Paul Siladi

Gândurile insistente sunt neserioase
20 Februarie 2019
Poate cel mai bun criteriu pentru a re­cu­noaște autenticitatea textelor din Pateric este surpriza, lipsa de previzibilitate, întorsătura care nu este născută din...
Muntele monahilor prin ochii unui luteran
13 Februarie 2019
Cărțile au propriul destin, traiectoria lor incontrolabilă și imprevizibilă. Ele intră în relații vii cu oamenii și au dinamica obișnuită: produc bucurie, entuziasmează,...
Tăcerea ca o armă
06 Februarie 2019
Cuvintele părinților deșertului sunt enigmatice. Uneori sunt formule scurte, ca niște nuci tari, greu de spart, cu miezul ascuns. Mereu neaștep­tate, gândurile asceților...
Răul din inimă
30 Ianuarie 2019
Claritatea părinților duhovnicești pe care îi găsim în Pateric se naște din inima lor curățită prin asceză. Nu este o expresie a înțelepciunii cărților, ci a reflecției îndelungi sub auspiciile harului. Pentru părinții din deșert, Scriptura...
Judecarea gândurilor
23 Ianuarie 2019
Unele apoftegme au frumusețea și simplitatea unei icoane copte. Fără detalii prea multe, în câteva cuvinte simple se conturează imaginea plină de forță a unui bătrân care ne...
Complicațiile unei averi moștenite
16 Ianuarie 2019
Cel mai adesea avvei Pimen îi este asociat discernământul, care, în cazul său, este derivat dintr-o perspectivă lipsită de iluzii și, mai ales, fără dorința de a se impune...
Trupul lui Hristos și amăreala Răului
09 Ianuarie 2019
Părinții deșertului nu vorbesc foarte des despre im­por­tan­ța Împărtă­șa­niei în lupta duhovnicească. Se prea poate să fie atât de tăcuți pentru că era un lucru știut, practicat de către toți și nu trebuia reamintit. Avva...
Experiența în viața duhovnicească
19 Decembrie 2018
Părinții deșertului renunță la lume pentru a se arunca, în pustie, în brațele lui Dumnezeu, care le poartă de grijă. O asemenea mișcare scandaloasă, nebunească, pare...
Tăcerea și liniștea
12 Decembrie 2018
Fuga de lume a părinților deșertului nu a fost nici o clipă un scop în sine. De fapt, toate gesturile și acțiunile lor sunt subordonate unei foarte stricte ierarhii a...
Furtuni de nimic
05 Decembrie 2018
Pentru părinții de­șer­tului, două calități, care se regăsesc ade­sea la ei, par a fi foarte importante: curajul și realismul. Bătrânii aceștia trăiesc în...
Dăruind poți dobândi
21 Noiembrie 2018
Cuvintele Părinților deșertului sunt dublate și susținute de propria experiență a Duhului. Această experiență stă în spatele cuvintelor și le dă forță și autenticitate. A...
Nu te descuraja
14 Noiembrie 2018
În pofida faptului că este o carte alcătuită din fragmente, cu toate acestea, există un fir roșu al apoftegmelor, ca un ecou al Evangheliei trăite în deșert. Una dintre...
Evanghelie și cultură
10 Noiembrie 2018
Una dintre temele cele mai importante ale teologiei misionare, încă insuficient explorată în spațiul ortodox, este inculturația. Mai exact felul în care se întâl­nește...
Discernământ, libertate și risc
02 Noiembrie 2018
Dacă ar fi să alegem dintre toate învă­țăturile Patericului care este cea mai importantă, cu siguranță că o ierarhizare ar fi nedreaptă și abuzivă. Toate sunt...
Trei zile sunt de ajuns
24 Octombrie 2018
Timpul, la fel ca și spa­țiul, este mediul în care se petrece întreaga noastră existență și de care nu putem face abstracție. Pur și simplu nu putem face abstracție de...

Arhivă ediții

Contactează-ne!