Ioan Teșu Facultatea Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae

Prin rugăciune, omul îşi descoperă vocaţia sa de preot al lumii
12 Aprilie 2010
Omul este fiinţă duală, dihotomică, alcătuită din trup material şi suflet spiritual, şi de aceea trebuinţele sale sunt trupeşti sau fizice şi sufleteşti sau duhovniceşti. Şi, precum trupul nu poate fiinţa fără împlinirea trebuinţelor sale fireşti,...
Cuvântul profesorului: Fără lacrimi, rugăciunea este mai mult o „meditaţie filosofică“
08 Februarie 2010
În stare de rugăciune curată, sufletul poate trăi experienţa căldurii celei duhovniceşti. Marii rugători vorbesc despre o căldură începătoare, izvorâtă din asceză, din osteneală, şi o căldură ce se naşte din rugăciunea desăvârşită şi se...
Oricât de puternică ar fi ispita, consimţirea cu ea şi apoi lucrarea păcatului ne aparţin în exclusivitate
11 Ianuarie 2010
Întreaga luptă duhovnicească a omului se dă în această viaţă în vederea dobândirii vieţii viitoare, împotriva patimilor, a păcatului şi a răului, pentru dobândirea şi lucrarea virtuţilor creştine. Ascetica ortodoxă şi scrierile duhovniceşti...
Părintele Teofil Părăian: „Eu am avut ca ideal să înmulţesc binele şi bucuria!“
06 Decembrie 2009
Părintele Teofil Părăian s-a născut la data de 3 martie 1929, în localitatea Topârcea, la aproape 25 de kilometri de Sibiu, din părinţii Ioan şi Elisabeta, agricultori credincioşi, fiind primul din patru fraţi şi purtând numele de Ioan. Din...
Programul de „angajare“ creştină al părintelui Teofil Părăian
05 Decembrie 2009
Astăzi, 5 decembrie 2009, la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus va avea loc slujba Parastasului la 40 de zile pentru părintele arhimandrit Teofil Părăian, trecut la Domnul în data de 29 octombrie 2009. Slujba va fi precedată de Sfânta...
Părintele Teofil Părăian - un văzător în sufletele oamenilor şi un părinte al echilibrului duhovnicesc
30 Octombrie 2009
Pe părintele arhimandrit Teofil Părăian, oricine îl întâlnea, rămânea marcat duhovniceşte şi se schimba lăuntric. Aşa mi-a fost dat şi mie să-l cunosc şi să simt nobleţea sufletească, bunătatea şi căldura sa interioară. Am fost un privilegiat,...
Invitatul săptămânii: Frumosul filocalic
24 Octombrie 2009
Ortodoxia este religia frumosului prin excelenţă. A frumosului artistic sau estetic şi a frumosului moral sau duhovnicesc. Învăţătura ei de credinţă, morala, cultul şi arta ei, precum şi modurile de manifestare a acestora sunt expresii ale...
Păcatele - boli ale sufletului, patimile - cancerul vieţii morale
20 Octombrie 2009
Păcatul este o realitate dramatică a lumii şi a sufletului omului contemporan. El constituie o înstrăinare de Dumnezeu, Izvorul vieţii, abaterea facultăţilor spirituale cu care a fost înzestrată firea umană, o afundare a lor în sfera pământescului...
Mijloace duhovniceşti de luptă împotriva tristeţii celei rele şi păcătoase
29 Septembrie 2009
Alături de soluţiile propuse de ştiinţa medicală, spiritualitatea ortodoxă propune sufletului contemporan remedii specifice şi mijloace eficiente de luptă împotriva aceste patimi grele, ale cărei efecte tind să devină devastatoare în viaţa lumii...
Secolul al XXI-lea - secolul tristeţii?
15 Septembrie 2009
Tratatele de psihologie şi psihiatrie au alcătuit liste „clasice“ cu „depresivii celebri“. Acestea cuprind numeroase nume: preşedinţi, precum: Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt sau Richard Nixon; oameni de stat, cum au fost Winston Churchill sau...
Postul ortodox - „pedagogie“ a trupului şi a sufletului
04 August 2009
Postul şi înfrânarea - esenţa sa - au o valoare capitală în viaţa noastră duhovnicească, întrucât nu putem face nici un fel de progres duhovnicesc fără disciplinarea vieţii noastre, atât cea trupească, cât şi sufletească. Postul, însoţit de...
Postul - poruncă divină şi recomandare medicală
27 Iulie 2009
Ultimele date şi statistici medicale vorbesc despre obezitate ca despre o epidemie ce afectează întreaga lume şi, în mod deosebit, ţările aşa-zise „civilizate“ sau „puternic industrializate“, iar România ocupă în acest clasament negativ locul trei...
Invitatul săptămânii: Cum dobândim discernământul?
07 Septembrie 2008
Fiind întrebat, odată, Sfântul Antonie, de către unii dintre ucenicii săi, care este cea mai mare dintre toate virtuţile, el le-a răspuns că darul discernământului, pentru că învaţă pe om să se păzească de ceea ce întrece măsura în amândouă...
In memoriam: Părintele arhimandrit Ioanichie Bălan, o viaţă închinată lui Dumnezeu
26 Noiembrie 2007
▲ Părintele arhimandrit Ioanichie Bălan apăra credinţa noastră strămoşească prin scrierile şi predicile sale, prin sfaturile şi îndemnurile către o viaţă morală înaltă ▲ Vestea mutării la cele veşnice a unuia dintre cei...

Arhivă ediții

Contactează-ne!