Grigore Ilisei

Comorile Suceviţei dăruite contemporanilor
05 Februarie 2019
Biserica ctitoriei Movileştilor de la Suceviţa, cu trupul masiv, dar în acelaşi timp graţios, modelat măiestru într-o sinteză originală a unor elemente de artă...
Învăţătorul - semănătorul luminii cărţii
22 Ianuarie 2019
Sunt fapte, mai ales în copilărie, ale căror tâlcuri întregi le desluşeşti mai târziu, uneori la multă vreme după ce-au avut loc. Când se petrece acea înţelegere, se...
Povestea unei iubiri de poveste
08 Ianuarie 2019
M-am întrebat de multe ori de unde se trage iubirea de poveste a rădăşenenilor pentru vatra lor, o iubire mereu reavănă, parcă fără de început şi sfârşit, niciodată sleită şi nici cu un chip bântuită de primejdia stingerii, izvorând cu vigoarea de...
Un legat al iubirii de glie şi de tot ceea ce-i românesc
11 Decembrie 2018
Românii s-au aflat de-a lungul istoriei în calea tuturor răutăţilor. Între cei care au pătimit cel mai aprig au fost de bună seamă trăitorii pământurilor de-a stânga...
Pictor al luminii lăuntrice
27 Noiembrie 2018
Gabrel Baban este ultimul din şirul de mânuitori ai penelului pe care i-a dat ţinutul Fălticenilor. Cei mai cunoscuţi, intraţi de mult în istoria artelor româneşti, sunt...
Mănunchi de cuvinte ziditoare
14 Noiembrie 2018
Voroneţul, arca creştinătăţii răsăritene navigând pe întinsuri necuprinse şi vestindu-şi neasemuirea prin psalmii zugrăviturilor nepereche de pe pânzeturile de un albastru...
Aripa tristeţii şi speranţa începutului ce va să vină
30 Octombrie 2018
Nu prea am întârziat ca turist pe litoral mult dincolo de începutul toamnei. Doar cel mult câteva zile după 1 septembrie. E drept, s-a întâmplat uneori să mai trec fie pe la...
Puterea cuvântului trăit şi mărturisit
16 Octombrie 2018
În miez de septembrie am petrecut câteva zile pe un plai mirabil, căruia toamna dulce, cu lumină molatecă şi mirozna îmbietoare de pârg, îi sporea, învăluind-o în marame de...
Trăiri iconice
02 Octombrie 2018
Acest generic stă incrustat pe afişul ultimei expoziţii a duetului de creatori din cei de aleasă stirpe, Cela şi Costin Neamţu, de la Muzeul Bucovinei, Suceava. Cei doi...
Coloana celestului târg
18 Septembrie 2018
În toamna anului 1953 am devenit elev, în clasa a IV-a, al Şcolii Generale Nr. 1 din Fălticeni, fosta Şcoală Domnească „Alexandru Ioan Cuza”, cel mai vechi aşezământ de...
La mormântul mormintelor româneşti
04 Septembrie 2018
La Cernăuţi, ajuns nu la mult timp după schimbările din 1989, mi-am purtat paşii întâi şi întâi către locurile amintind de Mihai Eminescu. Ţin minte că am îngăduit mai mult...
O rugă de iertare
21 August 2018
Trăim, cu îndreptăţire, o stare de deznădejde aproape. Bubele, mucigaiurile şi noroiul, pe care cândva nu le-am văzut sau ne-am făcut a nu le vedea, au ieşit la lumină în...
Sacralitatea pierdută
07 August 2018
În viaţa popoarelor, a naţiunilor, la fel ca şi în existenţa creştinilor, calendarele cuprind nu puţine zile sfinte. Sinaxarele laice încrustează cu roşu culoarea sângelui...
Raţiunea de a fi creator
10 Iulie 2018
În aceste zile s-a întâmplat să umblu prin cuferele mele cu manuscrise, prin corespondenţa şi hârtiile rămase din vremea când lucram la revista „Convorbiri literare”, precum...
Un hrisov al Preuteştilor
26 Iunie 2018
Odinioară, între Fălticeni şi Dolhasca, printre dealuri molcome, cu strunjiri cântătoare, acoperite cu veşmânt silvestru, şerpuia cu meandre line, sub umbrare de sălcii...

Arhivă ediții

Contactează-ne!