Nicolae Dascălu

Statornicie întru credinţă
13 August 2014
Cu sărbătoarea din ziua ce urmează Adormirii Maicii Domnului, Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni s-a încununat în Duh printr-un bogat program de evenimente spirituale, academice şi culturale prin care...
Politeţea gadarenilor şi cetatea lui Iisus
09 Iulie 2014
Călătorind pe şoselele patriei, întâlneşti adesea, la intrarea în localităţi, salutul de întâmpinare: Bine aţi venit! Desigur, obiceiul vine din vechime şi arată bunăvoinţa localnicilor faţă de străinul care trece pe...
Prima carte a Editurii FELICITAS de la Stockholm
16 Mai 2014
Cu experienţa publicistică a revistelor „Candela“ şi „Candela Nordului“, Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord a pus, în anul 2013, bazele editurii eparhiale FELICITAS, iar în prima parte a acestui...
Timpul pascal în viaţa noastră trecătoare
16 Aprilie 2014
Anii Deniilor din copilărie s-au aşezat în sipetul de aur al amintirilor, însă cu fiecare sărbătoare a Paştilor încerc o bucurie candidă şi simplă, pe care o trăiesc parcă pentru întâia oară. Un sentiment de unitate,...
Prin vămile ostenelilor duhovniceşti
05 Februarie 2014
Nu este deloc întâmplătoare aşezarea de către Părinţii Bisericii a Duminicii Vameşului şi a Fariseului chiar la începutul celor zece săptămâni de pregătire pentru sărbătoarea Învierii. Parabola ne însoţeşte şi...
Radiografii istorico-teologice ale raporturilor dintre Stat şi Biserică
14 Ianuarie 2014
Analiza raporturilor dintre Stat şi Bi­serică, dintre pu­terea politică şi cea spirituală, reprezintă un capitol constant al cercetării istorice, din ambele perspective ale unui binom dinamic. Sociologia şi politologia din zilele noastre...
Povara cea luminoasă a jertfirii pentru oameni
18 Decembrie 2013
Au trecut mai bine de două decenii de la evenimentele din finalul anului 1989. Pentru generaţia noastră a fost anotimpul însângerat al redobândirii libertăţii sociale, ceas de răscruce în prefacerea structurilor...
Cărţile Părintelui Ioan Gherasim
24 Noiembrie 2013
Slujirea preoţească păstrează peste veacuri, mai mult decât orice profesie din lumea aceasta, idealul angajării plenare în misterul fiinţei, cheia non-contradicţiei dintre viaţa activă şi cea contemplativă. „Credinţa...
Sfânta Elena, mama Împăratului
23 Octombrie 2013
Antichitatea greacă şi-a făcut din măsură şi armonia pro­por­­­ţi­ilor idealul de frumuseţe. Romanii au fost mai practici şi au tran­sferat echilibrul arhitectonic în ansamblul legilor ca­re...
Marginalii la o enciclopedie a presei româneşti
25 August 2013
Publicarea unei enciclopedii, din orice domeniu al cunoaşterii, este întotdeauna un eveniment editorial, din mai multe puncte de vedere. Specialiştii şi cercetătorii în materie pot găsi adunate într-un singur volum sinteze...
Cuvânt şi pâine
22 August 2013
După ce postise 40 de zile în pustie, Mântuitorul Iisus Hristos a flămânzit şi a fost ispitit să prefacă pietrele în pâini. Dar Domnul nu a urmat îndemnul diavolului şi i-a răspuns aceluia cu un...
O carte pentru iubitorii bisericilor bucureştene
15 Iulie 2013
S-a scris şi s-a vorbit mult despre bisericile Bucureştilor, pen­tru că istoria Ca­pi­talei ar fi incompletă fără cer­ce­tarea lăcaşurilor ei de în­chi­na­re. Ultimele două secole ale ur­bei au fost...
Călători către Emaus, spre ospăţul Cuvântului
01 Mai 2013
Odată ajuns pe Muntele Măslinilor, cerul îţi va apărea mai aproape, de parcă l-ai putea atinge cu mâna, deşi nu te afli cu totul desprins de lume: spre dreapta, se înalţă zidurile scăldate în soare ale Sfintei Cetăţi; către...
Ortodoxie vizuală şi vizibilitate ortodoxă
20 Martie 2013
Când se vorbeşte astăzi de Ortodoxie, sensul implicit este acela de „creştinătate dreptmăritoare“, chiar dacă şi alte credinţe au o „ortodoxie“ a lor. În contextul schimbărilor sociale din ultimii ani şi al...
Bani pentru biserici, biserici pentru oameni
14 Februarie 2013
În aceste zile s-au intensificat dezbaterile publice asupra structurii bugetului naţional pentru anul în curs. Vor urma şi alte consultări şi decizii asupra bugetelor comunităţilor regionale şi locale. Fiecărei părţi din organismul...

Arhivă ediții

Contactează-ne!