Grigore Ilisei

Trăiri iconice
02 Octombrie 2018
Acest generic stă incrustat pe afişul ultimei expoziţii a duetului de creatori din cei de aleasă stirpe, Cela şi Costin Neamţu, de la Muzeul Bucovinei, Suceava. Cei doi...
Coloana celestului târg
18 Septembrie 2018
În toamna anului 1953 am devenit elev, în clasa a IV-a, al Şcolii Generale Nr. 1 din Fălticeni, fosta Şcoală Domnească „Alexandru Ioan Cuza”, cel mai vechi aşezământ de...
La mormântul mormintelor româneşti
04 Septembrie 2018
La Cernăuţi, ajuns nu la mult timp după schimbările din 1989, mi-am purtat paşii întâi şi întâi către locurile amintind de Mihai Eminescu. Ţin minte că am îngăduit mai mult...
O rugă de iertare
21 August 2018
Trăim, cu îndreptăţire, o stare de deznădejde aproape. Bubele, mucigaiurile şi noroiul, pe care cândva nu le-am văzut sau ne-am făcut a nu le vedea, au ieşit la lumină în...
Sacralitatea pierdută
07 August 2018
În viaţa popoarelor, a naţiunilor, la fel ca şi în existenţa creştinilor, calendarele cuprind nu puţine zile sfinte. Sinaxarele laice încrustează cu roşu culoarea sângelui...
Raţiunea de a fi creator
10 Iulie 2018
În aceste zile s-a întâmplat să umblu prin cuferele mele cu manuscrise, prin corespondenţa şi hârtiile rămase din vremea când lucram la revista „Convorbiri literare”, precum...
Un hrisov al Preuteştilor
26 Iunie 2018
Odinioară, între Fălticeni şi Dolhasca, printre dealuri molcome, cu strunjiri cântătoare, acoperite cu veşmânt silvestru, şerpuia cu meandre line, sub umbrare de sălcii...
Lecţia iubirii, lecţia milostivirii
12 Iunie 2018
În zorii noii istorii, ale cărei pagini se scriau în România la sfârşit de an 1989 şi început de an 1990, ceea ce se întâmpla la noi, de la însângerata luptă pentru...
Chemarea baştinei neuitate
15 Mai 2018
În 1994, meşterul Ion Grigore, inegalabilul rapsod în culoare al spiritualităţii româneşti, nota în Catalogul expoziţiei din acel an al mai tânărului său confrate Mihail...
Eul plăsmuitorului de cuvânt
24 Aprilie 2018
În fiecare dintre noi sălăşluieşte, cum îmi mărturisea într-o spoveditoare convorbire televizată Matei Călinescu, criticul rafinat, profesor universitar la Universitatea...
Valea nevăzută de dincolo de zare
11 Aprilie 2018
Suzana Fântânariu, artista căutătoare de orizonturi noi, neexplorate, în artele frumoase, este gravorul de certă vocaţie, şcolit la Iaşi şi la Cluj, care a lărgit...
Nevoinţa - pravila maicii Teodora de la Văratec
20 Martie 2018
Nevoinţa e un mod de a fi al monahilor care aleg calea pustniciei. Singurătatea, austeritatea chiliilor săpate în stâncă ori cuibărite în pământ, postul sever, negru, ruga...
Slujitor exemplar al vocaţiei şi înmulţitor al talantului
06 Martie 2018
În anul universitar 1964- 1965 şi-a făcut apariţia la catedra amfiteatrului cel mare al Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, la cursul de „Literatură română contemporană”,...
Artistul în rama eternităţii
20 Februarie 2018
Pictorul Călin Alupi, de la a cărui naştere se vor rotunji în vara acestui an, la 20 iulie, de Sântilie, 112 ani, a fost adeptul trăirii sufleteşti la roşu. Una dintre...
Un zâmbet cu aromă de măr
06 Februarie 2018
În 1994, Ion Irimescu descindea în Iaşii în care fusese profesor la Academia de Arte Frumoase, la clasa de sculptură, între 1940-1950. Senatul Universităţii de Arte „George...

Arhivă ediții

Contactează-ne!