Paul Siladi

Singurătatea avvei Arsenie
06 Noiembrie 2012
Primele apoftegme despre avva Arsenie, din Patericul egiptean, conturează profilul ascetic al acestui bătrân. Încă de la început nevoinţa sa stă sub semnul îndepărtării de oameni. Păzeşte o viaţă întreagă, cu sfinţenie, cuvintele pe ca-re le-a...
Cunoaşterea duhovnicească şi cea intelectuală
30 Octombrie 2012
Tema apoftegmelor 5 şi 6 despre avva Arsenie din Patericul egiptean este opoziţia dintre ştiinţa omenească, pe de o parte, şi pe de altă parte cunoaşterea prin Duhul Sfânt. Iată-le: Cineva l-a întrebat pe fericitul Arsenie: "Cum se...
Nimic bun nu am făcut înaintea Ta, Doamne!
23 Octombrie 2012
Avva Arsenie era un singuratic. Se retrăsese din lumea slavei şi a prestigiului în adâncul pustiei. Trăia în renunţare. Prăpastia dintre viaţa pe care a dus-o la Roma şi cea pe care o ducea în pustie era uriaşă. De la pământ, la cer. Cu...
„Viaţa şi tăcând foloseşte, iar cuvântul şi strigând supără“
16 Octombrie 2012
Patericul egiptean este cartea de căpătâi a spiritualităţii monahale ortodoxe. Textele, îndeobşte foarte scurte, cuprinse în această colecţie şi purtând numele generic de apoftegme, au toate o structură similară. Un ucenic vine la un bătrân şi îi...
„Fugi, taci, linişteşte-te!“
09 Octombrie 2012
Un lucru pe care trebuie să ni-l amintim de fiecare dată când citim Patericul egiptean este că soluţiile pe care le aflăm în paginile sale sunt soluţii particulare, dar cu valoare paradigmatică, de model. Adică ne putem găsi...
Despre discernământ şi ascultare
06 Octombrie 2012
Avva Antonie a fost un călugăr raţional, care socotea că cea dintâi virtute pentru un monah este discernământul, întrucât acesta este garantul unei nevoinţe adecvate. O mostră de echilibru şi discernământ este şi...
„Dispreţuiţi carnea ca să vă mântuiţi sufletele“
18 Septembrie 2012
Complexitatea gândirii şi viziunii Sfântului Antonie cel Mare nu poate fi descoperită într-o singură apoftegmă sau zicere a sa. Fiecare cuvânt al avvei care ni s-a păstrat în Pateric este un fragment care întregeşte portretul său. Îl vedem pe...
Iubirea şi frica
04 Septembrie 2012
Apoftegma 32 despre avva Antonie cel Mare, din Patericul Egiptean, nu este altceva decât un cuvânt scripturistic, aplicat până acolo încât ajunge o realitate personală deplină. Iată ce zice bătrânul: "Eu nu mă mai tem de Dumnezeu, ci-L iubesc pe...
Avva Antonie şi Pavel cel Simplu
28 August 2012
Apoftegma 31 despre avva Antonie cel Mare este o istorisire despre ierarhia lucrurilor, despre priorităţi. Iat-o: "Odată, avva Antonie a primit o scrisoare de la împăratul Constantin, ca să meargă la Constantinopol, şi se întreba ce să facă?...
Discreţia unui povăţuitor duhovnicesc
21 August 2012
Apoftegma 29 despre avva Antonie este, indirect, o povestire despre echilibru, discernământ şi dragoste reală. Avem de-a face în această istorisire cu un călugăr acuzat pe nedrept de păcatul desfrânării, care îşi caută scăparea la avva Antonie....
Dreapta socoteală şi sălăşluirea Duhului la avva Antonie
31 Iulie 2012
Avem în Pateric două apoftegme (e vorba de povestirile 28 şi 30 despre avva Antonie) care dau mărturie privind măsura la care ajunsese marele pustnic. Iată prima dintre povestiri: "Un bătrân a cerut lui Dumnezeu să-i vadă pe părinţi. Şi i-a văzut...
Unitatea de aici şi de dincolo
19 Iulie 2012
Apoftegma 26 despre avva Antonie cel Mare am putea-o istorisi privind unitatea Bisericii pe toate planurile. Iată povestirea: "Câţiva fraţi s-au dus la avva Antonie şi i-au citat o vorbă din Levitic. Bătrânul a ieşit în...
Majoritatea şi criteriul normalităţii
11 Iulie 2012
Una dintre cele mai cunoscute afirmaţii ale avvei Antonie cel Mare este cuprinsă în apoftegma 25 din Patericul egiptean: "Se apropie vremea când oamenii vor înnebuni, iar dacă vor vedea pe cineva sănătos la minte, se vor năpusti asupra lui...
Calea monahului şi calea mireanului
03 Iulie 2012
Apoftegma 24 despre avva Antonie cel Mare aduce o dovadă în plus faptului că creştinătatea nu este scindată în două categorii distincte, aşa cum lesne suntem tentaţi să afirmăm, anume: monahii şi ceilalţi. Nu există o desăvârşire a...
Războiul duhovnicesc şi bucuriile străine
26 Iunie 2012
Apoftegma 23 despre avva Antonie aduce în atenţie o temă perenă în reflecţia tuturor generaţiilor de monahi. Uneori se spune direct, alteori suntem lăsaţi doar să înţelegem: istoria aduce cu sine degradarea perpetuă, generaţie după generaţie,...

Arhivă ediții

Contactează-ne!