Nicolae Achimescu

Religia şi ştiinţa în căutarea lui Dumnezeu (II)
30 Iulie 2011
În cartea sa Dumnezeu şi fizica modernă, Davies subliniază nici mai mult, nici mai puţin că, deşi bizar, în opinia sa, ştiinţa ar oferi o cale mai sigură către Dumnezeu decât religia (vezi pe larg P. Davies, God and the New Physics,...
Religia şi ştiinţa în căutarea lui Dumnezeu
23 Iulie 2011
Privite din punct de vedere intelectual, religia şi ştiinţa sunt, în principiu, rude apropiate. În primul rând, pentru că ambele sunt în căutarea unei credinţe motivate şi argumentate. Nici una dintre ele nu se ocupă doar de fapte sau doar de...
„Manipularea mentală“ între mit şi realitate (II)
16 Iulie 2011
În Europa Occidentală, după tragedia care a avut loc în cadrul Templului Soarelui, în multe ţări, cu excepţia notabilă a Marii Britanii, au fost create comisii parlamentare, de poliţie sau administrative, care au întocmit rapoarte despre "secte"...
Teologia între fundamentalismul religios şi cel al modernităţii
02 Iulie 2011
După cum este cunoscut, ca atitudine, mentalitate şi raportare la istorie şi progres, alteori ca tentaţie a refugiului în trecut şi negare într-un fel a prezentului şi viitorului, fundamentalismul, acolo unde este prezent, afectează serios...
Biserică şi postmodernitate (II)
25 Iunie 2011
Recent, postmodernismul a declanşat atacuri dure împotriva lui Iisus Hristos, venind cu răspunsuri dintre cele mai variate la întrebarea pe care Mântuitorul Însuşi o pune Apostolilor Săi: "Voi cine ziceţi că sunt Eu?" (Marcu 8, 29). Ignorând...
Biserică şi postmodernitate
18 Iunie 2011
În general, postmodernitatea se impune prin expansiunea fără precedent a tehnologiei informaţiei, accesul nelimitat la date şi rolul tot mai accentuat deţinut de mass-media în formarea personalităţii omului. Totodată, mentalitatea omului în...
Ce este şi ce impact are indiferentismul religios în lumea de azi (II)
11 Iunie 2011
Nu trebuie să ne mire faptul că civilizaţia căreia îi aparţinem astăzi e mai degrabă una a aparenţei decât a conştiinţei, a esenţei. Omul contemporan se consideră, în mare parte, autosuficient, cufundându-se în materialism şi închizând, astfel,...
Ce este şi ce impact are indiferentismul religios în lumea de azi
04 Iunie 2011
Privit în general, indiferentismul se confundă, într-o oarecare măsură, cu ateismul şi agnosticismul, suprapunându-se în sens strict cu aşa-numitul vid religios care, în absenţa oricărei căutări religioase sau transcendente, în absenţa oricărei...
Este secularismul un fenomen ireversibil? (II)
28 Mai 2011
Dincolo de aspectele indubitabile care sugerează, venind din istorie, o secularizare înceată şi etapizată a lumii creştine, în special, şi religioase, în general, se poate observa cu ochiul liber existenţa unui fenomen dintre cele mai derutante...
Este secularismul un fenomen ireversibil?
21 Mai 2011
Este tot mai limpede pentru oricine că, în ultima vreme, iluminismul european a trecut, în mare măsură, de la critica sa acerbă faţă de Bisericile instituţionale istorice şi de la abuzurile sale faţă de religie la o critică a religiilor în sine....
Magia şi vrăjitoria, o expresie pseudoreligioasă a lumii de ieri şi de azi
14 Mai 2011
Încă de la începuturile lumii, magia şi-a făcut simţită prezenţa în toate locurile şi timpurile. Aflată mereu în umbra religiei, uneori chiar în interiorul acesteia, deseori într-o competiţie deplină, magia are totuşi în sine ceva sacru, un...
Ştiinţa nu poate dovedi inexistenţa lui Dumnezeu
07 Mai 2011
De mai bine de un secol, sociologi, antropologi şi psihologi de renume au susţinut cu tărie că urmaşii lor direcţi vor avea parte de o eră nouă, o eră în care "iluzia" pe care o reprezenta Dumnezeu va fi abandonată pentru totdeauna. Prin anii '60,...
Îndepărtarea omului de valorile religioase
30 Aprilie 2011
Omul contemporan trăieşte astăzi, cel puţin în anumite părţi ale lumii, o stare profundă de criză religioasă. De altfel, încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, ca urmare a războaielor religioase şi a naşterii ştiinţei moderne, se poate vorbi...
Rostul familiei creştine în viaţa materială şi spirituală a omului în societatea de azi (II)
09 Aprilie 2011
Din punctul de vedere al educaţiei, familia rămâne pe mai departe "celula" de bază a societăţii, întrucât aici începe educaţia cu "cei şapte ani de acasă", aici începe "dăltuirea" sufletului creştin. Familia este cea mai în măsură să ofere mediul...
Rostul familiei creştine în viaţa materială şi spirituală a omului contemporan
03 Aprilie 2011
Locul de care ne simţim cel mai apropiaţi, de când ne naştem şi până la moarte, este acela al familiei. Dincolo de etapele fireşti ale vieţii pe care le parcurgem, în calitate de copii, părinţi sau bunici, rămânem totdeauna într-un fel sau altul...

Arhivă ediții

Contactează-ne!