Constantin Preda

Nașterea lui Hristos, împlinirea așteptării unei lumi întregi
20 Decembrie 2015
Duminica înaintea Nașterii Domnului (a Sfinților Părinți după trup ai Domnului) Matei 1, 1-25
Dumnezeu ia trup în istorie pentru a desăvârşi umanitatea
17 Decembrie 2014
Duminica dinaintea prăznuirii Naşterii Domnului (a Sfinţilor Părinţi după trup ai Domnului) Matei 1, 1 - 25 Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac; Isaac a...
Credinţa care L-a uimit pe Hristos
02 Iulie 2014
Duminica a 4-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutaşului) Matei 8, 5-13 „În vremea aceea, pe când Iisus intra în Capernaum, s-a...
Genealogia lui Iisus
18 Decembrie 2013
Între 18 şi 24 decembrie, în duminica dinaintea prăznuirii Naşterii Domnului, Biserica îi pomeneşte pe Sfinţii Părinţi după trup ai Domnului, care de la Adam şi până la Dreptul Iosif au fost bineplăcuţi lui Dumnezeu....
Rugăciunea Tatăl nostru - temelie a vieţii creştine
08 Februarie 2013
Rugăciunea este, prin excelenţă, un act de credinţă. Toţi Evangheliştii se referă la învăţămintele Mântuitorului despre rugăciune, deoarece „omul nu ştie să se roage cum trebuie“ (cf. Romani 8, 26). De aceea Apostolii şi...
Mărturiile Sfinţilor Evanghelişti despre Botezul Mântuitorului
05 Ianuarie 2013
Botezul lui Iisus constituie momentul central al tripticului pregătitor sau al "trilogiei sinoptice" despre începutul slujirii publice a Domnului: propovăduirea Sfântului Ioan Botezătorul, Botezul lui Iisus în râul Iordan şi ispitirea lui...
Sfântul Ignatie, arc de lumină între răsărit şi apus
28 Iunie 2011
Sfântul Ignatie apare în istoria creştinismului primar ca o figură singulară, în principal prin sensibilitatea celor şapte epistole pe care le-a scris (către Efeseni, către Magnezieni, către Filadelfieni, către Tralieni, către Romani, către...
Bucuria Împărtăşirii şi puterea credinţei
26 Iunie 2011
Asigurarea despre prezenţa Sa reală în Euharistie, cu Trupul şi Sângele Său, şi semnificaţiile acestei prezenţe ni le dă Însuşi Mântuitorul, Care a pus baza Euharistiei prin actele Sale, a instituit-o şi a lămurit-o prin cuvintele...
Taina lui Hristos şi a Bisericii în viaţa de cuplu
21 Mai 2011
Într-o lume şi o societate în care totul este vremelnic, în care asistăm la înmulţirea exponenţială a divorţurilor, separărilor sau a coabitărilor periodice în care sensul Bisericii tinde să fie diminuat, devine importantă mărturia soţilor care...
Pruncul Iisus recapitulează istoria poporului ales
27 Decembrie 2008
Evanghelia Duminicii după Naşterea Domnului (Fuga în Egipt) Matei 2, 13-23 13. După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi...
Invitatul săptămânii: Testamentul Sfântului Apostol Pavel
25 Octombrie 2008
Se împlinesc anul acesta 2.000 de ani de la naşterea Sfântului Pavel, apostolul evreu al non-evreilor. Este, fără îndoială, primul şi cel mai autorizat interpret al Evangheliei Mântuitorului Hristos, cel care a ştiut „să se facă tuturor toate“...
Pogorârea Duhului Sfânt, momentul zero al Bisericii
14 Iunie 2008
Pogorârea Duhului Sfânt la Cincizecime în descrierea Sfântului Luca, autorul Faptelor Apostolilor, constituie o experienţă fundamentală a creştinismului apostolic, care i-a transformat pe ucenicii Mântuitorului din oameni descurajaţi şi...

Arhivă ediții

Contactează-ne!