Grigore Ilisei

Lecţia trecutului
16 Aprilie 2019
Întoarcerea în trecut estompează adeseori contururile a ceea ce a fost cândva. Parcă te uiţi într-o aburită oglindă în care se zăresc doar luminile întâmplărilor de demult...
Pianele din Fălticeni
02 Aprilie 2019
Eram într-o zi a lunii februarie a anului 1998 la Fălticeni. În acel făurar, sculptorul Ion Irimescu rotunjea 95 de ani de viaţă. Artistul nu se mutase încă în oraşul...
Cărţi mărturisitoare ale unei împlinitoare lucrări apostolice
19 Martie 2019
Am primit spre sfârşitul anului 2018 patru cărţi, din care două albume în strai nobil, ţesut în tipar cu virtuţi artistice. Sunt toate aceste tipărituri preţioase testimonii...
Văratec
05 Martie 2019
Mănăstirea Văratec s-a pătruns dintru începuturi de felul de a fi al întemeietorilor. Ctitorii n-au fost, cum se obişnuia în acea vreme, la sfârşit de veac...
Întâmplări de demult cu tâlcuri pentru azi
19 Februarie 2019
O scrisoare a lui Artur Gorovei, pe care am publicat-o în cartea profesorului fălticenean Aurel George Stino „Grădina liniştii”, apărută în 1974 la Editura „Junimea”, într-o...
Comorile Suceviţei dăruite contemporanilor
05 Februarie 2019
Biserica ctitoriei Movileştilor de la Suceviţa, cu trupul masiv, dar în acelaşi timp graţios, modelat măiestru într-o sinteză originală a unor elemente de artă...
Învăţătorul - semănătorul luminii cărţii
22 Ianuarie 2019
Sunt fapte, mai ales în copilărie, ale căror tâlcuri întregi le desluşeşti mai târziu, uneori la multă vreme după ce-au avut loc. Când se petrece acea înţelegere, se...
Povestea unei iubiri de poveste
08 Ianuarie 2019
M-am întrebat de multe ori de unde se trage iubirea de poveste a rădăşenenilor pentru vatra lor, o iubire mereu reavănă, parcă fără de început şi sfârşit, niciodată sleită şi nici cu un chip bântuită de primejdia stingerii, izvorând cu vigoarea de...
Un legat al iubirii de glie şi de tot ceea ce-i românesc
11 Decembrie 2018
Românii s-au aflat de-a lungul istoriei în calea tuturor răutăţilor. Între cei care au pătimit cel mai aprig au fost de bună seamă trăitorii pământurilor de-a stânga...
Pictor al luminii lăuntrice
27 Noiembrie 2018
Gabrel Baban este ultimul din şirul de mânuitori ai penelului pe care i-a dat ţinutul Fălticenilor. Cei mai cunoscuţi, intraţi de mult în istoria artelor româneşti, sunt...
Mănunchi de cuvinte ziditoare
14 Noiembrie 2018
Voroneţul, arca creştinătăţii răsăritene navigând pe întinsuri necuprinse şi vestindu-şi neasemuirea prin psalmii zugrăviturilor nepereche de pe pânzeturile de un albastru...
Aripa tristeţii şi speranţa începutului ce va să vină
30 Octombrie 2018
Nu prea am întârziat ca turist pe litoral mult dincolo de începutul toamnei. Doar cel mult câteva zile după 1 septembrie. E drept, s-a întâmplat uneori să mai trec fie pe la...
Puterea cuvântului trăit şi mărturisit
16 Octombrie 2018
În miez de septembrie am petrecut câteva zile pe un plai mirabil, căruia toamna dulce, cu lumină molatecă şi mirozna îmbietoare de pârg, îi sporea, învăluind-o în marame de...
Trăiri iconice
02 Octombrie 2018
Acest generic stă incrustat pe afişul ultimei expoziţii a duetului de creatori din cei de aleasă stirpe, Cela şi Costin Neamţu, de la Muzeul Bucovinei, Suceava. Cei doi...
Coloana celestului târg
18 Septembrie 2018
În toamna anului 1953 am devenit elev, în clasa a IV-a, al Şcolii Generale Nr. 1 din Fălticeni, fosta Şcoală Domnească „Alexandru Ioan Cuza”, cel mai vechi aşezământ de...

Arhivă ediții

Contactează-ne!