Mariusadrian Călin

Liturgice: Istoria Tainei Sfântului Maslu
01 Februarie 2012
Termenul de "Maslu" pe care noi îl întrebuinţăm pentru Taina Bisericii Ortodoxe cu un rol taumaturgic provine din limba greacă, , şi înseamnă mai precis "Rugăciunea Sfântului Ulei" sau "sfinţirea uleiului". Sfântul Maslu este un ritual liturgic...
Înţelepciune biblică: Înţelepciunea şerpilor şi nesinceritatea
24 Ianuarie 2012
"Iată Eu vă trimit pe voi ca pe nişte oi în mijlocul lupilor; fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii." (Matei 10, 16) În contextul trimiterii Sfinţilor Apostoli la propovăduire, Hristos Domnul îi sfătuieşte...
Dicţionar: Vechimea termenului „Liturghie“
19 Ianuarie 2012
Termenul "Liturghie" întrebuinţat în Biserica Ortodoxă este de origine greacă (λειτουργια), fiind folosit şi înainte de era creştină, dar cu un alt înţeles. Pentru început, cuvântul "Liturghie" desemna orice serviciu sau slujbă publică, orice...
Liturgice: Rolul brâului în cadrul cultului liturgic
03 Decembrie 2011
b>Brâul este o piesă vestimentară liturgică cu care preotul şi arhiereul se strâng peste stihar şi peste epitrahil în jurul mijlocului. Numit în vechime "cingătoare" sau "paios", acesta este lung de aproximativ jumătate de metru, având mai mult un...
Sfaturi practice în Biserică: Rolul şi întrebuinţarea felonului în cult
16 Noiembrie 2011
Felonul este veşmântul liturgic purtat de preoţi pe umeri, amintind de mantaua sau pelerina purtată de Mântuitorul Hristos şi Apostolii Săi, piesă vestimentară care la evrei făcea parte din uzul general. Putem aminti că un astfel de felon purta şi...
Sfaturi practice în Biserică: Ce este epitrahilul?
11 Noiembrie 2011
Unul dintre cele mai importante veşminte liturgice, purtat de către preoţi şi episcopi la toate slujbele Bisericii, este epitrahilul. Numit popular şi "patrafir", acest veşmânt nu este altceva decât orarul diaconului trecut peste gât şi atârnat în...
Înţelepciune biblică: Mândria sau depărtarea de harul divin
12 August 2011
"Căci oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa" (Luca 14, 11) Subliniem în primul rând că mândria este un păcat foarte mare, pentru că roadele ei îl fac pe om să nu mai fie...
Dicţionar religios: Ce este orarul?
09 August 2011
Că veşmintele liturgice îmbrăcate de membrii clerului au o mare însemnătate încă din vechime este un lucru foarte clar pentru toţi. Printre aceste veşminte se numără şi "orarul". Prin urmare, vom descrie mai departe această piesă vestimentară...
Dicţionar religios: Ce sunt mânecuţele?
25 Iulie 2011
Pornim prin a spune că mânecuţele sunt veşminte liturgice purtate de toate cele trei trepte ierarhice. "Éπιμανíκια" în limba greacă sau "manipuli" în limba latină, mânecuţele se pun peste marginea mânecilor stiharului pentru a le strânge, având...
Dicţionar religios: Stiharul simbolizează curăţia spirituală, strălucirea dumnezeirii, curăţia şi luminarea lui Iisus
14 Iulie 2011
Ştiut fiind că slujitorii altarelor Bisericii noastre, în timpul oficierii sfintelor slujbe, sunt îmbrăcaţi cu anumite veşminte speciale vom explica mai departe însemnătatea şi rolul acestora. Unul dintre cele mai importante veşminte este...
Sfaturi practice în Biserică: Cum alegem data nunţii?
10 Iulie 2011
Alegerea unei zile pentru nuntă reprezintă astăzi o reală problemă. Astfel, mulţi dintre noi suntem constrânşi de factori externi precum restaurant, pregătirea nunţii, invitaţi etc. De cele mai multe ori, părerea Bisericii este luată în calcul...
Sfaturi practice în Biserică: Când este posibilă recăsătoria?
04 Iulie 2011
Luând în considerare faptul că problema recăsătoriei există şi în Biserica Ortodoxă, vom analiza mai departe unul dintre aceste aspecte, şi anume, acela al "Nunţilor a doua şi a treia". Să începem prin a spune că aceste slujbe ale...
Sfaturi practice în Biserică: De ce se botează pruncii?
29 Mai 2011
O problemă foarte discutată în lumea de azi o reprezintă botezul pruncilor. De cele mai multe ori, creştinii ortodocşi sunt acuzaţi că prin botezul pruncilor anulează acestora libertatea de a alege mai târziu credinţa care li se...
Înţelepciune biblică: Mântuirea în căsătorie
15 Mai 2011
"Bărbatul necredincios se sfinţeşte prin femeia credincioasă şi femeia necredincioasă se sfinţeşte prin bărbatul credincios" (I Cor. 7, 14) Din versetul citat, aflăm de la Sfântul Apostol Pavel că există o atitudine plină de...
Sfaturi practice în Biserică: Ce este Pavecerniţa?
04 Aprilie 2011
Un oficiu liturgic specific Postului Paştelui este "Pavecerniţa Mare". Ea este numită "mare" pentru că este o amplificare a slujbei "Pavecerniţa Mică", ce se săvârşeşte în afara postului. Altfel spus, Pavecerniţa dobândeşte prin această amplasare...

Arhivă ediții

Contactează-ne!