Ioan Teșu Facultatea Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae

Destinul tragic al geniului românesc
24 Iulie 2010
Anul trecut, o sculptură a lui Constantin Brâncuşi a fost vândută, de către celebra casă de licitaţie Christieâs, cu suma-record de peste 29 de milioane de euro. În sondajul Top 500 Artists Of The 20th Century, iniţiat anul trecut de...
Cuvântul profesorului: Sinuciderea - eroism sau laşitate?
21 Iulie 2010
Biserica Ortodoxă este o Biserică a iubirii şi iertării, a milei şi binecuvântării, maică a lacrimilor noastre, cum pe bună dreptate o socotea "Luceafărul" poeziei româneşti. Există însă foarte puţine situaţii particulare în care aceasta arată...
„Daţi-mi duhovnici buni şi voi schimba faţa lumii“
14 Iulie 2010
Una dintre nevoile fundamentale ale fiinţei umane şi ale sufletului omenesc o constituie necesitatea de comunicare şi de comuniune. Omul este o fiinţă socială, având o vocaţie comunitară. El nu se simte niciodată cu adevărat bine în...
Cuvântul profesorului: Efectele pornografiei asupra minţii umane
07 Iulie 2010
Internetul este unul dintre cele mai importante mijloace contemporane de informare şi comunicare. Activitatea omului modern aproape că nu mai poate fi închipuită fără ajutorul calculatorului. Dar precum un cuţit poate tăia pâinea şi hrăni omul,...
Sunt îndreptăţite ambiţiile profesionale?
30 Iunie 2010
Omul a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, Părintele său ceresc. Dintotdeauna a păstrat în adâncul sufletului său dorinţa de frumos, bine, înalt, ideal. Chiar şi după căderea în păcatul strămoşesc care l-a îndepărtat de Creatorul...
Păcatul desfrânării „formăluieşte“ mintea
23 Iunie 2010
Sfinţii Părinţi numesc păcatul ceaţă, zgură, întuneric, boală şi vorbesc despre negura şi pâcla, despre iadul păcatului, în sensul că acesta ne îndepărtează de Dumnezeu, de aproapele şi chiar şi de sinea noastră. Aceiaşi Sfinţi Părinţi...
Copii fără părinţi, copii fără copilărie
16 Iunie 2010
Literatura de psihiatrie vorbeşte despre o aşa-zisă "întinerire a depresiei" sau a tristeţii, în sensul că tot mai mulţi copii, tineri şi adolescenţi cad pradă acestei grele boli sufleteşti. Aceleaşi izvoare medicale arată că, dacă Elveţia, ţară...
Criza contemporană, moment de judecată divină şi personală
12 Iunie 2010
Lumea contemporană, în general (cu societatea românească actuală, în forme mult mai numeroase), trece printr-o profundă criză materială, cu efecte multiple în plan economic, social şi spiritual. Un ochi moral fin poate însă constata că la...
Cuvântul profesorului: Prietenia - perioadă de graţie a unui cuplu
09 Iunie 2010
Parlamentul European, constatând scăderea dramatică a numărului căsătoriilor din ultimii ani, ceea ce face din Europa un continent învechit, într-o reală "iarnă demografică", a propus adoptarea de politici naţionale prin care să se încurajeze...
Copiii, binecuvântare divină şi dar ceresc
31 Mai 2010
Statisticile mondiale şi naţionale privind prezentul, dar mai ales viitorul familiei, date publicităţii de către instituţiile abilitate în ultimele luni, ar trebui să creeze tuturor temeri profunde. Ele arată că, în Europa, la fiecare 30 de...
Cuvântul profesorului: Inima, locul primirii şi receptării harului dumnezeiesc
17 Mai 2010
Rugăciunea este, la început, una rostită, vocală. Însă, pe măsura detaşării de imaginea lucrurilor, rugăciunea se interiorizează, se concentrează, trecând, mai întâi, de la etapa vocală, prin faza de rugăciune a minţii. Şi aceasta are, la rândul...
O lecţie de spiritualitate ortodoxă autentică: Tomáš Špidlík
03 Mai 2010
Iubitorii adevărului creştin, căutând să pătrundă în raţiunile teologiei răsăritene, vor constata că, alături de lucrările fundamentale ale unor "voci consacrate", frumuseţile şi splendorile credinţei ortodoxe au fost cunoscute, aprofundate şi...
Definiţii ale rugăciunii
28 Aprilie 2010
Părinţii duhovniceşti ai spiritualităţii ortodoxe au dat numeroase definiţii şi caracterizări rugăciunii, în funcţie de însuşirile ei, de etapele vieţii duhovniceşti, de treptele sau felurile rugăciunii, de calităţile sau darurile ei....
Prin rugăciune, omul îşi descoperă vocaţia sa de preot al lumii
12 Aprilie 2010
Omul este fiinţă duală, dihotomică, alcătuită din trup material şi suflet spiritual, şi de aceea trebuinţele sale sunt trupeşti sau fizice şi sufleteşti sau duhovniceşti. Şi, precum trupul nu poate fiinţa fără împlinirea trebuinţelor sale fireşti,...
Cuvântul profesorului: Fără lacrimi, rugăciunea este mai mult o „meditaţie filosofică“
08 Februarie 2010
În stare de rugăciune curată, sufletul poate trăi experienţa căldurii celei duhovniceşti. Marii rugători vorbesc despre o căldură începătoare, izvorâtă din asceză, din osteneală, şi o căldură ce se naşte din rugăciunea desăvârşită şi se...

Arhivă ediții

Contactează-ne!