Liviu Petcu

Lepra nerecunoștinței ne ține departe de mântuire
14 Ianuarie 2018
Duminica a 29-a după Rusalii (a celor 10...
Lecţii despre adevăratele priorităţi în viaţă
07 Ianuarie 2013
Ce pot face pacienţii de cancer pentru a păstra un sens în viaţă? Cu certitudine, atunci când rugăciunile şi slujbele religioase contribuie la păstrarea sau găsirea unui astfel de sens şi scop în viaţă, este important ca acele practici şi credinţe...
Să ne rugăm neîncetat
17 Decembrie 2012
Luând ca punct de plecare îndemnul Sfântului Apostol Pavel: "Rugaţi-vă neîncetat!" (I Tesaloniceni 5, 17), Sfinţii Părinţi ai Bisericii îi îndeamnă pe creştini la rugăciune nu numai la anumite momente ale zilei, ci toată viaţa, fiecare moment al...
Suferinţa, o fereastră spre prezenţa lui Dumnezeu
10 Decembrie 2012
Este bine cunoscut faptul că virtutea credinţei, în viziunea Sfântului Apostol Pavel, este precum legătura căsătoriei. Aşa precum căsătoria uneşte doi oameni într-o uniune reală şi personală, tot astfel, a fi creştin înseamnă a fi în Hristos -...
O întrebare grea
22 Octombrie 2012
În cele ce urmează vom încerca, pe cât posibil, să oferim un răspuns mulţumitor la o întrebare cu un grad deosebit de dificultate, care macină mintea şi conştiinţa multora, care au trăit, poate, la rându-le, odiseele lor prin lumea...
„Primesc cu răbdare tot ce-mi dă Dumnezeu“
08 Octombrie 2012
  În mod eronat, unii nutresc convicţiunea că suferinţa trebuie căutată cu orice preţ pentru a dobândi Împărăţia cerurilor. Este binecunoscut faptul că în Evul Mediu unii căutau pedepsele corporale,...
„Grea este iarna, dar atât de dulce Raiul“
01 Octombrie 2012
Creştinii călătoresc spre viaţa veşnică şi în tovărăşia suferinţei. Ar fi imposibil să eliminăm întreaga suferinţă din viaţa noastră. Atunci ar trebui să dirijăm lupta împotriva păcatelor noastre, a eşecurilor şi a descurajărilor noastre, a...
Mesajul ascuns al bolii
10 Septembrie 2012
De bună seamă, nimeni dintre oameni nu va putea enumera vreodată toate felurile sau modurile ori intensităţile suferinţelor fizice prin care Dumnezeu - Creatorul, Mântuitorul şi Proniatorul nostru îi găseşte vrednici pe mulţi dintre semenii...
Rolul suferinţei în viaţa noastră
03 Iulie 2012
Suferinţa este văzută în lumini diferite şi rezultate la fel de diferite de la persoană la persoană. Timpul suferinţei poate fi convertit de cel suferind într-un timp al sensibilizării, al apropierii de Dumnezeu, al evaluării propriei libertăţi,...
Taina suferinţei umane
25 Iunie 2012
Problema suferinţei este o realitate complexă ce are resorturi şi faţete atât de numeroase şi de felurite încât ne este foarte greu să le trecem în revistă sau să le găsim tuturor soluţii. Suferinţa umană este o taină care nu intră în orizontul...
Judecata pocăinţei
09 Aprilie 2012
Păcatul este o realitate şi, din nefericire, una centrală a existenţei umane, dar şi cea mai gravă şi mai nefericită. Viaţa omului, după căderea protopărinţilor în păcatul strămoşesc, este o luptă virulentă împotriva despărţirii de Dumnezeu prin...
Îndemn la iertare
31 Ianuarie 2012
Religia creştină este o religie a iubirii şi a iertării. Ne învaţă Sfânta Scriptură: "Să ne iubim unul pe altul, pentru că dragostea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. Cel ce nu iubeşte n-a...
Sfinţii Mucenici, pilde veşnice de statornicie în credinţă
23 Ianuarie 2012
Sfinţii Mucenici au mărturisit cu tărie, devotament şi abnegaţie credinţa lor în Hristos Domnul, hotarul dragostei lor pentru Dumnezeu fiind nehotărnicit. Pentru noi toţi ei sunt paradigme ale credinţei jertfelnice, mărturisirii neînfricate a...
Botezul pruncilor sau botezul la maturitate?
10 Decembrie 2011
Chiar dacă în primele secole creştine se poate vorbi de o acceptare generală a botezului copiilor, practica aceasta mai întâmpina şi unele reţineri. Se ştie că au fost şi cazuri de atitudini oscilante în legătură cu practica botezării...
Botezul nu ne oferă îndumnezeirea finală, ci ne deschide calea spre ea
27 Februarie 2011
Începutul participării omului la viaţa nemuritoare îl constituie baia naşterii din nou, sau renaşterea în baia tainică, Botezul, sau iluminarea, care se realizează prin rugăciune, apă şi credinţă. Botezul este o a doua naştere a omului şi...

Arhivă ediții

Contactează-ne!