Ioan Teșu Facultatea Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae

„Isotimia“ sau deplina egalitate în cinstire a femeii cu bărbatul
13 Iunie 2011
În scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur şi în legătură cu relaţiile ce trebuie să existe între soţii creştini, este folosit cuvântul grecesc "isotimie", care are semnificaţia de "egalitate în cinstire". El defineşte dragostea şi respectul dintre...
Scopurile căsătoriei creştine
06 Iunie 2011
Familia a fost instituită de către Dumnezeu, încă din paradis. Sfânta Scriptură notează faptul că, după ce l-a creat pe primul om, pe Adam, "a văzut Dumnezeu că nu este bine ca omul să fie singur" (Facere 2, 18) şi, din acest motiv, i-a făcut...
Crucea căsătoriei
26 Mai 2011
De multe ori, călugăria este socotită un stil de viaţă mult mai dificil decât familia sau viaţa în lume, printre semeni. Şi pe bună dreptate, pentru că monahismul presupune asumarea benevolă a voturilor evanghelice: castitatea, ascultarea şi...
Căsătoria - piedică în calea mântuirii?
20 Mai 2011
Credinţa şi spiritualitatea ortodoxă au avut dintotdeauna o preţuire deosebită pentru viaţa monahală. Mântuitorul Însuşi a avut un stil de viaţă auster, care se asemăna foarte bine acesteia. Despre Sfântul Ioan Botezătorul, cel pe care El l-a...
Rostul mântuitor al suferinţei
14 Mai 2011
Nu există om care în viaţa aceasta trecătoare să aibă parte, de la naştere şi până la moarte, doar de bucurii, după cum nu există nici semeni de-ai noştri care, de când au venit în lumea aceasta trecătoare şi până la plecarea din ea, mai devreme...
Dragostea nu se cerşeşte, ci se câştigă şi se dăruieşte
05 Aprilie 2011
Iubirea este cea care dă sens vieţii omului în lume. Ea îi motivează activitatea, îi entuziasmează sentimentele, îl umanizează şi îi înfrumuseţează sufletul. Lipsită de iubire, existenţa umană ar fi de o platitudine înspăimântătoare şi de o...
Soţia - „tovarăşul vieţii şi al corabiei noastre“
29 Martie 2011
Una dintre caracterizările şi comparaţiile pe care le face Sfântul Ioan Gură de Aur soţiei creştine este aceea de a fi "tovarăşul vieţii noastre şi al corabiei acesteia", şi aceasta trebuie înţeleasă în cugetul Bisericii şi în duhul scrierilor...
Harul şi darurile Tainei Sfintei Cununii
15 Martie 2011
Câţi oare dintre tineri mai ştiu că punerea cununiilor pe capete îi face asemănători, în demnitate şi cinste, cu împăraţii şi regii de altădată, că în baza acestui simbolism mireasa reprezintă pentru mire "regina" sufletului său, iar mirele...
Criterii de alegere a viitoarei soţii, în lumina spiritualităţii ortodoxe
01 Martie 2011
Se spune că, odată, un tânăr îndrăgostit a mers la un duhovnic iscusit pentru a-i cere sfatul în legătură cu o fată cunoscută, sperând că acesta îi va da îndemn de căsătorie sau de despărţire. Întrebat asupra calităţilor fetei, băiatul...
Prietenia - „dar al dragostei“
15 Februarie 2011
Omul este o fiinţă socială, comunitară. El nu se simte niciodată deplin împăcat în lumea rece şi singuratică a ideilor, a concepţiilor şi nici măcar a activităţilor dintre cele mai înalte ale spiritului, pentru că în adâncul său simte nevoia de...
Soţul şi soţia - împreună-lucrători în opera dobândirii mântuirii
08 Februarie 2011
Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Efeseni, referindu-se la relaţiile ce trebuie să se statornicească între soţul dreptmăritor şi soţia creştină, consideră că în familie există o ierarhie clară, în sensul că "bărbatul este cap femeii,...
Biserica Ortodoxă Română preţuieşte familia creştină
06 Februarie 2011
Prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, anul 2011 a fost consacrat Sfântului Botez şi Sfintei Cununii. S-au făcut recomandări ca şcolile de teologie (seminarii şi facultăţi), ierarhii şi preoţii Bisericii să promoveze larg...
„Iar femeia să se teamă de bărbat!“. O posibilă cheie duhovnicească de înţelegere
01 Februarie 2011
Adeseori, în cadrul Sfintei Taine a Cununiei şi pentru a nu stârni oarecum zâmbetul ironic, ca şi cum ar auzi un text dintr-o altă vreme, mult îndepărtată de zilele noastre, în care relaţiile vechi, "tradiţionale", au fost depăşite, o vreme în...
Cuvântul profesorului: Frumuseţile familiei creştine
25 Ianuarie 2011
Prin prietenie şi căsătorie omul răspunde vocaţiei sale fiinţiale de dialog şi de comuniune. Sfântul Ioan Gură de Aur considera că Dumnezeu ne-a creat în aşa fel încât să avem nevoie unii de alţii, să nu putem trăi fericiţi decât în comuniune...
Mândria - duşman al omului şi al lui Dumnezeu
18 Ianuarie 2011
Este lesne de observat pentru un ochi duhovnicesc fin faptul că trăim într-o lume tot mai frământată şi mai agitată, cu probleme tot mai numeroase şi mai adânci. Iar multe din aceste nelinişti şi nemulţumiri izvorăsc din dorinţa omului...

Arhivă ediții

Contactează-ne!