Paul Aretzu

CĂRȚILE PE MASĂ: Asumarea întregii vinovății a lumii
20 Ianuarie 2019
Băcăuanul Ioan Enache este poet, bibliograf, publicist și editor. Absolvent al facul­tăților de filozofie și ziaristică, s-a implicat intens în numeroase activități culturale, înființând ziare, reviste, edituri. Între acestea, un rol important...
LECTURI LA ZI: Credință, istorie, patrimoniu cultural
21 Octombrie 2018
În timp ce în Europa Occidentală se consolida tot mai pregnant o cultură de tip laic, în Răsărit înflorea cultura bizantină. În Țara Românească, de o remarcabilă strălucire a fost „monarhia culturală” (N. Iorga) a Sfântului Constantin Brâncoveanu....
CĂRȚILE PE MASĂ: Memoria sinelui
23 Septembrie 2018
Concentrată, profundă, cerebrală, poezia Niculinei Oprea demonstrează o afinitate specială pentru claritatea ideilor, dând satisfacţie cititorului rafinat. Scriitoarea rămâne adepta unei ţinute grave, echilibrate, a meditaţiei cu o prelungire în...
CĂRȚILE PE MASĂ: Agramatica
19 August 2018
Limba este o construcţie continuă, înfăptuită de scriitori, de artişti, de cei care lucrează în mass-media, de toţi cei care o utilizează. Cu tot acest aparent aleatorism, ea evoluează după rigori neabătute, fapt care nu o lipseşte de...
LECTURI LA ZI: Tablouri ale unor stări interioare
15 Iulie 2018
Girat la începuturile sale poetice de Nichita Stănescu, Florentin Palaghia a devenit, aşa cum prevăzuse autorul Necuvintelor, un destin literar. A debutat în 1981, cu Sintagme, apoi a publicat volume în limba română şi...
CĂRŢILE PE MASĂ: Mântuire prin cuvânt
24 Iunie 2018
În mod firesc, poetul şi prozatorul Olimpiu Nuşfelean îşi exercită şi latura eseistică, fiind preocupat temeinic, pe lângă explorarea lumii din jur, şi de domeniul poeticii. Nici nu putea găsi un titlu mai potrivit, pentru un asemenea volum, decât...
LECTURI LA ZI: O poezie dialectică
20 Mai 2018
Pe lângă efortul stăruitor de a depăşi limitele cuvântului, de a forţa expresivitatea tăcerii, constrângându-şi poemele la un ascetism textualist (ţintind esenţa, puritatea, revelaţia), Octavian Doclin recurge, în lirica sa, şi la...
CĂRŢILE PE MASĂ: Născuţi pentru a învia
22 Aprilie 2018
O semnificativă distincţie între lumea aceasta şi viaţa de dincolo o face părintele Sever Negrescu, chiar prin structura cărţii sale, Suferinţe în Biserică (Editura Doxologia, Iaşi, 2015, cu binecuvântarea IPS Mitropolit Teofan, prefaţă...
CĂRŢILE PE MASĂ: Cuvântul din poem
22 Octombrie 2017
Într-un cuvânt înainte la volumul său de poeme, La taclale cu Dumnezeu  (Editura Vatra Veche, Târgu-Mureş, 2016),...
CĂRŢILE PE MASĂ: Iubirea din creaţie
17 Septembrie 2017
Mirarea provoacă dorinţa de a cunoaşte, realizând o deschidere între lumea lăuntrică şi cea exterioară, între imanent şi transcendent. Când este poetică, ea...
Un roman al realităţii româneşti
20 August 2017
Viaţa nu are un parcurs predictiv, imperturbabil. Ea este, neprevăzut, influenţată de factori (interni, exteriori) care o...
Cărţile pe masă: Un anotimp arzător
16 Iulie 2017
 O lume aflată sub un asalt misterios, venit - nu se ştie - dinăuntru, din afară?, înlăturând bariere, dezvelind o realitate hieratică, aceasta este impresia dominantă a...
Lecturi la zi: O carte despre viaţa şi opera unui sfânt
18 Iunie 2017
Ioan Şt. Lazăr este unul dintre cei mai...
Carte: Poezia ca fenestraţie
14 Mai 2017
Florin Dochia propune, în Ferestre spre curtea interioară (Editura Fundaţia Culturală Libra, Bucureşti, 2015), mai multe căi transparente către cunoaşterea sinelui. Prima parte a cărţii, Sosirea lui Godot, parcurge...
Permanenta nevoie de modele
19 Martie 2017
Marius Manta...

Arhivă ediții

Contactează-ne!