Marian Vild

„Cereţi şi vi se va da!”
27 Ianuarie 2019
Duminica a 31-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon) Luca 18, 35-43 În vremea aceea, pe când Se apropia Iisus de Ierihon, un orb ședea lângă drum, cerșind. Și, auzind el mulțimea care trecea, întreba ce se...
Biserica – Vitezda tămăduirii noastre
29 Aprilie 2018
Duminica a 4-a după Paști (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda) Ioan 5, 1-15 În vremea aceea era o sărbătoare a iudeilor și Iisus S-a suit la Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare, care...
Postul unit cu rugăciunea, arma duhovnicească a omului credincios
26 Martie 2017
Duminica a 4-a din Postul Mare (a Cuviosului Ioan...
Vestea cea Bună a Întrupării, purtată la casele tuturor
23 Decembrie 2016
Tradiţie străveche, mersul anual cu icoana pe la casele credincioşilor în ajunul praznicului Naşterii Domnului este un eveniment pastoral cu profunde...
Iubirea neîmpărtășită
04 Septembrie 2016
Duminica a 11-a după Rusalii
Rămânem în Adevăr prin unitatea credinţei
20 Mai 2015
Duminica a 7-a după Paşti (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic) In. 17, 1-13 În vremea aceea Iisus, ridi­cân­du-Şi ochii către cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să...
Deschizătorul reînnoirii isihaste pe meleaguri româneşti
24 Aprilie 2015
Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului a fost ca­no­nizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în 2003, fiind prăznuit în fiecare an la data mutării sale la Domnul, 25 aprilie. Impor­tanţa lui...
„Poporul care stătea întru întuneric a văzut lumină mare…“
10 Ianuarie 2015
Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului) Mt. 4, 12-17 În vremea aceea, auzind că Ioan a fost întemniţat, Iisus a plecat în Galileea. Şi,...
Duhul Sfânt tainic prezent în Vechiul Testament şi descoperit în Evanghelii
16 Iunie 2013
Cunoaşterea lui Dumnezeu nu este rezultatul efortului uman, ci rod al descoperirii divinităţii Care Se revelează pe Sine omului. Mărturia cea mai importantă a acestei descoperiri este Sfânta Scriptură. Potrivit pedagogiei divine, Dumnezeu Se...
Datornici şi datorii
18 August 2012
Datoria este un concept important în relaţiile interumane. Şi nu mă refer aici la datoria în stricto sensu, la datoria pecuniară sau cea în bunuri, ci la cea într-un sens mai larg, care ţine de comuniune şi care este o formă concretă de...
Buna Vestire - temelia tuturor praznicelor
24 Martie 2012
Serbată în fiecare an la data de 25 martie, Buna Vestire conţine în sine în mod virtual toate praznicele creştine. Odată cu acest eveniment se inaugurează "plinirea vremii" (Gal. 4, 4)şi se descoperă "taina cea din veci ascunsă" (Efes. 3, 9),...
Fericiţi cei chemaţi la Cina nunţii Mielului!
10 Decembrie 2011
În paginile Noului Testament abundă imaginea nunţii (Mt. 22, 1-14), a cinei (Lc. 14, 16-24) sau a cinei de nuntă (Apoc. 19, 7, 9), în orice caz, a ospăţului ca prefigurare a Împărăţiei lui Dumnezeu. La o primă vedere comparaţia este...
Părintele duhovnicesc şi autoritatea duhovnicească
30 Iulie 2011
În limbajul comun conceptul de părinte duhovnicesc este legat de Taina Mărturisirii, desemnând preotul Bisericii care a primit duhovnicia, adică puterea dată de Hristos Sfinţilor Apostoli şi urmaşilor acestora de a lega şi dezlega păcatele...
Maica Domnului şi vocaţia dăruirii
21 Noiembrie 2010
Afierosirea Maicii Domnului Templului din Ierusalim este un eveniment care deşi nu este descris în paginile Noului Testament, tradiţia Bisericii l-a transmis din generaţie în generaţie, fiind ulterior consemnat nu numai în unele "evanghelii"...
Harismele în Biserică
14 August 2010
În Noul Testament, termenul grecesc charisma, care înseamnă dar duhovnicesc, apare doar de 17 ori, dintre care de 16 ori în Epistolele pauline. La o trecere în revistă a acestor apariţii vom observa că...

Arhivă ediții

Contactează-ne!