Grigore Ilisei

O pată de culoare de neşters a picturii româneşti
12 Decembrie 2017
În 1983, la jumătate de veac de existenţă, pictorul Ion Neagoe, dascăl, totodată, la Artele Frumoase, deschidea prima şi singura sa personală antumă în cetatea Iaşilor....
Un camarad de drum lung
28 Noiembrie 2017
Eram de şase ani şi mai bine redactor-şef adjunct al Radioului Iaşi. Primisem această răspundere după un interludiu în acelaşi post la Bucureşti, unde mi se încredinţase...
Tâlcuiri ale pocăinţei
14 Noiembrie 2017
Părintele doctor Liviu Petcu, cadru didactic şi cercetător la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universităţii „A. I. Cuza” Iaşi, este unul dintre...
Un album palimpsest
05 Noiembrie 2017
Cu veacuri în urmă, bisericile din lemn se întâlneau la tot pasul în aşezările ­româneşti, răsărind din horbota de case tocmite din acelaşi material. Se iţeau din...
Oratoriu „Chemări spre Mântuire”
31 Octombrie 2017
De trei veacuri şi peste tustrele pătrimi, de când moaştele Cuvioasei Parascheva au poposit în cetatea Iaşilor prin strădaniile luminatului voievod Vasile Lupu, cinstirea...
Păstorul zămislitor şi purtător al speranţei
17 Octombrie 2017
Am fost martorul aşezării în 1990 în scaunul mitropolitan al Iaşilor a tânărului ierarh, Înaltpreasfințitul Părinte Daniel Ciobotea. De îndată, fiindu-i deseori în preajmă, am...
O zidire dăinuitoare
03 Octombrie 2017
Bolniţele, cum li se spunea în vechime spitalelor de azi, s-au ivit în Principatele Dunărene, deci şi în Moldova, pe lângă mănăstiri sau au avut în miezul lor, precum ghinda...
Când văzduhul pogoară, înălţându-ne
19 Septembrie 2017
Străbăteam împreună cu doamna mea Ecaterina în ajun de Sfânta Mărie Mică 2017 un drum pe care-l călcasem de multe ori în gând şi închipuire. Îi vedeam cu ochii minţii pe...
O rezervaţie a frumuseţii şi armoniei
05 Septembrie 2017
În urmă cu nişte ani buni stăteam la taclale la Iaşi, în chenarul emisiunii mele de televiziune „Oleacă de taifas”, cu actorul Dan Nasta, un împătimit de frumos în formele lui...
Un preot dintr-un sat al evlaviei
22 August 2017
Pâraie e un sat al comunei Mălini. Nicolae Labiş este cel care a adus notorietate aşezărilor de la poalele Stânişoarei. Poetul „Primelor iubiri” şi al „Luptei cu inerţia” a...
„Memorialul Elitelor” la Fălticeni
01 August 2017
În sfârşit, o veche idee, una importantă pentru istoria Fălticenilor, oraş pe care George Călinescu îl aşeza în rândul al treilea între vetrele spirituale ale României, prinde...
Icoanele cerului
18 Iulie 2017
Intrasem în monumentalul hol al Palatului Culturii din Iaşi şi avusesem dintr-odată senzaţia că mă aflam sub bolta cerească, ori de-a dreptul dedesubtul acelor tâmple ce...
Vitruviana mişcare a lui Nautilus
04 Iulie 2017
Vladlen Babcineţchi e un argonaut pornit nu în căutarea lânii de aur, ci a proporţiei de aur. În sculptura sa artistul a avut întotdeauna drept premisă a demersului artistic...
Frigurile fricii
20 Iunie 2017
Se vorbeşte adeseori de frigurile fricii pe care regimurile totalitare, indiferent de culoare, le strecoară în om. Teama paralizantă îşi face cuibar în mai fiecare. Puţini...
Veşmântul sărbătorii perpetue din biserica ortodoxă românească de la Geneva
06 Iunie 2017
La Geneva, pe malul lacului cu acelaşi nume, într-un mirific colţ de grădină a raiului, aidoma parcă poienei maramureşene, săgeată cerul cu a sa suliţă din lemn, legând...

Arhivă ediții

Contactează-ne!