane“ vine de la obiceiul cântării alternative a psalmilor şi a refrenelor...
Valoarea conştiinţei în viaţa duhovnicească
23 Septembrie 2010
Învăţăturile avvei Dorotei denotă un simţ al realului, precum şi grija de a rămâne simpli şi profund autentici atât în învăţătură, cât şi în viaţă. El leagă efortul omului spre desăvârşire de relaţia lui cu Hristos şi de urmarea lui Hristos,...
Vestitul dogmatist al Bisericii Ortodoxe
02 Septembrie 2010
Sfântul Ioan Damaschin este unul dintre cei mai însemnaţi teologi şi Părinţi ai Bisericii Ortodoxe. În teologie, Sfântul Ioan a fost un adevărat creator, nu în sensul că a creat noţiuni doctrinare noi, ci pentru faptul că el a realizat cea mai...
„Rugăciunea este cheia Împărăţiei cerurilor“
29 Iulie 2010
Ilie Ecdicul a fost, pe rând, avocat, monah şi preot, contemporan cu Ilie al II-lea, mitropolitul Cretei de la sfârşitul secolului al XI-lea şi începutul secolului al XII-lea, fără a putea fi însă identificat cu acesta. Cu toate că scrierea...
„Răspuns celor ce se îndoiesc de dumnezeiescul botez“
21 Mai 2010
Marcu Ascetul este unul dintre părinţii filocalici de la care ne-au rămas scrieri foarte valoroase pentru spiritualitatea ortodoxă. Într-una dintre acestea el lămureşte aspecte importante ale vieţii duhovniceşti. Mai întâi, el demonstrează...
Isihia şi rugăciunea lui Iisus
13 Mai 2010
Nichifor din Singurătate s-a făcut remarcat prin noua metodă de practicare a rugăciunii lui Iisus. El foloseşte exerciţiul respiraţiei ca un mijloc de menţinere continuă a minţii în inimă şi de rostire neîntreruptă a rugăciunii lui Iisus....
„Depărtarea de lume aduce adăpostirea lângă Hristos“
11 Martie 2010
Teolipt al Filadelfiei a fost una dintre cele mai influente personalităţi ale Bizanţului la sfârşitul secolului al XIII-lea şi începutul secolului al XIV-lea. El a deprins practica vieţii ascetice şi rugăciunea neîncetată a inimii de la...
Făptuirea şi contemplaţia la Petru Damaschin
04 Martie 2010
Petru Damaschin este autorul unei scrieri în două cărţi, o veritabilă sinteză a spiritualităţii creştine de până la el. Aceasta poate fi considerată prima metodă sau primul itinerar al vieţii duhovniceşti apărut în Răsăritul creştin. Faţă de...
Interpretul discernământului
25 Februarie 2010
Sfântul Simeon Metafrastul are un aport deosebit în domeniul hagiografiei, prin faptul că a propus o înnoire stilistică a Vieţilor de sfinţi, parafrazând textele anterioare. El a dat vechilor istorisiri o stilizare retorică, destinată...
Despre „petrecerea cea după minte“
18 Februarie 2010
Talasie Libianul, contemporanul şi prietenul Sfântului Maxim Mărturisitorul, nu a fost un teolog original. Multe dintre ideile pe care le dezvoltă în cele 400 de capete „Despre dragoste, înfrânare şi petrecerea cea după minte“ sunt o dovadă...
Despre trezvie la Isihie Sinaitul
12 Februarie 2010
Isihie Sinaitul este un reprezentant de seamă al spiritualităţii sinaite, împreună cu Diadoh al Foticeei, Sfântul Ioan Scărarul şi Filotei Sinaitul. Acest tip de spiritualitate se concentrează asupra liniştii interioare, pe care omul o poate...
Despre preoţie la Teognost
04 Februarie 2010
Teognost este un teolog format într-un oraş cu o reputaţie culturală remarcabilă: Constantinopolul. Caracterizat de părintele Stăniloae ca fiind un om cu „o gândire fină şi o frază nuanţată“, el a reuşit prin scrierile sale să integreze...
Cuvântul despre contemplaţie al Sfântului Teodor al Edessei
29 Ianuarie 2010
Sfântul Teodor al Edessei nu este un teolog original şi speculativ. Autenticitatea operei sale teologice este pusă sub semnul întrebării, fiind considerată de părintele Dumitru Stăniloae o compilaţie în care se regăsesc mai mulţi teologi...
Reformatorul învăţământului românesc din secolul al XIX-lea
17 Decembrie 2009
Spiru Haret, matematician, pedagog şi om politic, a fost o personalitate complexă. Prin realizările sale în domeniul cercetării ştiinţifice, a contribuit foarte mult la prestigiul ştiinţei româneşti. A fost primul român doctor în matematică şi...

Arhivă ediții

Contactează-ne!