Nicolae Dascălu

Cununa sfinţilor şi limba părintească
16 Iunie 2012
Când eram copil, mă minunam auzind pe unii oameni vorbind altă limbă decât cea pe care o respiram zi de zi în casa părintească. Mă tulbura şi gândul că îngerii înţeleg perfect graiul nostru, al pământenilor, că ei ne veghează în chip nevăzut...
Clipa revelaţiei interioare
31 Martie 2012
Viaţa noastră pe pământ amestecă tina şi lumina în proporţii instabile şi neaşteptate. Cei mai mulţi dintre noi ne zbatem zilnic între sublimul virtuţilor şi haina cenuşie, urât mirositoare, a păcatelor. Suntem uimiţi uneori de nobleţea spirituală...
Gânduri bune la început de an
03 Ianuarie 2012
Am intrat în noul an, 2012, într-o dimineaţă de duminică. Pentru toţi creştinii duminica e ziua Învierii, a bunului început şi a primenirii vieţii. Apropierea Bobotezei este un motiv în plus să cugetăm la pocăinţă, curăţirea minţii şi...
Sărbători creştine în postmodernitate
24 Decembrie 2011
De la Crăciun până la Bobotează şi la Sfântul Ioan Botezătorul, lumea întreagă e în sărbătoare. Nici o altă perioadă a anului nu conţine atâta varietate de expresie în care tradiţiile şi obiceiurile se întâlnesc cu noutatea, cultura populară vine...
Blânda povară a Sfinţilor
22 Octombrie 2011
Toamna bucureşteană se încununează în fiecare an cu sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, timp binecuvântat în care trepidaţia oraşului se estompează şi face loc unui alt ritm al vieţii, ce coboară parcă din sihăstriile carpatine. Trăim acum mai...
Printre noi edificii bucureştene
06 August 2011
La începutul mileniului al treilea, capitala României trăieşte conectată la Europa, prin contacte economice şi schimburi culturale. Oraşul se preface, lumea circulă, se restaurează centrul istoric, se construiesc noi edificii: supermarketuri,...
Întâmpinarea Luminii
01 Iulie 2011
Teologia şi Poezia s-au născut din acelaşi trunchi al cugetării umane îndrăgostite de Absolut, iar rădăcinile lor poartă din adâncuri sevele dorului de veşnicie. Spiritualitatea psalmilor davidici şi cărţile de înţelepciune ale profeţilor cântă...
Popoarele Învierii
23 Aprilie 2011
Nici un eveniment din istorie nu a marcat atât de profund societatea umană cum a făcut-o Evanghelia mântuirii în Hristos cel înviat din morţi. Cu toate că, în timpurile mesianice, rânduielile omeneşti nu aveau capacitatea de a acorda un loc în...
Bisturiul cuvântului şi sabia ucigaşă
29 August 2010
Acum, către sfârşitul verii, ar trebui să ne bucurăm de roadele pământului şi de lumina blândă de august, în aşteptarea noului an bisericesc. Sărbătoarea creştină din ziua a 29-a a lunii a opta ne face iarăşi să cădem pe gânduri, prin dramatismul...
Timp mediatic şi timp liturgic
18 Iulie 2010
Mass-media şi-au cucerit un loc privilegiat în spaţiul public, însă intră discret şi în universul domestic al oamenilor din zilele noastre. Îi consiliază ce să mănânce, cum să se îmbrace, le redimensionează idealurile şi le recomandă ce candidaţi...
Printre păsări şi crini
13 Iunie 2010
Urbanizarea accelerată din societăţile industriale a făcut din natură doar o sursă de materie primă pentru nevoile tot mai sofisticate ale consumului. Doar parcurile din marile aglomeraţii urbane mai pot oferi copiilor accesul nemijlocit la ceea...
Ziua Învierii şi judecăţile noastre de fiecare zi
03 Aprilie 2010
Ortodoxia cultivă în comunitatea de credinţă, prin viaţa liturgică şi prin evlavia din cămara cea tainică a inimii, dimensiunea participativă a existenţei eclesiale. Memorialul liturgic construieşte, pe temeliile statornice ale istoriei mântuirii...
Cinci ani de misiune creştină şi jurnalism de responsabilitate civică
07 Februarie 2010
În cadrul Centrului de Presă BASILICA, publicaţiile Lumina ocupă în prezent un loc privilegiat, prin bogăţia cuvântului tipărit (cotidianul Ziarul Lumina, hebdomadarul Lumina de Duminică, publicaţia lunară Vestitorul...
Bisericile Bucureştilor
20 Decembrie 2009
Bucureşti: în agitaţia sa de metropolă europeană în care persistă amintirea „micului Paris“ într-o atmosferă de „Bizanţ după Bizanţ“, febra modernizărilor de ieri şi de azi nu a reuşit să înlăture pecetea lăcaşurilor creştine de odinioară....
Deontologie şi spiritualitate în mass-media
21 Noiembrie 2009
Dincolo de tehnologiile de comunicare, în continuă schimbare, întâlnim oamenii de pretutindeni angrenaţi în fenomenul comunicării globale fie ca emiţători, fie ca receptori de informaţii. Rolul comunicatorilor moderni (jurnalişti din presa scrisă,...

Arhivă ediții

Contactează-ne!