Narcis Stupcanu

Luca 12, 2-12
17 Noiembrie 2017
Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Nimic nu este acoperit care să nu se descopere și nimic ascuns care să nu se cunoască. De aceea, câte ați spus la întuneric se vor auzi...
Luca 11, 47-54; 12, 1
16 Noiembrie 2017
Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Vai vouă, cărturarilor și fariseilor! Că zidiți mormintele prorocilor pe care părinții voștri i-au ucis. Așadar,...
Luca 11, 42-46
15 Noiembrie 2017
Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Vai vouă, fariseilor! Că dați zeciuială din izmă și din untariță și din toate legumele și lăsați la o parte dreptatea și...
Luca 11, 34-41
14 Noiembrie 2017
Zis-a Domnul: Luminătorul trupului este ochiul. Deci, când ochiul tău este curat, atunci tot trupul tău este luminat; dar când ochiul tău este rău, atunci și trupul tău...
Luca 11, 29-33
13 Noiembrie 2017
„În vremea aceea, adunându-se mulțime de oameni, Iisus a început a zice: Neamul acesta este un neam viclean; cere semn, dar semn nu i se va da, decât semnul prorocului...
Luca 8, 16-21
11 Noiembrie 2017
„Zis-a Domnul: Nimeni, aprinzând făclia, nu o acoperă cu un vas, nici nu o pune sub pat, ci o așază în sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Că nu este nimic...
Luca 11, 23-26
10 Noiembrie 2017
„Zis-a Domnul: Cel ce nu este cu Mine, este împotriva Mea; și cel ce nu adună cu Mine, risipește. Când duhul cel necurat iese din om, umblă prin locuri fără apă căutând...
Luca 11, 14-23
09 Noiembrie 2017
„În vremea aceea a scos Iisus un demon dintr-un bolnav care era mut. Și când a ieșit demonul, mutul a vorbit, iar mulțimile s-au minunat. Iar unii dintre ei au zis: Cu...
Luca 10, 16-21
08 Noiembrie 2017
„Zis-a Domnul ucenicilor Săi: cel ce vă ascultă pe voi, pe Mine Mă ascultă și cel ce se leapădă de voi se leapădă de Mine; iar cel ce se leapădă de Mine se leapădă de Cel...
Cum se întocmește o cerere către Dumnezeu
07 Noiembrie 2017
Herma, Păstorul, Porunca IX - 39, 1-9, în PSB, vol. 1, pp. 257-258 „Alungă din...
Cunoașterea lui Dumnezeu
06 Noiembrie 2017
Tertulian, Apologeticul, XVII, 3-5, în PSB, vol. 3, p. 64„Ceea ce face să-L...
Luca 10, 22-24
06 Noiembrie 2017
„Zis-a Domnul: Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu şi nimeni nu cunoaşte cine este Fiul, decât numai Tatăl, şi cine este Tatăl, decât numai Fiul şi cel căruia voieşte...
Mărţişor de fapte bune
25 Februarie 2013
Parohia „Sfântul Ambrozie“ - Apărătorii Patriei II a organizat sâmbătă, 23 februarie, un atelier de mărţişoare. Câţiva copii din parohie au venit la biserică pentru a se juca şi a crea în acelaşi timp...
Mai avem nevoie de minuni?
25 Octombrie 2012
Auzim adeseori în cadrul Sfintei Liturghii citindu-se diferite pericope evanghelice în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos săvârşeşte nenumărate minuni. Gândindu-ne la acestea, ajungem să ne rugăm câteodată, când suntem în impas, să facă...

Arhivă ediții

Contactează-ne!