Nicușor Deciu

Pastoraţia celor întristaţi la Sfântul Ioan Gură de Aur
13 Februarie 2015
Activitatea de păstorire a sufletelor a cunoscut pe parcursul istoriei Bisericii o deosebită cuprindere, în funcţie de nevoile şi priorităţile credincioşilor. În acest sens este nevoie de o ştiinţă, de o artă deosebită în...
Educaţia copilului la Sfântul Ioan Gură de Aur
01 Februarie 2015
S-a discutat şi s-a scris cu destulă aprindere în ultima vreme despre educaţia copilului în general şi mai ales în contextul orei de religie predate în şcoala românească. Prin reprezentanţii Bisericii s-au adus...
Sfântul Grigorie Teologul sau paradoxurile teofaniei
25 Ianuarie 2015
Descoperirea Sfin­tei Treimi, a Dum­ne­ze­ului înaintea că­ruia ne închi­năm, a fost dintotdeauna tema cea mai fascinantă care a preo­cu­pat gân­direa omului. A ex­pri­­ma,...
Terapia grijii
21 Decembrie 2014
„Am atâtea lucruri de făcut, atâtea probleme de rezolvat pentru ziua de mâine; copiii, serviciul, telefoane de dat, de făcut aprovizionarea casei etc., simt că-mi plesneşte capul!“ De câte ori nu am auzit şi nu...
Pronie şi judecată
07 Decembrie 2014
În aceste vremuri în care Dumnezeu a rânduit să vieţuim, odată cu dezvoltarea mijloacelor de informare în masă, vedem cum oameni aflaţi la distanţe geografice şi culturale considerabile se pot informa reciproc, pot comunica...
Rostul Spovedaniei
04 Decembrie 2014
Cu anevoie este să cuprinzi în spaţiul restrâns al unui articol măreţia Tai­nei Spovedaniei, de aceea nu-mi voi propune aici decât con­semnarea unui mic aspect al ei pe care aş dori să-l supun atenţiei. Sunt mânat...
Iubire şi logică
21 Noiembrie 2014
Dintotdeauna felul în care a fost înţe­leasă şi trăită iubirea, disponibilitatea oamenilor unui anume loc şi timp pentru a iubi, a însemnat totodată şi expresia cea mai înaltă a culturii şi civilizaţiei vremii....
„Depărtarea de lucrurile lumii“
16 Noiembrie 2014
Deseori am avut ocazia de a asista la discuţii legate de rolul creştinului în viaţa cetăţii şi de atitudinea pe care ar trebui s-o aibă acesta vizavi de lume. Opiniile se cristalizau bipolar, pledând fie pentru implicarea activă...
Credinţa nu-i morală?
12 Octombrie 2014
Am avut sentimentul până nu de mult că dezbaterile de idei şi disputele cu privire la credinţă din „mediile mai înalte“ rămân oarecum străine omului simplu şi neiniţiat. Totuşi, se pare că ideile mediului cultural...
Ce este omul?
28 Septembrie 2014
Cred că oricine s-a întrebat întru sine, cel puţin în unele în momente: „Cine suntem noi? Ce se află dincolo de materia trupului nostru? Care este de fapt sensul vieţii noastre?“ Întrebări la care fiecare...
Patimile şi întipăririle minţii
18 Septembrie 2014
Nu este nici o taină, desigur, în a observa că societatea modernă este dominată de imagine, însă cu toate acestea în ultima vreme se vede o anumită trecere, am putea spune, de la entuziasmul necondiţionat în faţa...
Frumuseţea sfinţeniei
21 Martie 2011
La Editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, volumul Frumuseţea sfinţeniei, scris de cunoscutul teolog grec Hrisostom Stamoulis, traducerea din...
Psihoterapia ortodoxă, calea vindecării sufletului
18 Iulie 2010
Biserica Ortodoxă, în calitatea ei de trup tainic al lui Hristos şi sălaş al Duhului Sfânt, posedă în sine capacitatea de a dezvolta o teologie socială divino-umană al cărei scop să nu se limiteze la simpla ajutorare a aproapelui sau la...
Din iadul deznădejdii, în raiul dumnezeieştii iubiri
09 August 2009
În memoria Ortodoxiei din secolul al XX-lea, arhimandritul Sofronie apare ca ucenicul Sfântului Siluan Athonitul, la rândul său stareţ duhovnicesc, văzător al luminii dumnezeieşti şi neîntrecut zugrav al paradoxalei relaţii dintre om şi...

Arhivă ediții

Contactează-ne!