Ioan Teșu Facultatea Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae

Pilda fiului risipitor - drama căderii și bucuria regăsirii
28 Februarie 2016
Duminica a 34-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului...
Cuvântul lui Dumnezeu - sensul vieții noastre
11 Octombrie 2015
Duminica a 21‑a după Rusalii
Educația prin iubire
04 Iulie 2015
Un adevăr incontestabil este acela care învață că nevoia cea mai importantă a ființei umane o constituie nevoia de iubire. Fiecare simte nevoia de a iubi și a fi...
Pogorârea Duhului Sfânt - moment al „Cincizecimii“ personale
03 Iunie 2014
Duminica a 8-a după Paşti (Cincizecimea sau Rusaliile) Ioan VII, 37-53; VIII, 12 În ziua cea din urmă - ziua cea mare a sărbătorii - , Iisus a stat între ei...
Milostenia şterge oceane de păcate
19 Februarie 2014
Predică la Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi (a Lăsatului sec de carne) Matei 25, 31-46 Zis-a Domnul: Când va veni Fiul Omului întru slava Sa şi toţi sfinţii îngeri cu El,...
Postul - hrană duhovnicească în drumul spre patria cerească
13 Noiembrie 2013
Postul Naşterii Domnului, perioadă de un farmec deosebit din cursul anului bisericesc, prilejuieşte multora dintre noi o mai adâncă meditaţie asupra propriei vieţi trupeşti şi spirituale, asupra progresului sau regresului duhovnicesc...
Părintele arhimandrit Justin Pârvu, model sublim al iubirii evanghelice
20 Iunie 2013
Creştinii români din toate colţurile ţării şi ale lumii au primit vestea mutării la cele veşnice, după o suferinţă ce s-a adăugat celor îndurate pe parcursul vieţii sale, a Preacuviosului părinte arhimandrit Justin Pârvu, ctitor...
Cea mai mare biruinţă asupra bolii este însăşi acceptarea ei
15 Decembrie 2012
Considerând necazurile şi durerea realităţi dramatice ale vieţii prezente, credinţa creştină caută să dea suferinţei un sens înalt şi mântuitor, recomandând păstrarea darului sănătăţii cât mai mult şi cât mai nealterat cu putinţă, iar în cazul...
Suferinţa, semn al alegerii dumnezeieşti
25 August 2012
Întreaga spiritualitate ortodoxă ne învaţă că purtarea necazurilor cu răbdare şi nădejde în ajutorul lui Dumnezeu este o cale privilegiată, aleasă, de dobândire a mântuirii, pe care nu o străbat până la capăt şi cu real folos decât puţini, după...
„Filosofia bolii“ - condiţie a mântuirii
04 August 2012
Teologia şi spiritualitatea ortodoxă, constatând legea generală, în baza căreia suferinţa devine, mai devreme sau mai târziu, dintr-o experienţă universal-umană una personală, caută să o valorifice şi să o valorizeze în sens pozitiv profund,...
In memoriam părintele profesor Ilie Moldovan
21 Martie 2012
Cu puţin timp în urmă ne-a părăsit părintele profesor Ilie Moldovan, ilustru teolog şi om de cultură pe care ni l-a "dăruit" Teologia Ortodoxă contemporană şi neamul nostru. S-a mutat la cele veşnice pentru a-şi lua răsplata faptelor sale minunate...
Suferinţa - dialog al lacrimilor
07 Ianuarie 2012
Omul îşi probează valoarea şi nobleţea sa spirituală, tăria în ispite şi încercări şi nădejdea în Dumnezeu în momentele grele din viaţa sa, în situaţiile-limită, în clipele de încercare şi durere. Boala este un dialog al lacrimilor cu Părintele...
Filosofia postului: discernământul duhovnicesc
03 Decembrie 2011
Adevăratul scop al postului trupesc este acela de a conduce la progres duhovnicesc. El este prima treaptă către postul cel adevărat şi integral. În zadar ne înfrânăm trupeşte două, patru, şase sau şapte săptămâni, dacă la sfârşitul acestor...
Familia creştină, o şcoală a iubirii şi dăruirii
02 Iulie 2011
Sfântul Apostol Pavel, în Epistola I către Corinteni, adresează soţilor creştini următorul sfat: "Să nu vă lipsiţi unul pe altul, decât cu bună învoială pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea, şi iarăşi să fiţi...
Familie creştină sau uniune consensuală?
17 Iunie 2011
Izvoarele sociologice şi psihologice consideră că, mai ales din cel de-al optulea deceniu al veacului trecut, în lume s-a impus cu multă putere, tinzând a se generaliza, ceea ce se numeşte "uniunea consensuală" sau "uniunea liberă". Sub o nouă...

Arhivă ediții

Contactează-ne!