Nicolae Dascălu

Cuvânt şi pâine
22 August 2013
După ce postise 40 de zile în pustie, Mântuitorul Iisus Hristos a flămânzit şi a fost ispitit să prefacă pietrele în pâini. Dar Domnul nu a urmat îndemnul diavolului şi i-a răspuns aceluia cu un...
O carte pentru iubitorii bisericilor bucureştene
15 Iulie 2013
S-a scris şi s-a vorbit mult despre bisericile Bucureştilor, pen­tru că istoria Ca­pi­talei ar fi incompletă fără cer­ce­tarea lăcaşurilor ei de în­chi­na­re. Ultimele două secole ale ur­bei au fost...
Călători către Emaus, spre ospăţul Cuvântului
01 Mai 2013
Odată ajuns pe Muntele Măslinilor, cerul îţi va apărea mai aproape, de parcă l-ai putea atinge cu mâna, deşi nu te afli cu totul desprins de lume: spre dreapta, se înalţă zidurile scăldate în soare ale Sfintei Cetăţi; către...
Ortodoxie vizuală şi vizibilitate ortodoxă
20 Martie 2013
Când se vorbeşte astăzi de Ortodoxie, sensul implicit este acela de „creştinătate dreptmăritoare“, chiar dacă şi alte credinţe au o „ortodoxie“ a lor. În contextul schimbărilor sociale din ultimii ani şi al...
Bani pentru biserici, biserici pentru oameni
14 Februarie 2013
În aceste zile s-au intensificat dezbaterile publice asupra structurii bugetului naţional pentru anul în curs. Vor urma şi alte consultări şi decizii asupra bugetelor comunităţilor regionale şi locale. Fiecărei părţi din organismul...
Teologie socială şi delicateţe pastorală
05 Februarie 2013
Ortodoxia este asociată, mai ales în Occident, cu viaţa contemplativă, şi mai puţin cu preocupările privind provocările modernităţii şi analiza schimbărilor comportamentale din societate. Într-adevăr, atenţia ortodocşilor nu se...
Ziarul din icoană
02 Ianuarie 2013
Îndeobşte, ziarul este asociat cu lumea efemeridelor, cu faptele care azi ne reţin atenţia la modul cel mai serios cu putinţă, iar mâine se pierd în uitare, sub pulberea fină şi necruţătoare a timpului. De aceea, am fost impresionat la vederea...
Preoţii şi alegerile
03 Decembrie 2012
Peste câteva zile, cetăţenii României sunt chemaţi iarăşi la urne, ca să dea votul lor pentru viitoarea componenţă a organismelor legislative, cu speranţa legitimă că "mâine" va fi mai bine. Ultimele două decenii ne-au adus, periodic, în...
Tradiţie şi misiune prin transmisiune
27 Octombrie 2012
În conştiinţa opiniei publice din zilele noastre Biserica este asociată cu Tradiţia şi, în consecinţă, este considerată ca având o atitudine cel puţin sceptică faţă de orice formă de modernizare socială. Biserica a cultivat întotdeauna respectul...
Cuvintele rugăciunii
13 Octombrie 2012
Dintre toate fiinţele de pe pământ, omul are ceva care nu poate fi înţeles pe deplin decât în relaţie cu cerul. Taina persoanei umane nu poate fi epuizată de nici o definiţie prin care să se cuprindă vocaţia ei de fiinţă în timp, chemată...
Slujitor al slugii sale, în Hristos
30 Iunie 2012
Centurionul roman din Evanghelie face parte dintre admiraţiile Domnului. El este printre cei puţini despre care Mântuitorul lumii afirmă: "Adevăr vă grăiesc, nici în Israel n-am aflat atâta credinţă" (Mt. 8, 10). Credinţa sutaşului e cu atât mai...
Cununa sfinţilor şi limba părintească
16 Iunie 2012
Când eram copil, mă minunam auzind pe unii oameni vorbind altă limbă decât cea pe care o respiram zi de zi în casa părintească. Mă tulbura şi gândul că îngerii înţeleg perfect graiul nostru, al pământenilor, că ei ne veghează în chip nevăzut...
Clipa revelaţiei interioare
31 Martie 2012
Viaţa noastră pe pământ amestecă tina şi lumina în proporţii instabile şi neaşteptate. Cei mai mulţi dintre noi ne zbatem zilnic între sublimul virtuţilor şi haina cenuşie, urât mirositoare, a păcatelor. Suntem uimiţi uneori de nobleţea spirituală...
Gânduri bune la început de an
03 Ianuarie 2012
Am intrat în noul an, 2012, într-o dimineaţă de duminică. Pentru toţi creştinii duminica e ziua Învierii, a bunului început şi a primenirii vieţii. Apropierea Bobotezei este un motiv în plus să cugetăm la pocăinţă, curăţirea minţii şi...
Sărbători creştine în postmodernitate
24 Decembrie 2011
De la Crăciun până la Bobotează şi la Sfântul Ioan Botezătorul, lumea întreagă e în sărbătoare. Nici o altă perioadă a anului nu conţine atâta varietate de expresie în care tradiţiile şi obiceiurile se întâlnesc cu noutatea, cultura populară vine...

Arhivă ediții

Contactează-ne!