Gheorghe Mihăilă

Sfaturi practice în biserică: Creştinii se pot spovedi fără a ţine post
06 Martie 2010
Unii creştini hotărăsc să amâne momentul mărturisirii păcatele pentru că, din motive mai mult sau mai puţin binecuvântate, nu au ţinut post. Când este bine să ne spovedim? Asemenea altor Taine, Spovedania nu este legată de date sau...
Sfaturi practice în biserică: Pocăinţa este o lucrare permanentă
04 Martie 2010
Pocăinţa este regretul care urmează păcatelor, dar şi virtuţilor, totdeauna nedepline. Părerea de rău nu trebuie confundată cu o nemulţumire descurajantă, o îndoială disperată, ci e o constatare a păcatelor noastre şi o mobilizare spre a părăsi...
Sfaturi practice în biserică: Cunoaşterea lui Dumnezeu ne întăreşte credinţa
03 Martie 2010
Cunoaşterea lui Dumnezeu şi credinţa dreaptă sunt necesare pentru dobândirea vieţii veşnice. Cunoaşterea urmează credinţei, dar aceasta are şi rolul de a întări credinţa. Întreaga creaţie, natura înconjurătoare descoperă omului înţelepciunea,...
Sfaturi practice în biserică: Virtuţile în viaţa creştinului
01 Martie 2010
Starea de „bărbăţie duhovnicească“, cum o numeşte Sf. Ap. Pavel, sau sfinţenia, este o întărire a omului în bine, prin virtuţi, astfel încât nu mai săvârşeşte fapte rele nici în gând, nu mai este tulburat cu uşurinţă de ispita de a face vreun rău....
Micul catehism: În viaţa duhovnicească nu există situaţii intermediare
25 Februarie 2010
Prin Taina Botezului omul devine membru al Bisericii şi primeşte mandatul de a ajunge la semănarea cu Dumnezeu prin lucrarea virtuţilor. Desfiinţarea totală a păcatului în omul botezat nu este în contradicţie cu o sensibilitate a voinţei faţă de...
Micul catehism: Viaţa creştinului are mai multe etape ale creşterii duhovniceşti
24 Februarie 2010
Viaţa creştinului trebuie să fie viaţă în Hristos şi după modelul arătat de Hristos. Sf. Ap. Pavel semnala creştinilor din Efes că trebuie să ajungă „la starea bărbatului desăvârşit, la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos“, „ca să nu fie copii...
Micul catehism: Credinţa şi faptele bune ne sfinţesc
23 Februarie 2010
Mântuirea este slobozirea din robia păcatului şi a morţii, precum şi dobândirea vieţii veşnice, prin unirea cu Dumnezeu. Mântuirea a fost făcută posibilă de Dumnezeu prin Întruparea, Jertfa şi Învierea Fiului Său, Domnul Iisus Hristos, Care a...
Micul catehism: Împărtăşania ne face fii ai împărăţiei cerurilor
21 Februarie 2010
Postul este o perioadă recomandată creştinilor pentru Spovedanie şi pentru Împărtăşanie. Sfinţirea prin împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului este unul dintre cele mai importante momente ale trăirii şi vieţii creştine. De aceea, se pot...
Micul catehism: Slujba solemnă de împărtăşire a credincioşilor cu Sfintele Daruri
20 Februarie 2010
Liturghia este slujba cea mai sfântă, prin care credincioşii îşi arată recunoştinţa şi cinstirea faţă de Dumnezeu, pentru purtarea de grijă şi pentru darurile primite de la El. În Biserica Ortodoxă se oficiază trei sfinte Liturghii: a Sf. Ioan...
Micul catehism: Canonul cel Mare - imnul pocăinţei
17 Februarie 2010
Postul Mare este perioada specială rânduită pregătirii credincioşilor pentru cea mai mare sărbătoare creştină: Învierea Domnului. Una dintre slujbele specifice acestei perioade este Canonul Sfântului Andrei Criteanul. Triodul, cartea cu slujbele...
Micul catehism: Cea mai eficientă rugăciune pentru creştinii plecaţi la Domnul
16 Februarie 2010
Sfânta Liturghie este cea mai importantă slujbă în cadrul căreia creştinii pot cere coborârea milostivirii lui Dumnezeu peste cei vii şi peste cei adormiţi. Iată ce învăţa Sf. Simeon al Tesalonicului: „Celor adormiţi le sunt mai de folos...
Micul catehism: Postul este un act de jertfă
16 Februarie 2010
Marile sărbători creştine, Naşterea Domnului şi Sfintele Paşti, sunt precedate de o perioadă specială de pregătire denumită post. Postul este abţinerea totală sau parţială de la anumite alimente (carne, ouă, produse lactate), pe un timp...
Micul catehism: Sfânta Liturghie, cea mai importantă slujbă pentru cei adormiţi
15 Februarie 2010
Moartea a fost o consecinţă a păcatului protopărinţilor, care nu au respectat porunca dată de Cel Care i-a creat: „A dat apoi Domnul Dumnezeu lui Adam poruncă şi a zis: Din toţi pomii din rai poţi să mănânci, iar din pomul cunoştinţei binelui şi...
Micul catehism: Semnificaţia pomenirii la patruzeci de zile
13 Februarie 2010
La patruzeci de zile se face pomenire în amintirea înălţării la cer a Mântuitorului, dorind ca şi sufletul celui răposat să se înalţe la cer. Pomenirile de la trei, şase şi nouă luni se fac în cinstea Sfintei Treimi, iar prin cea de la un an urmăm...
Micul catehism: Când se fac pomeniri individuale pentru cei adormiţi
12 Februarie 2010
Rugăciunile pentru cei adormiţi sunt momente de interiorizare sufletească şi comuniune cu cei răposaţi. Biserica a rânduit anumite zile de pomenire, iar la toate aceste zile de pomenire se oficiază slujba parastasului. Este bine ca aceste pomeniri...

Arhivă ediții

Contactează-ne!