Narcis Stupcanu

Marcu 7, 31–37
17 Martie 2018
„În vremea aceea, ieșind din părțile Tirului și Sidonului, a venit Iisus la Marea Galileei, prin mijlocul hotarelor Decapolei. Și I-au adus un surd, care...
Bucurați-vă pururea!
16 Martie 2018
Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, Omilie La Psalmul XXXII, I, în Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 17, p. 246
Răbdare, răbdare, răbdare...
15 Martie 2018
Tertulian, Despre răbdare, XV, în Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 3, p. 197
Cum ne petrecem viața
14 Martie 2018
Sfântul Grigorie de Nyssa, Despre facerea omului, cap. VIII, în Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 30, p. 29
Semnificația Sfintei Cruci
13 Martie 2018
Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, partea a doua, 97, în Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 80, pp. 244-246
Crucea noastră
12 Martie 2018
Sfântul Ioan Casian, Așeză­min­tele mânăstirești, Cartea a IV-a, Cap. 35, în Părinți și...
Marcu 2, 14–17
10 Martie 2018
„În vremea aceea, trecând Iisus, a văzut pe Levi al lui Alfeu șezând la vamă și i-a zis: Urmează-Mi! Iar el, ridicându-se, I-a urmat. Și, când ședea El...
Familia creștină
09 Martie 2018
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, omilia XXXII, VI, în Părinți și Scriitori Bise­ricești, vol. 21, p. 419
Femeia creștină
08 Martie 2018
Sfântul Clement Romanul, Epistola către Corinteni (I), Cap. I, 3, în Părinți și Scriitori...
Psaltirea și Scriptura – invitație la lectură
07 Martie 2018
Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, Omilie la Psalmul 1, I-II, în Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 17, pp. 183-184
Taina Pocăinței
06 Martie 2018
Origen, Omilii la Cartea Numerii, Omilia XXIII, Cap. II, în Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 6, pp. 196-197
Rugăciunea neîncetată
05 Martie 2018
Sfântul Ciprian, Despre rugăciunea domnească, XXXIV, în Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 3, p. 485
Marcu 1, 35-44
03 Martie 2018
„În vremea aceea S-a dus Iisus într-un loc pustiu și Se ruga acolo. Dar au mers după Dânsul Simon și cei ce erau cu el și, aflându-L, I-au zis: Toți Te caută pe Tine....
Meditații despre smerenie
02 Martie 2018
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia III, V, în Părinți și Scriitori Bise­ricești, vol. 23, pp. 44-45
Îngrășarea trupului periclitează sănătatea duhovnicească
01 Martie 2018
Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Cartea a Treia, Cap. IV, în Părinți și Scriitori Biseri­cești, vol. 41, pp....

Arhivă ediții

Contactează-ne!