Nicolae Achimescu

Islamul faţă în faţă cu pluralismul religios
24 Iulie 2010
Dincolo de imaginea pe care o oferă azi talibanii din Afganistan sau conflictele ocazionale din ţări precum Sudan, Nigeria, Pakistan şi Indonezia dintre musulmani şi creştini, islamul ar putea fi privit din perspectivă coranico-teologică drept o...
Între creştinism şi religia de tip „cofetărie“ (II)
18 Iulie 2010
Nu există nici un fel de dubiu că toate cele trei premise pe care încercase să le acrediteze Nietzsche în demersul său nihilist şi-au găsit un ecou profund în mintea epigonilor săi. În primul rând, afirmaţia sa despre "moartea" Dumnezeului...
Între creştinism şi religia de tip „cofetărie“ (I)
10 Iulie 2010
Deşi în ultima vreme, cel puţin în Occident, a crescut mult numărul celor care afirmă că nu împărtăşesc o credinţă creştină, ci doar o cultură creştină, nu putem susţine că trăim într-o lume absolut seculară. E foarte adevărat, Biserica creştină...
Fizica cuantică şi Dumnezeu (II)
04 Iulie 2010
Există răspunsuri teologice posibile privind nedeterminarea la nivel cuantic. Unul dintre acestea ar fi acela că alegerea uneia dintre posibilităţile oferite de teoria cuantică nu este pură întâmplare; dimpotrivă, această posibilitate este operată...
Fizica cuantică şi Dumnezeu (I)
26 Iunie 2010
Marele fizician Newton susţinea că lumea este constituită din particule aflate într-o permanentă mişcare, această teorie fiind larg răspândită în secolul al XVIII-lea. În următorul secol, odată cu aprofundarea chimiei, aceste particule au fost...
De la „moartea“ lui Dumnezeu la religia postmodernă (II)
20 Iunie 2010
Deşi preocupările teologiei contemporane nu se mai axează pe ceea ce s-a numit moartea lui Dumnezeu, totuşi această mişcare teologică radicală continuă să-şi regăsească ecourile în momentele de tranziţie şi de criză ale conştiinţei religioase...
De la „moartea“ lui Dumnezeu la religia postmodernă (I)
13 Iunie 2010
Încă de pe la începutul secolului al XIX-lea, ateismul dobândise o tot mai mare consistenţă. Progresul crescând al ştiinţelor şi tehnologiei în Occident determinase apariţia unui pronunţat spirit de autonomie şi independenţă, pe fondul căruia unii...
Cum sunt privite celelalte religii din perspectiva Ortodoxiei (II)
05 Iunie 2010
Referitor la importanţa şi valorile altor religii, teologia ortodoxă subliniază, pe de o parte, exclusivitatea şi neputinţa de a face o comparaţie cu Biserica, iar pe de altă parte recunoaşte posibilitatea cunoaşterii, inclusiv în afara ei, a...
Cum sunt privite celelalte religii din perspectiva Ortodoxiei (I)
29 Mai 2010
Din punct de vedere teologic, de-a lungul întregii sale istorii, Biserica Ortodoxă n-a avut o atitudine unitară. Încă din primele secole ale creştinismului, Sfântul Justin Martirul şi Filosoful făcea referire la "seminţele Logosului" prezente în...
De ce ar fi creştinismul „religia ieşirii din religie“ (II)
22 Mai 2010
René Girard remarcă partea aşa-numit pozitivă a secularizării şi desacralizării survenite în epoca Luminilor. El susţine că, din acest moment, lumea creştină occidentală a căpătat mai multă libertate de acţiune, comparativ cu perioada precreştină...
De ce ar fi creştinismul „religia ieşirii din religie“(I)
16 Mai 2010
În mod surprinzător pentru multă lume, la apariţia şi mai ales după răspândirea sa, creştinismul a provocat o ruptură în istoria culturală a omenirii şi mai cu seamă în istoria religiilor, întrucât vreme de zeci de mii de ani religiile de până...
Fizica modernă şi filosofiile mistice orientale
08 Mai 2010
Atunci când ne referim la filosofiile mistice orientale avem în vedere, în primul rând, filosofiile religioase ale hinduismului, budismului şi taoismului. Aceasta nu înseamnă, însă, că anumite elemente comune cu cele din fizica modernă s-ar regăsi...
Credinţa în Dumnezeu nu este o himeră
01 Mai 2010
Cartea profesorului Richard Dawkins, tradusă şi în limba română, despre "himera" credinţei în Dumnezeu (vezi R. Dawkins, Himera credinţei în Dumnezeu, Curtea Veche Publishing, Bucureşti, 2007), în care se străduieşte să susţină ateismul...
Religia, benefică nu doar pentru suflet, ci şi pentru trup
24 Aprilie 2010
Atunci când, în anul 1885, filosoful nihilist german Fr. Nietzsche clama cu nonşalanţă că Dumnezeu ar fi mort, el voia, în fapt, să sugereze că Acesta n-ar fi existat niciodată. Asemenea altor mari raţionalişti, cum ar fi Marx, Freud, J. Frazer,...
Dumnezeu Creatorul între ştiinţă şi metafizică
17 Aprilie 2010
În general, în lumea secolului al XIX-lea, marcată puternic de determinism, două sunt poziţiile dominante faţă de Dumnezeu şi univers care se impun. Pe de o parte, unii acceptă existenţa unui Dumnezeu, un fel de Dumnezeu-orologiu al unui aşa-numit...

Arhivă ediții

Contactează-ne!