Narcis Stupcanu

Familia creștină
09 Martie 2018
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, omilia XXXII, VI, în Părinți și Scriitori Bise­ricești, vol. 21, p. 419
Femeia creștină
08 Martie 2018
Sfântul Clement Romanul, Epistola către Corinteni (I), Cap. I, 3, în Părinți și Scriitori...
Psaltirea și Scriptura – invitație la lectură
07 Martie 2018
Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, Omilie la Psalmul 1, I-II, în Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 17, pp. 183-184
Taina Pocăinței
06 Martie 2018
Origen, Omilii la Cartea Numerii, Omilia XXIII, Cap. II, în Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 6, pp. 196-197
Rugăciunea neîncetată
05 Martie 2018
Sfântul Ciprian, Despre rugăciunea domnească, XXXIV, în Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 3, p. 485
Marcu 1, 35-44
03 Martie 2018
„În vremea aceea S-a dus Iisus într-un loc pustiu și Se ruga acolo. Dar au mers după Dânsul Simon și cei ce erau cu el și, aflându-L, I-au zis: Toți Te caută pe Tine....
Meditații despre smerenie
02 Martie 2018
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia III, V, în Părinți și Scriitori Bise­ricești, vol. 23, pp. 44-45
Îngrășarea trupului periclitează sănătatea duhovnicească
01 Martie 2018
Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Cartea a Treia, Cap. IV, în Părinți și Scriitori Biseri­cești, vol. 41, pp....
Lacrimile din timpul rugăciunii
28 Februarie 2018
Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnicești, Partea I, Întâia convorbire cu părintele Isaac, Cap. XXVIII, 2, Cap. XXIX, 1-4, Cap. XXX, 1-2, în Părinți și Scriitori...
Lupta cu ispitele
27 Februarie 2018
Origen, Din omiliile Evangheliei de la Luca, Omilia a XXVI-a, IV, în Părinți și Scriitori Bise­ri­cești,...
Să iertăm tuturor toate!
26 Februarie 2018
Clement Alexandrinul, Stromatele, Stromata a VII-a, Cap. XIV, 85.2., în Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 5, p....
Marcu 2, 23–28; 3, 1–5
24 Februarie 2018
„În vremea aceea, pe când mergea Iisus într-o sâmbătă prin holdele de grâu, ucenicii Lui, în drumul lor, au început să smulgă spice. Și fariseii Îi ziceau: Vezi, de ce...
Ioan 15, 1–7
23 Februarie 2018
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Eu sunt vița cea adevărată și Tatăl Meu este lucrătorul. Orice mlădiță care nu aduce roadă întru Mine, El o taie; și orice mlădiță care...
Matei 7, 7-11
22 Februarie 2018
„Zis-a Domnul: Cereți și vi se va da; căutați și veți afla; bateți și vi se va deschide. Că oricine cere ia, cel care caută află, iar celui care bate i...
Marcu 11, 22-26; Matei 7, 7-8
21 Februarie 2018
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte: Ridică-te și te aruncă în mare, și nu...

Arhivă ediții

Contactează-ne!