Laurenţiu Rădoi

Mircea cel Bătrân, ctitor de biserici în Vâlcea
16 Februarie 2017
Nu este lipsit de interes să înfăţişăm în rândurile de mai jos permanenta preocupare a marelui domnitor Mircea cel Bătrân (1386-1418) pentru înflorirea vieţii bisericeşti, sub diverse aspecte, punând accentul pe rolul determinant în dezvoltarea...
Lucrarea lui Anton Pann la Râmnic
12 Decembrie 2016
Harnic tipograf, iscusit protopsalt şi folclorist, Anton Pann, „finul Pepelei, cel isteţ ca un proverb”, a murit devreme şi pe neaşteptate, dar trăieşte şi azi în conştiinţa...
Tradiţia cărturărească în Râmnic
26 Noiembrie 2016
Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti reprezintă pentru noi un moment răscolitor în istoria naţională, dar şi un privilegiu de...
Cetatea Râmnicului în retrospectivă istorică
19 Septembrie 2016
Oraşul Râmnicu Vâlcea, situat în partea central-estică a judeţului Vâlcea, la confluenţa râului Olăneşti cu Oltul, este cea mai importantă localitate a Eparhiei Râmnicului....
Participarea clerului vâlcean la Revoluţia de la 1821
26 August 2016
În toate momentele decisive ale istoriei noastre, Biserica Ortodoxă Română, prin ierarhi, călugări sau preoţi de enorie, a sprijinit idealurile de libertate, unitate şi de...
Clerul din Vâlcea în timpul Revoluţiei lui Tudor
19 Septembrie 2013
Mişcarea revoluţionară din 1821 reprezintă unul dintre cele mai însemnate evenimente din istoria poporului român. Îndreptată împotriva sistemului fanariot, „a jafurilor şi a nelegiuirilor cu care turcii şi grecii...
Implicarea Bisericii în mişcările naţionale
07 Martie 2013
Revoluţia din anul 1848 a constituit un moment culminant al luptei poporului român pentru înlăturarea feudalismului şi pentru cucerirea independenţei şi unităţii naţionale. Mergând pe urmele pilduitoare ale înaintaşilor...
Amintiri din trecutul Bisericii vâlcene
13 Ianuarie 2013
Războiul purtat pentru cucerirea independenţei de stat a constituit unul dintre cele mai însemnate evenimente din istoria poporului nostru. Întreaga suflare românească, animată pentru o ţară liberă şi independentă, a fost alături de soldaţi,...
Participarea clerului vâlcean la Revoluţia de la 1821
05 Noiembrie 2012
n toate momentele decisive ale istoriei noastre, Biserica Ortodoxă Română, prin ierarhi, călugări sau preoţi de enorie, a sprijinit idealurile de libertate, unitate şi de dreptate socială ale poporului român, identificându-se cu păstoriţii până...

Arhivă ediții

Contactează-ne!