Nicoleta Olaru

„Trăiesc datorită ei“
09 Octombrie 2013
Imaginea pe care ne-o oferă Iaşii în aceste zile de toamnă defineşte de fapt poporul român: dârz, demn, răbdător, cuviincios, cu multă râvnă şi credinţă lucrătoare. Deşi ajung şi în timpul anului, cu regularitate, la...
Pelerinaj cu moaştele Sfinţilor Constantin şi Elena
08 Octombrie 2013
Timp de patru zile moaştele Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena de la Catedrala patriarhală din Bucureşti se vor afla în Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, racla cu...
O călugăriţă curată cu inima
18 Septembrie 2013
Monahia Pulheria de la Agapia e de-o tinereţe covârşitoare. Se bucură ca un copil de tot ceea ce pentru alţii constituie obişnuit, rutină. În lume a fost contabilă. În mănăstire a făcut ascultările de obşte, iar acum se...
Fericirea a noua întregeşte icoana vieţii omului pe pământ
21 August 2013
Prin Fericirea a noua creştinii sunt îndemnaţi să se bucure pentru orice încercare a credinţei, după cum îndeamnă Sfântul Apostol Petru: „.... întrucât sunteţi părtaşi la suferinţele lui Hristos,...
Să lucrăm în mod jertfelnic pentru întronarea dreptăţii!
14 August 2013
Termenul „dreptate“ poate avea înţelesul şi de dreaptă credinţă, bună purtare, sfinţenie, în care, bineînţeles, este cuprinsă şi virtutea socială a dreptăţii. Fericirea celor prigoniţi pentru dreptate ne-o...
Împodobită, biserica din Vorona aşteaptă ziua cea mare
07 August 2013
Biserica parohială este locul în care se întâlnesc copiii şi nepoţii, bunicii şi strămoşii, unde îşi aduc problemele şi necazurile, dorinţele şi idealurile. Când se strâng în biserica lor, îşi...
De vorbă cu un bătrân al Sihăstriei
31 Iulie 2013
L-am cunoscut pe părintele Victorin Coteţ cu câteva luni în urmă, la Spitalul „Providenţa“ din Iaşi. M-am făcut atunci mesagerul rudelor sale duhovniceşti din mănăstirea unde se nevoieşte, care-i trimiteau un pacheţel, semn al dragostei lor. Era...
„Este necesar, mai mult ca oricând, să ne păstrăm pacea sufletului“
30 Iulie 2013
Pacea întemeiată pe adevăr, dreptate şi dragoste este cel mai mare bun social. Pacea între oameni şi naţiuni izvorăşte, după învăţătura creştină, din pacea omului cu Dumnezeu şi cu sine însuşi. De pace se bucură cei ce...
Despre urcuşurile şi coborâşurile din viaţa călugărului
30 Iulie 2013
Maica Maria Bălan este la al 64-lea an al vieţii şi se nevoieşte în Mănăstirea Agapia de 31 de ani. Este sora arhim. Ioanichie Bălan, cunoscutul scriitor bisericesc şi duhovnic de la Mănăstirea Sihăstria, trecut la Domnul în anul 2007....
Curăţia inimii, condiţia vederii lui Dumnezeu
24 Iulie 2013
Mântuitorul Hristos aseamănă inima omului cu ochiul. Precum ochiul sănătos şi curat poate vedea limpede, tot aşa numai cel cu inima neacoperită de ceaţa păcatului poate vedea pe Dumnezeu. Cei curaţi cu inima sunt mai întâi...
A fi milostiv înseamnă să te asemeni cu Dumnezeu
17 Iulie 2013
Milostenia sau îndurarea creştină izvorăşte din iubirea de Dumnezeu şi de aproapele şi ia forma ajutorării materiale şi morale a semenilor aflaţi în nevoie. Mântuitorul, modelul desăvârşit al milosteniei, ne-a...
Monahia Maria Bălan, un chip al înţelepciunii şi statorniciei
17 Iulie 2013
Pe maica Maria Bălan nu ai cum să n-o îndrăgeşti dacă ai prilejul s-o întâlneşti. E blândă, înţeleaptă şi are o smerenie şi o curăţie sufletească care te duc cu gândul la cuvioasele maici de altădată. Vorbeşte...
„Să facem voia lui Dumnezeu, şi atunci găsim şi dreptatea“
10 Iulie 2013
Suntem îndemnaţi prin această Fericire să descoperim şi să împlinim voia lui Dumnezeu. A căuta dreptatea poate fi un simplu ideal, dar a modela voinţa noastră după voinţa lui Dumnezeu se constituie într-o cerinţă pe care...
Starea sufletească ce îţi aşază în toată fiinţa liniştea şi odihna
03 Iulie 2013
Blândeţea este cel dintâi rod al bunătăţii şi iubirii aproapelui, o stare echilibrată şi liniştită a sufletului. Cel blând are grijă să nu supere pe nimeni şi să nu se supere de nimic, arătându-se întotdeauna smerit....
Prin „baia lacrimilor“, prin pocăinţă, dobândim iertare şi împăcare
26 Iunie 2013
Există o mare deosebire între plânsul celui care-i pare rău pentru un păcat săvârşit şi plânsul unui hoţ, de necaz că nu i-a reuşit încercarea de a fura sau pentru că a fost prins... Din Fericirea a doua nu...

Arhivă ediții

Contactează-ne!