Radu Petre Mureșan

Într-un veac de tăgadă a sfințeniei, ei aduc înnoirea neamului
10 Iunie 2018
Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfinților Români) Matei 4, 18-23
Doar Crucea face moartea neputincioasă
10 Septembrie 2017
Duminica dinaintea Înălţării Cinstitei Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim) Ioan 3, 13-17 Zis-a Domnul: Nimeni nu s-a suit la cer decât Cel ce S-a coborât din cer, Fiul Omului, Care este în cer. Şi, după cum...
Întâlnire a Grupului „Viață spirituală” din cadrul Comisiei pentru Misiune și Evanghelizare a Consiliului Mondial al Bisericilor
27 Mai 2017
Comisia pentru Misiune și Evanghelizare (CWME) a Consiliului Mondial al Bisericilor s-a reunit la Geneva, între 18 şi  20 mai 2017, pentru a pregăti Conferința Misionară...
Întâlnire interortodoxă pentru studiul fundamentalismului religios
27 Septembrie 2016
Între 22 și 25 septembrie 2016 a avut loc la Blagoevgrad (Bulgaria) cea de-a 9-a Întâlnire Interortodoxă a Inițiativei Ortodoxe pentru Studiul Religiilor și Cultelor...
Mulțimea săturată prin minune, icoana Bisericii
14 August 2016
Duminica a 8-a după Rusalii (Înmulţirea...
Sfânt ești Dumnezeul nostru și întru sfinți Te odihnești!
07 Iunie 2015
Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor) Matei 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30 Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Oricine va mărturisi...
Despre Crucea lui Hristos şi crucile noastre
10 Septembrie 2014
Înălţarea Sfintei Cruci (Ioan 19, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35) În vremea aceea s-au sfătuit arhiereii şi bătrânii poporului împotriva lui Iisus, ca să-L omoare, şi L-au dus la Pilat, zicând: Răstigneşte-L!...
„Cincizecimea personală“ sau preoţia împărătească a mirenilor
25 Iunie 2013
Azi trăim într-o lume în care Duhul Sfânt este înăbuşit şi alungat de indiferentism, materialism, egoisme de tot felul sau false duhuri şi energii. De aceea Cincizecimea trebuie să fie o sărbătoare cu mare...
Invitatul săptămânii: Judecata de Apoi sau raportul veşniciei cu timpul
27 Februarie 2011
Credinţele legate de sfârşitul lumii se propagă cu succes în societatea contemporană. În ultimii ani, asistăm la dezvoltarea unei adevărate "industrii apocaliptice" care aduce venituri uriaşe, prin vânzarea cărţilor şi filmelor cu teme...
Hrana duhovnicească şi pâinea cea de toate zilele
18 Iulie 2010
În Sfintele Evanghelii întâlnim nu mai puţin de şase relatări despre înmulţirea pâinilor: mărturia Sfântului Evanghelist Matei se regăseşte şi la ceilalţi trei evanghelişti (Mc. VI, 34-45; Lc. IX, 10-17, In. VI, 5- 14), în timp ce...
„Alternative spirituale“ în România secolului al XXI-lea
04 Iulie 2010
În România ultimelor două decenii se poate observa un interes pentru căutări spirituale dintre cele mai diverse, care au ca numitor comun valorizarea ezoterismului, în special cel provenit prin filieră teosofică, fascinaţia faţă de tot ceea ce...
„Uitarea nu se aşterne niciodată peste sufletele mari“
03 Iunie 2010
Deşi cunoscut ca "sectolog" şi "misiolog", părintele David nu a fost un profesor de teologie care să se cantoneze într-o anumită disciplină. Aşa cum observa regretatul academician Virgil Cândea în prefaţa primului volum al "Invaziei sectelor",...
Părintele Petre I. David sau diaconia care tindea spre desăvârşire
02 Iunie 2010
Au trecut şapte ani de la trecerea la Domnul a părintelui profesor Petre David. Mi-e foarte greu să evoc în câteva cuvinte omul, diaconul şi profesorul de vocaţie care a marcat biografia a generaţii întregi de studenţi în Teologie. Am "crescut"...

Arhivă ediții

Contactează-ne!