Nicolae Drăgușin

Constanţa Erbiceanu, muzică şi credinţă
27 Ianuarie 2012
De curând s-au împlinit 50 de ani de la moartea Constanţei Erbiceanu, pianistă, profesoară de pian şi pedagogă. S-a născut în 1876, primul vlăstar al familiei teologului Constantin Erbiceanu şi Aglaei Negrescu. De mică s-a bucurat de atmosfera...
Înţelepciune biblică: Chipul lui Dumnezeu
10 Ianuarie 2012
"Care este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, întâiul-născut înainte de toată făptura." (Col. 1, 15) Cel despre care se spune că "este chipul lui Dumnezeu" şi este "întâiul-născut înainte de toată făptura" este Iisus...
Drumul Damascului în anii ’50
10 Ianuarie 2012
După zece ani de la producţie, Noul Cinematograf al Regizorului Român (NCRR) a proiectat recent filmul "După-amiaza unui torţionar" de Lucian Pintilie. Acesta este un film pe care criticii îl încadrează la graniţa dintre ficţiune şi documentar,...
Botezul, ca îmbrăcare în Hristos
09 Ianuarie 2012
"Căci câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat." (Gal. 3, 27)   Versetul poate fi formulat astfel: Toţi aceia care s-au botezat în Hristos, s-au...
Înţelepciune biblică: Iubirea: datorie şi act de libertate
05 Ianuarie 2012
"Iar el răspunzând a zis: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi." (Luca 10, 27) Acest...
Înţelepciune biblică: Definiţia aproapelui
04 Ianuarie 2012
"Iar el vrând să se îndreptăţească, a zis către Iisus: Şi cine este aproapele meu?" (Lc. 10, 29) Cu această întrebare se deschide partea a doua a pildei bunului samaritean (Lc. 10, 29-37) care are în centrul ei...
Dimitrie Cantemir şi Jordi Savall
20 Decembrie 2011
În prima săptămână a acestei luni, Ateneul Român a fost gazda compozitorului şi dirijorului spaniol Jordi Savall, prezent la Bucureşti împreună cu ansamblul "Hèsperion XXI". Repertoriul a constat într-o suită de melodii otomane din secolul al...
Rusaliile negre
14 Noiembrie 2011
La începutul lunii, Fundaţia Academia Civică din Bucureşti a organizat trei evenimente: masa rotundă cu tema "Rusaliile negre: deportarea în Bărăgan" şi vernisarea unei duble expoziţii comemorative - "Rusaliile negred" şi "Memoria ca formă de...
Jean Delumeau şi „căutarea Paradisului“
10 Noiembrie 2011
La sfârşitul lunii octombrie, istoricul francez Jean Delumeau s-a aflat în ţara noastră. Ocazia a fost prilejuită de decernarea titlului de "Doctor honoris causa" al Universităţii din Bucureşti, la propunerea Facultăţii de Istorie. În acelaşi...
Înţelepciune biblică: Botezul ca intrare în comunitate
08 Noiembrie 2011
"În acest timp a venit Iisus din Galileea, la Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către el. Ioan însă îl oprea, zicând: Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine? Şi răspunzând, Iisus a zis către el: Lasă acum, că aşa se...
Înţelepciune biblică: Omul „căldicel“
31 Octombrie 2011
"Ştiu faptele tale, că nu eşti nici rece, nici fierbinte. O, dacă ai fi rece sau fierbinte! Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici fierbinte, am să te vărs din gura Mea." (Apoc. 3, 15-16) Acestea sunt cuvintele pe care...
Înţelepciune biblică: Botezul sângelui
25 Octombrie 2011
"Că cine va voi să-şi scape viaţa o va pierde; iar cine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va afla." (Matei 16, 25) În Sfânta Scriptură nici un cuvânt nu este rostit la întâmplare. Dar când anumite propoziţii sunt...
Înţelepciune biblică: Rădăcina şi fructele răului
14 Octombrie 2011
"Pui de vipere, cum puteţi să grăiţi cele bune, odată ce sunteţi răi? Căci din prisosul inimii grăieşte gura. Omul cel bun din comoara lui cea bună scoate afară cele bune, pe când omul cel rău, din comoara lui cea rea scoate afară cele rele."...
Înţelepciune biblică: Cuvintele sunt fapte
12 Octombrie 2011
"Vă spun că pentru orice cuvânt deşert, pe care-l vor rosti, oamenii vor da socoteală în ziua judecăţii. Căci din cuvintele tale vei fi găsit drept, şi din cuvintele tale vei fi osândit." (Matei 12, 36-37) Iisus...
Înţelepciune biblică: Jugul lui Hristos
11 Octombrie 2011
"Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre, căci jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară." (Matei 11, 29-30) Mântuitorul...

Arhivă ediții

Contactează-ne!