Paul Siladi

Trei posibile eşecuri
08 Ianuarie 2013
Încă de la Sfântul Apostol Pavel există în creştinism practica relatării experienţelor mistice ca fiind ale altora. Pavel vorbeşte despre urcarea sa până la cel de-al treilea cer în felul următor: "Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece...
Scopuri şi mijloace
18 Decembrie 2012
Machiavelli este cunoscut mai ales pentru afirmaţia "scopul scuză mijloacele". Lipsită de context şi de nuanţe, ideea a făcut carieră. Am auzit-o nu o dată, în cele mai variate locuri, pentru a scuza ori a acoperi cine ştie ce răutăţi sau...
Avva Arsenie aşteptând răsăritul
11 Decembrie 2012
Avva Arsenie Romanul era un mare nevoitor. Una dintre mărturiile în acest sens o găsim în apoftegma cu numărul 30 dintre cele care îi sunt dedicate: "Spuneau Părinţii despre avva Arsenie că în nopţile de sâmbătă spre duminică îşi întindea mâinile...
„Scopul vieţii creştine este dobândirea Duhului Sfânt“
04 Decembrie 2012
Să vorbeşti despre apoftegma 27 privindu-l pe avva Arsenie din Patericul egiptean implică un foarte mare risc. Înseamnă să vorbeşti despre o experienţă extraordinară a Sfântului Duh. Iată însă textul: "Un frate s-a dus la chilia avvei Arsenie, la...
Pedagogia Părinţilor pustiei
20 Noiembrie 2012
Avva Arsenie era un călugăr aspru, nevoitor, care cerea mult atât de la sine, cât şi de la ceilalţi. Sunt numeroase povestirile în care este prezentată aspra asceză pe care o practica pustnicul (spre exemplu apoftegmele 4, 14, 17, 18, 19, 20 sau...
„De vom căuta pe Dumnezeu, ni Se va arăta nouă“
13 Noiembrie 2012
Acest cuvânt al avvei Arsenie ne duce în chiar inima spiritualităţii şi asceticii creştine. E nevoie însă pentru început să contextualizăm cuvântul bătrânului. Apoftegma aceasta, a 10-a, este introdusă simplu de formula "zis-a iarăşi", ceea ce ne...
Singurătatea avvei Arsenie
06 Noiembrie 2012
Primele apoftegme despre avva Arsenie, din Patericul egiptean, conturează profilul ascetic al acestui bătrân. Încă de la început nevoinţa sa stă sub semnul îndepărtării de oameni. Păzeşte o viaţă întreagă, cu sfinţenie, cuvintele pe ca-re le-a...
Cunoaşterea duhovnicească şi cea intelectuală
30 Octombrie 2012
Tema apoftegmelor 5 şi 6 despre avva Arsenie din Patericul egiptean este opoziţia dintre ştiinţa omenească, pe de o parte, şi pe de altă parte cunoaşterea prin Duhul Sfânt. Iată-le: Cineva l-a întrebat pe fericitul Arsenie: "Cum se...
Nimic bun nu am făcut înaintea Ta, Doamne!
23 Octombrie 2012
Avva Arsenie era un singuratic. Se retrăsese din lumea slavei şi a prestigiului în adâncul pustiei. Trăia în renunţare. Prăpastia dintre viaţa pe care a dus-o la Roma şi cea pe care o ducea în pustie era uriaşă. De la pământ, la cer. Cu...
„Viaţa şi tăcând foloseşte, iar cuvântul şi strigând supără“
16 Octombrie 2012
Patericul egiptean este cartea de căpătâi a spiritualităţii monahale ortodoxe. Textele, îndeobşte foarte scurte, cuprinse în această colecţie şi purtând numele generic de apoftegme, au toate o structură similară. Un ucenic vine la un bătrân şi îi...
„Fugi, taci, linişteşte-te!“
09 Octombrie 2012
Un lucru pe care trebuie să ni-l amintim de fiecare dată când citim Patericul egiptean este că soluţiile pe care le aflăm în paginile sale sunt soluţii particulare, dar cu valoare paradigmatică, de model. Adică ne putem găsi...
Despre discernământ şi ascultare
06 Octombrie 2012
Avva Antonie a fost un călugăr raţional, care socotea că cea dintâi virtute pentru un monah este discernământul, întrucât acesta este garantul unei nevoinţe adecvate. O mostră de echilibru şi discernământ este şi...
„Dispreţuiţi carnea ca să vă mântuiţi sufletele“
18 Septembrie 2012
Complexitatea gândirii şi viziunii Sfântului Antonie cel Mare nu poate fi descoperită într-o singură apoftegmă sau zicere a sa. Fiecare cuvânt al avvei care ni s-a păstrat în Pateric este un fragment care întregeşte portretul său. Îl vedem pe...
Iubirea şi frica
04 Septembrie 2012
Apoftegma 32 despre avva Antonie cel Mare, din Patericul Egiptean, nu este altceva decât un cuvânt scripturistic, aplicat până acolo încât ajunge o realitate personală deplină. Iată ce zice bătrânul: "Eu nu mă mai tem de Dumnezeu, ci-L iubesc pe...
Avva Antonie şi Pavel cel Simplu
28 August 2012
Apoftegma 31 despre avva Antonie cel Mare este o istorisire despre ierarhia lucrurilor, despre priorităţi. Iat-o: "Odată, avva Antonie a primit o scrisoare de la împăratul Constantin, ca să meargă la Constantinopol, şi se întreba ce să facă?...

Arhivă ediții

Contactează-ne!