Nicolae Dascălu

Faţete ale realităţii mediatice
19 Iulie 2015
Trecutul îndepărtat este relativ sărac în privinţa detaliilor despre viaţa oamenilor de atunci. De aceea, istoria nu este doar o ştiinţă empirică, ci mai...
O carte de istoria şi filosofia religiilor la Editura BASILICA
26 Iunie 2015
În colecţia „Cursuri, manuale şi tratate de teologie ortodoxă”...
Filoxenia iconică
29 Mai 2015
Despre patriarhul Avraam se spune că niciodată nu şedea la masă fără să aibă oaspeţi. Aşa s-a învrednicit dreptul părinte să slujească la ospăţul îngerilor trimişi de Dumnezeu să cerceteze lumea. Filoxenia avraamică de la stejarul...
Prima conferinţă internaţională ortodoxă despre media digitală, la final
10 Mai 2015
Sâmbătă, 9 mai 2015, s-au încheiat, la Atena, lucrările primei Conferinţe internaţionale despre media digitală şi pastoraţia ortodoxă. La întrunirea organizată sub egida Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol de...
Paştile Domnului, repetabila noastră povară
09 Aprilie 2015
Sunt două săptămâni din an - Săptămâna Mare şi Săp­tă­mâna Luminată - în care viaţa noastră trece iarăşi prin­tr-o poartă a veşniciei, în care cuminţenia pământului es­te tulburată de tăcerea...
Ora de religie, secole de înţelepciune
12 Martie 2015
În ultimele săptămâni, ora de religie din învăţământul preuniversitar de stat a fost în prim-planul dezbaterilor publice. Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 669/ 12 noiembrie 2014, publicată în...
Infractorii din ciber-spaţiu
16 Ianuarie 2015
Nici o religie şi nici o cultură civilizată nu consideră hoţia ca pe o virtute. Porunca a opta din Decalog spune fără echivoc: „Să nu furi!“, iar Coranul prevede pedepse aspre pentru cei care fură sau calomniază. Sistemele morale...
Despre vocaţia socială a presei creştine
08 Ianuarie 2015
Printr-o fericită coincidenţă, numărul 3000 al „Ziarului Lumina“ a apărut miercuri, 7 ianuarie 2015, de sărbătoarea Soborului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului. Un bun prilej de a medita acum,...
Cultură şi spiritualitate românească la Barcelona
13 Decembrie 2014
Parohia „Sfântul Gheorghe“ din Barcelona a marcat cei 7 ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii comunităţii printr-o expoziţie dedicată Sfinţilor Martiri Brâncoveni, prin concerte susţinute de Corala bărbătească...
Ce nu se vede la televiziune
22 Octombrie 2014
Ne-am obişnuit să apăsăm pe telecomandă ca să ne punem la curent cu ceea ce mai este nou în lume, mai aproape sau mai departe de locul în care vieţuim. Pentru cultura omului modern, televizorul este expresia acţiunii, a spaţialităţii...
Cuvânt şi faptă în lumina Evangheliei
24 Septembrie 2014
Sub acest titlu a adunat Vlădica Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, un mănunchi de studii şi reflecţii de istorie bisericească, rod al ostenelilor cărturăreşti din ultimul deceniu. Volumul, recent publicat la...
Statornicie întru credinţă
13 August 2014
Cu sărbătoarea din ziua ce urmează Adormirii Maicii Domnului, Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni s-a încununat în Duh printr-un bogat program de evenimente spirituale, academice şi culturale prin care...
Politeţea gadarenilor şi cetatea lui Iisus
09 Iulie 2014
Călătorind pe şoselele patriei, întâlneşti adesea, la intrarea în localităţi, salutul de întâmpinare: Bine aţi venit! Desigur, obiceiul vine din vechime şi arată bunăvoinţa localnicilor faţă de străinul care trece pe...
Prima carte a Editurii FELICITAS de la Stockholm
16 Mai 2014
Cu experienţa publicistică a revistelor „Candela“ şi „Candela Nordului“, Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord a pus, în anul 2013, bazele editurii eparhiale FELICITAS, iar în prima parte a acestui...
Timpul pascal în viaţa noastră trecătoare
16 Aprilie 2014
Anii Deniilor din copilărie s-au aşezat în sipetul de aur al amintirilor, însă cu fiecare sărbătoare a Paştilor încerc o bucurie candidă şi simplă, pe care o trăiesc parcă pentru întâia oară. Un sentiment de unitate,...

Arhivă ediții

Contactează-ne!