Narcis Stupcanu

Și ne iartă... precum și noi iertăm!
18 Martie 2019
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, Omilia XVI, IX, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp....
Marcu 2, 23-28; 3, 1-5
16 Martie 2019
„În vremea aceea, pe când mergea Iisus într-o sâmbătă prin holdele de grâu, ucenicii Lui, în drumul lor, au început să smulgă spice. Și...
Ioan 15, 1-7
15 Martie 2019
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Eu sunt vița cea adevărată și Tatăl Meu este lucrătorul. Orice mlădiță care nu aduce roadă întru Mine, El o taie; și orice mlădiță care...
Matei 7, 7-11
14 Martie 2019
„Zis-a Domnul: Cereți și vi se va da; căutați și veți afla; bateți și vi se va deschide. Că oricine cere ia, cel care caută află, iar celui care bate i se va deschide....
Marcu 11, 22-26; Matei 7, 7-8
13 Martie 2019
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte: Ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în...
Matei 6, 1-13
12 Martie 2019
„Zis-a Domnul: Luați aminte ca faptele dreptății voastre să nu le faceți înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei; altfel, nu veți avea plată de la Tatăl vostru Cel...
Luca 21, 8-36
11 Martie 2019
„Zis-a Domnul: Vedeți să nu fiți amăgiți, căci mulți vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt și vremea s-a apropiat. Nu mergeți după ei. Iar când veți auzi de războaie...
Matei 6, 1-13
09 Martie 2019
„Zis-a Domnul: Luați aminte ca faptele dreptății voastre să nu le faceți înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei; altfel, nu veți avea plată de la Tatăl vostru Cel...
Fiți sfinți!
08 Martie 2019
Origen, Omilii la Cartea Numerii, Omilia X, Cap. I, în Pă­rinți și Scriitori Bisericești (1981), vol. 6, pp. 153-154
Luca 23, 1-34, 44-56
07 Martie 2019
„În vremea aceea arhiereii, cărturarii și bătrânii poporului L-au dus pe Iisus înaintea lui Pilat. Și au început să-L învinuiască, zicând: Pe Acesta am găsit răzvrătind...
Domnul Hristos Se roagă pentru noi
06 Martie 2019
Origen, Despre rugăciune, Introducere, X, 2, în Părinți și Scriitori Bisericești (1982), vol. 7, p. 220
Luca 22, 39-42, 45-71; 23, 1
05 Martie 2019
„În vremea aceea, ieșind de la Cină, Iisus S-a dus după obicei în Muntele Măslinilor, iar ucenicii L-au urmat. Și când a sosit în acest loc, le-a zis: Rugați-vă, ca să...
Luca 19, 29–40; 22, 7–39
04 Martie 2019
„În vremea aceea, când S-a apropiat de Betfaghe și de Betania, către Muntele care se cheamă al Măslinilor, a trimis Iisus pe doi dintre ucenici, zicând: Mergeți în satul...
Luca 21, 8-9, 25-27, 33-36
02 Martie 2019
„Zis-a Domnul: Vedeți să nu fiți amăgiți, căci mulți vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt, iar vremea s-a apropiat. Nu mergeți după ei....
Marcu 15, 20, 22, 25, 33–41
01 Martie 2019
„În vremea aceea, luând pe Iisus, ostașii L-au scos afară ca să-L răstignească. Și L-au dus la locul zis Golgota, care se tălmăcește «Locul Căpățânii»....

Arhivă ediții

Contactează-ne!