Nicolae Dascălu

Prin vămile ostenelilor duhovniceşti
05 Februarie 2014
Nu este deloc întâmplătoare aşezarea de către Părinţii Bisericii a Duminicii Vameşului şi a Fariseului chiar la începutul celor zece săptămâni de pregătire pentru sărbătoarea Învierii. Parabola ne însoţeşte şi...
Radiografii istorico-teologice ale raporturilor dintre Stat şi Biserică
14 Ianuarie 2014
Analiza raporturilor dintre Stat şi Bi­serică, dintre pu­terea politică şi cea spirituală, reprezintă un capitol constant al cercetării istorice, din ambele perspective ale unui binom dinamic. Sociologia şi politologia din zilele noastre...
Povara cea luminoasă a jertfirii pentru oameni
18 Decembrie 2013
Au trecut mai bine de două decenii de la evenimentele din finalul anului 1989. Pentru generaţia noastră a fost anotimpul însângerat al redobândirii libertăţii sociale, ceas de răscruce în prefacerea structurilor...
Cărţile Părintelui Ioan Gherasim
24 Noiembrie 2013
Slujirea preoţească păstrează peste veacuri, mai mult decât orice profesie din lumea aceasta, idealul angajării plenare în misterul fiinţei, cheia non-contradicţiei dintre viaţa activă şi cea contemplativă. „Credinţa...
Sfânta Elena, mama Împăratului
23 Octombrie 2013
Antichitatea greacă şi-a făcut din măsură şi armonia pro­por­­­ţi­ilor idealul de frumuseţe. Romanii au fost mai practici şi au tran­sferat echilibrul arhitectonic în ansamblul legilor ca­re...
Marginalii la o enciclopedie a presei româneşti
25 August 2013
Publicarea unei enciclopedii, din orice domeniu al cunoaşterii, este întotdeauna un eveniment editorial, din mai multe puncte de vedere. Specialiştii şi cercetătorii în materie pot găsi adunate într-un singur volum sinteze...
Cuvânt şi pâine
22 August 2013
După ce postise 40 de zile în pustie, Mântuitorul Iisus Hristos a flămânzit şi a fost ispitit să prefacă pietrele în pâini. Dar Domnul nu a urmat îndemnul diavolului şi i-a răspuns aceluia cu un...
O carte pentru iubitorii bisericilor bucureştene
15 Iulie 2013
S-a scris şi s-a vorbit mult despre bisericile Bucureştilor, pen­tru că istoria Ca­pi­talei ar fi incompletă fără cer­ce­tarea lăcaşurilor ei de în­chi­na­re. Ultimele două secole ale ur­bei au fost...
Călători către Emaus, spre ospăţul Cuvântului
01 Mai 2013
Odată ajuns pe Muntele Măslinilor, cerul îţi va apărea mai aproape, de parcă l-ai putea atinge cu mâna, deşi nu te afli cu totul desprins de lume: spre dreapta, se înalţă zidurile scăldate în soare ale Sfintei Cetăţi; către...
Ortodoxie vizuală şi vizibilitate ortodoxă
20 Martie 2013
Când se vorbeşte astăzi de Ortodoxie, sensul implicit este acela de „creştinătate dreptmăritoare“, chiar dacă şi alte credinţe au o „ortodoxie“ a lor. În contextul schimbărilor sociale din ultimii ani şi al...
Bani pentru biserici, biserici pentru oameni
14 Februarie 2013
În aceste zile s-au intensificat dezbaterile publice asupra structurii bugetului naţional pentru anul în curs. Vor urma şi alte consultări şi decizii asupra bugetelor comunităţilor regionale şi locale. Fiecărei părţi din organismul...
Teologie socială şi delicateţe pastorală
05 Februarie 2013
Ortodoxia este asociată, mai ales în Occident, cu viaţa contemplativă, şi mai puţin cu preocupările privind provocările modernităţii şi analiza schimbărilor comportamentale din societate. Într-adevăr, atenţia ortodocşilor nu se...
Ziarul din icoană
02 Ianuarie 2013
Îndeobşte, ziarul este asociat cu lumea efemeridelor, cu faptele care azi ne reţin atenţia la modul cel mai serios cu putinţă, iar mâine se pierd în uitare, sub pulberea fină şi necruţătoare a timpului. De aceea, am fost impresionat la vederea...
Preoţii şi alegerile
03 Decembrie 2012
Peste câteva zile, cetăţenii României sunt chemaţi iarăşi la urne, ca să dea votul lor pentru viitoarea componenţă a organismelor legislative, cu speranţa legitimă că "mâine" va fi mai bine. Ultimele două decenii ne-au adus, periodic, în...
Tradiţie şi misiune prin transmisiune
27 Octombrie 2012
În conştiinţa opiniei publice din zilele noastre Biserica este asociată cu Tradiţia şi, în consecinţă, este considerată ca având o atitudine cel puţin sceptică faţă de orice formă de modernizare socială. Biserica a cultivat întotdeauna respectul...

Arhivă ediții

Contactează-ne!