Nicolae Dascălu

Infractorii din ciber-spaţiu
16 Ianuarie 2015
Nici o religie şi nici o cultură civilizată nu consideră hoţia ca pe o virtute. Porunca a opta din Decalog spune fără echivoc: „Să nu furi!“, iar Coranul prevede pedepse aspre pentru cei care fură sau calomniază. Sistemele morale...
Despre vocaţia socială a presei creştine
08 Ianuarie 2015
Printr-o fericită coincidenţă, numărul 3000 al „Ziarului Lumina“ a apărut miercuri, 7 ianuarie 2015, de sărbătoarea Soborului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului. Un bun prilej de a medita acum,...
Cultură şi spiritualitate românească la Barcelona
13 Decembrie 2014
Parohia „Sfântul Gheorghe“ din Barcelona a marcat cei 7 ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii comunităţii printr-o expoziţie dedicată Sfinţilor Martiri Brâncoveni, prin concerte susţinute de Corala bărbătească...
Ce nu se vede la televiziune
22 Octombrie 2014
Ne-am obişnuit să apăsăm pe telecomandă ca să ne punem la curent cu ceea ce mai este nou în lume, mai aproape sau mai departe de locul în care vieţuim. Pentru cultura omului modern, televizorul este expresia acţiunii, a spaţialităţii...
Cuvânt şi faptă în lumina Evangheliei
24 Septembrie 2014
Sub acest titlu a adunat Vlădica Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, un mănunchi de studii şi reflecţii de istorie bisericească, rod al ostenelilor cărturăreşti din ultimul deceniu. Volumul, recent publicat la...
Statornicie întru credinţă
13 August 2014
Cu sărbătoarea din ziua ce urmează Adormirii Maicii Domnului, Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni s-a încununat în Duh printr-un bogat program de evenimente spirituale, academice şi culturale prin care...
Politeţea gadarenilor şi cetatea lui Iisus
09 Iulie 2014
Călătorind pe şoselele patriei, întâlneşti adesea, la intrarea în localităţi, salutul de întâmpinare: Bine aţi venit! Desigur, obiceiul vine din vechime şi arată bunăvoinţa localnicilor faţă de străinul care trece pe...
Prima carte a Editurii FELICITAS de la Stockholm
16 Mai 2014
Cu experienţa publicistică a revistelor „Candela“ şi „Candela Nordului“, Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord a pus, în anul 2013, bazele editurii eparhiale FELICITAS, iar în prima parte a acestui...
Timpul pascal în viaţa noastră trecătoare
16 Aprilie 2014
Anii Deniilor din copilărie s-au aşezat în sipetul de aur al amintirilor, însă cu fiecare sărbătoare a Paştilor încerc o bucurie candidă şi simplă, pe care o trăiesc parcă pentru întâia oară. Un sentiment de unitate,...
Prin vămile ostenelilor duhovniceşti
05 Februarie 2014
Nu este deloc întâmplătoare aşezarea de către Părinţii Bisericii a Duminicii Vameşului şi a Fariseului chiar la începutul celor zece săptămâni de pregătire pentru sărbătoarea Învierii. Parabola ne însoţeşte şi...
Radiografii istorico-teologice ale raporturilor dintre Stat şi Biserică
14 Ianuarie 2014
Analiza raporturilor dintre Stat şi Bi­serică, dintre pu­terea politică şi cea spirituală, reprezintă un capitol constant al cercetării istorice, din ambele perspective ale unui binom dinamic. Sociologia şi politologia din zilele noastre...
Povara cea luminoasă a jertfirii pentru oameni
18 Decembrie 2013
Au trecut mai bine de două decenii de la evenimentele din finalul anului 1989. Pentru generaţia noastră a fost anotimpul însângerat al redobândirii libertăţii sociale, ceas de răscruce în prefacerea structurilor...
Cărţile Părintelui Ioan Gherasim
24 Noiembrie 2013
Slujirea preoţească păstrează peste veacuri, mai mult decât orice profesie din lumea aceasta, idealul angajării plenare în misterul fiinţei, cheia non-contradicţiei dintre viaţa activă şi cea contemplativă. „Credinţa...
Sfânta Elena, mama Împăratului
23 Octombrie 2013
Antichitatea greacă şi-a făcut din măsură şi armonia pro­por­­­ţi­ilor idealul de frumuseţe. Romanii au fost mai practici şi au tran­sferat echilibrul arhitectonic în ansamblul legilor ca­re...
Marginalii la o enciclopedie a presei româneşti
25 August 2013
Publicarea unei enciclopedii, din orice domeniu al cunoaşterii, este întotdeauna un eveniment editorial, din mai multe puncte de vedere. Specialiştii şi cercetătorii în materie pot găsi adunate într-un singur volum sinteze...

Arhivă ediții

Contactează-ne!