Paul Siladi

Nu vorbi pe nimeni de rău
18 Ianuarie 2017
Mereu la Părinții pus­tiei este evi­dențiată vitejia lor ascetică, curajul lor în lupta cu sinele. Exigen­țele sunt tot timpul înalte, dar nu sunt niciodată...
Desăvârșiți în vorbă și nedesăvârșiți în faptă
11 Ianuarie 2017
Părinții pustiei erau oameni rezervați în relațiile cu ceilalți. Nu voiau să-și risipească energiile, să-și abată mintea de la Dumnezeu pentru conversații mărunte. Părinții...
Azi sunt rege
04 Ianuarie 2017
Pustiul este un loc al paradoxurilor, un spațiu al con­trastelor, în care logica duhovnicească are propriile ei căi, surprinzătoare, neînțelese, adesea în răspăr cu...
Ascultare și responsabilitate
28 Decembrie 2016
Echilibrul gândirii avvei Iosif de la Panefisi se distinge cu multă claritate din setul de apoftegme care îi sunt dedicate. Bătrânul este un om dispus să se relativizeze pe...
Conștiința curată
21 Decembrie 2016
Pentru Părinții pus­tiei există o clară ierarhizare a prio­ri­tă­ților. Mereu asceza de orice fel se găsește pe o treaptă inferioară în raport cu efortul de...
Două căi
14 Decembrie 2016
Nu există rețete duhovnicești care să funcționeze universal. Aceasta este una dintre lecțiile semnificative ale Patericului, cel mai adesea exprimată implicit. Avem însă și...
Cine sunt eu?
07 Decembrie 2016
„Nu judecați ca să nu fiți ju­de­cați” (Mt. 7, 1). Acest cuvânt al Mântuitorului din Evanghelie se aude fără...
Între strictețe și îngăduință
23 Noiembrie 2016
Îndemnul Mântuitorului „Cuvântul vostru să fie: Ceea ce este da, da; şi ceea ce este nu, nu; iar ce e mai mult decât acestea, de la cel rău este” (Mt 5,37) reverberează în...
Bătrânul și ucenicul
16 Noiembrie 2016
Apophthegmata Patrum, colecția zicerilor Părinților Pus­tiei, este în mod esențial o carte de educație, bazată pe experiență și relație. Poarta de intrare în școala...
Rugăciunea ne înveșnicește
09 Noiembrie 2016
Viața trăită conștient este o pregătire pentru moarte. Altfel decât în modernitate, când moartea este izolată, ascunsă între cearșafurile aseptice ale spitalelor ori ale...
Asumarea suferinței
02 Noiembrie 2016
Lectura Patericului poate să fie descu­rajatoare dacă ne oprim doar asupra faptelor de vitejie ascetică, adesea intimidante. Apoftegmele decupează mici felii din...
Dobândirea păcii
26 Octombrie 2016
Părinții pustiei caută în retragerea, asceza și rugăciunea lor pacea făgăduită de Domnul: „Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se...
Atenția ca un fir roșu
19 Octombrie 2016
Atenția este absolut esențială pentru viața duhovnicească; atât atenția la celălalt, cât și atenția la propriile mișcări lăuntrice, pentru a nu face loc patimilor să se...
Fă ce fac și eu
05 Octombrie 2016
Vă rog, să-mi fiţi mie următori, pre­cum şi eu lui Hristos” (I Cor. 4, 16), le scrie Sfântul Pavel creștinilor din Corint. Apostolul nu se sfia să se ofere pe sine model...
Voia Domnului
21 Septembrie 2016
Una dintre marile întrebări cu care se confruntă fiecare creștin onest care încearcă să își găsească un loc în această lume este: care este voia lui Dumnezeu pentru mine și...

Arhivă ediții

Contactează-ne!