Nicolae Achimescu

Sikhismul - o formă brutală a extremismului religios contemporan
28 Octombrie 2007
Întâlnirea dintre hinduşi şi islam, în anul 712 d.Hr., o dată cu cucerirea regiunii Sindh de către Mohamed ibn Qasim, a avut o importanţă cu totul nefastă pentru viaţa religioasă din India. Pătrunderea armatei musulmane în India avea să aducă...
Între islamizarea Europei şi europenizarea islamului
21 Octombrie 2007
În istoria mai îndepărtată, Marea Mediterană a reprezentat graniţa dintre islam şi Europa. Astăzi, această graniţă nu mai există, întrucât musulmanii şi-au constituit propriile enclave în interiorul Europei şi continuă să le consolideze. Aşa cum...
Cum este văzut Iisus Hristos în Coran
14 Octombrie 2007
În viziunea Coranului, ultimul şi cel mai mare profet al cuvântului lui Dumnezeu a fost Mahomed. Între cei care i-au precedat a fost şi Iisus. Faptul că Mahomed vorbeşte deseori despre Iisus Hristos în cuvântările sale devine astfel explicabil....
Religie şi fenomen: Biblia în Coran
06 Octombrie 2007
Pentru orice musulman din toate locurile şi timpurile, cuvântul lui Dumnezeu este întruchipat de Coran, echivalentul Bibliei din spaţiul creştin. Aflat în rugăciune pe muntele Hira, din apropiere de Mecca, „Trimisul lui Allah“ şi „încheietorul...
Religie şi fenomen: Separarea dintre Răsăritul şi Apusul creştin putea fi evitată
29 Septembrie 2007
Deşi sună ciudat, ruptura dintre Biserica creştină răsăriteană şi cea apuseană nu poate fi datată strict din punct de vedere istoric, în pofida faptului că, în orice manual de istorie bisericească, este consemnat anul 1054, când a fost proclamată...
Religie şi fenomen: Ce înseamnă a fi creştin în lumea islamică
23 Septembrie 2007
Chiar din perioada primelor cuceriri arabe, conducătorii musulmani nu au reuşit să convertească la islam populaţiile din teritoriile ocupate. Oricum, încă de timpuriu, au fost luate măsuri dure împotriva acestora, cum ar fi în cazul creştinilor...
Religie şi fenomen: Iudeii şi creştinii în Arabia preislamică
15 Septembrie 2007
Iudaismul, creştinismul şi islamul îşi găsesc originile în Orientul Apropiat, un spaţiu geografic dintre cele mai interesante din punct de vedere religios şi cultural, având în vedere ponderea şi dimensiunile lor în peisajul religios, cultural şi...
Religie şi fenomen: Religiile patriarhului Avraam
08 Septembrie 2007
Iudaismul, creştinismul şi islamul, în ordinea lor cronologică, nu reprezintă în peisajul religios contemporan doar cele trei mari religii monoteiste ale lumii. Mai mult decât atât, ele au în comun o raportare clară la acelaşi personaj unic în...
Fascinaţia japonezilor faţă de templul şintoist
02 Septembrie 2007
Cu peste o sută de milioane de locuitori, Japonia reprezintă astăzi una dintre cele mai dezvoltate ţări ale planetei din punct de vedere economic. Ţinând seama de acest aspect foarte important, cei mai mulţi sociologi ar fi tentaţi să creadă...
Religie şi fenomen: Sfinţii islamului
26 August 2007
Mai bine de un miliard de credincioşi, cât numără azi islamul în lume, îşi raportează întreaga viaţă, cu toate bucuriile şi neajunsurile ei, la Allah, singurul şi adevăratul lor Dumnezeu. Relaţia Lui cu musulmanii se vrea a fi una directă şi...
Religie şi fenomen: Monumental şi macabru în civilizaţia aztecă
18 August 2007
Pornind dintr-o regiune îndepărtată din nord-vest, poate tocmai din ţinuturile Californiei de azi, aztecii au continuat să migreze spre sud, în jurul anului 1100 d.Hr., conduşi de zeul lor protector, Huitzilopochtli, despre care se crede că, în...
Religie şi fenomen: Periplul celţilor de la druidism la creştinism
12 August 2007
Având în vedere numărul şi teritoriile ocupate, celţii reprezentau, prin sec. IV-III î.d.Hr., poporul cel mai numeros din Europa. Mărturii şi vestigii ale civilizaţiei, culturii şi religiei lor s-au păstrat pe aproape toată această arie foarte...
Religie şi fenomen: Vârstele lumii, ca un joc de zaruri
05 August 2007
În viziunea unui hindus, universul se supune şi el unei ciclicităţi eterne, în sensul că este creat, se distruge, iar după o perioadă de linişte este recreat, recăpătându-şi trăsăturile şi astfel, după prima din cele patru „vârste cosmice“, lumea...
Religie şi fenomen: O viaţă împlinită, în viziune hindusă
29 Iulie 2007
Pentru orice hindus, viaţa nu se derulează la întâmplare. Totul este bine reglementat, în conformitate cu normele ordinii cosmice şi individuale (dharma), cu implicaţii profunde în plan spiritual şi social. Totuşi, în dorinţa de a elimina...
Religie şi fenomen: Castele, trecut şi prezent
22 Iulie 2007
În India, oamenii se legitimează, în general, prin însemnele spaţiului social şi profesional căruia aparţin. Orice ins poate fi recunoscut imediat după hainele şi podoabele pe care le poartă, după semnele castei şi profesiei pe care o exercită....

Arhivă ediții

Contactează-ne!