Nicușor Deciu

Fecioria, păcatul și pierderea omenirii
22 Iunie 2015
Virtutea fecioriei este oare un subiect care să mai prezinte interes în epoca consumerismului fără limite, caracterizat printre altele de un libertinaj mediatizat la cele mai înalte cote? Se pare că...
Împărăția lui Dumnezeu și identitatea de gen
15 Iunie 2015
Din start aș dori să spun că o expunere despre Împărăția lui Dumnezeu este foarte adâncă și amplă. Totuși, de ce o dezvoltăm în spațiul atât de restrâns al unui articol de ziar?...
Paza simţurilor la Sfântul Ioan Gură de Aur
24 Mai 2015
Ne-am obişnuit a­tât de mult cu mul­ţimea ima­gi­ni­­lor din jurul nos­tru, cu prezenţa lor neîntre­rup­­tă, ca un specific al civili­za­ţiei noastre, încât nu mai...
Valoarea timpului la Sfântul Ioan Gură de Aur
03 Mai 2015
Să-L rugăm pe Domnul cât mai avem timp; să facem binele, astfel încât şi de viitoarea gheenă nemuritoare să ne izbăvim şi de cereasca Împărăţie să ne învrednicim“ (Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvânt...
Universal şi particular în Învierea Domnului
19 Aprilie 2015
Învierea Mântuitorului este nu doar evenimentul prin excelenţă al Creştinismului, ci şi un fapt absolut unic în toată istoria omenirii. Învăţături morale există în toate timpurile şi peste tot în lume, dar nu...
„Închină-te Celui care pentru tine a fost spânzurat pe Cruce“
09 Aprilie 2015
Evenimentul spre care converg toate înţelesurile Săptă­mâ­nii Mari este, fără îndoială, Răstignirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru mântuirea omului şi a întregii lumi. Oricâte vorbe...
Nemărginirea lui Dumnezeu şi „nemărginirea“ omului
22 Martie 2015
„Cel mai ieftin a­bo­na­ment nelimitat es­te oferit de fir­ma noastră de te­le­­fonie, sau de internet etc.“. A­pro­ximativ astfel sună foarte mul­te reclame publice, ce ne...
Sensul vieţii creştinului
15 Martie 2015
Omul nu poate trăi fără a avea un sens, fără să ştie că păşeşte pe o cale nu oricum, ci privind spre o ţintă. Atunci când viaţa îi este lipsită de sens, el îşi pierde echilibrul şi se îmbolnăveşte sufleteşte. Acest lucru a...
Mila în conştiinţa Bisericii
22 Februarie 2015
Una dintre poruncile date de însuşi Mântuitorul ucenicilor Săi, virtute de temelie a Bisericii şi a civilizaţiei creştine, mila, a iradiat din cadrul eclesial şi s-a difuzat la diferite intensităţi în întreaga lume. Odată...
Pastoraţia celor întristaţi la Sfântul Ioan Gură de Aur
13 Februarie 2015
Activitatea de păstorire a sufletelor a cunoscut pe parcursul istoriei Bisericii o deosebită cuprindere, în funcţie de nevoile şi priorităţile credincioşilor. În acest sens este nevoie de o ştiinţă, de o artă deosebită în...
Educaţia copilului la Sfântul Ioan Gură de Aur
01 Februarie 2015
S-a discutat şi s-a scris cu destulă aprindere în ultima vreme despre educaţia copilului în general şi mai ales în contextul orei de religie predate în şcoala românească. Prin reprezentanţii Bisericii s-au adus...
Sfântul Grigorie Teologul sau paradoxurile teofaniei
25 Ianuarie 2015
Descoperirea Sfin­tei Treimi, a Dum­ne­ze­ului înaintea că­ruia ne închi­năm, a fost dintotdeauna tema cea mai fascinantă care a preo­cu­pat gân­direa omului. A ex­pri­­ma,...
Terapia grijii
21 Decembrie 2014
„Am atâtea lucruri de făcut, atâtea probleme de rezolvat pentru ziua de mâine; copiii, serviciul, telefoane de dat, de făcut aprovizionarea casei etc., simt că-mi plesneşte capul!“ De câte ori nu am auzit şi nu...
Pronie şi judecată
07 Decembrie 2014
În aceste vremuri în care Dumnezeu a rânduit să vieţuim, odată cu dezvoltarea mijloacelor de informare în masă, vedem cum oameni aflaţi la distanţe geografice şi culturale considerabile se pot informa reciproc, pot comunica...
Rostul Spovedaniei
04 Decembrie 2014
Cu anevoie este să cuprinzi în spaţiul restrâns al unui articol măreţia Tai­nei Spovedaniei, de aceea nu-mi voi propune aici decât con­semnarea unui mic aspect al ei pe care aş dori să-l supun atenţiei. Sunt mânat...

Arhivă ediții

Contactează-ne!