Paul Siladi

O clarificare necesară
12 Iunie 2012
Apoftegma 22 din Patericul egiptean despre avva Antonie cel Mare vine cu o serie de clarificări necesare practicanţilor războiului nevăzut, adică asceţilor, dar nu numai lor. Ca de obicei, trebuie făcută precizarea că dacă astfel de lămuriri sunt...
Cădere, dreptate, pocăinţă
05 Iunie 2012
În apoftegma 21 despre avva Antonie întâlnim o dramă umană deloc surprinzătoare. Aflăm istoria unui om alungat din mănăstire, după o cădere. Monahul aleargă la avva Antonie, care îl trimite înapoi de unde fusese deja izgonit o dată. Bietul călugăr...
Despre renunţare, un cuvânt al avvei Antonie
29 Mai 2012
Monahismul pentru avva Antonie însemna, între altele, lepădarea totală de bunurile materiale, de avere. Un bun exemplu în acest sens găsim în apoftegma 20: "Un frate, după ce s-a lepădat de lume şi a împărţit averile sale săracilor, ţinând puţin...
Îngăduinţă şi acrivie la avva Antonie
22 Mai 2012
Cuvintele bătrânului Antonie cel Mare, pe care le găsim în Patericul egiptean, nu sunt repetitive. El nu are reţete gata făcute pe care să le aplice apoi tuturor, indiferent de conjunctură. Avva Antonie judecă lucrurile diferenţiat, iar în...
Smerenia ca asumare a limitei
15 Mai 2012
Patericul este plin de felurite "probe" sau încercări la care sunt supuşi, în chip pedagogic, aspiranţii la monahism sau chiar tinerii călugări. O astfel de relatare cuprinde şi apoftegma 17 despre avva Antonie: "Au mers odată nişte bătrâni la...
Bucuria reuşitei duhovniceşti sau despre rugăciune şi curaj
08 Mai 2012
E răspândită printre creştini practica rugăciunii unora pentru ceilalţi. Un semn al comuniunii şi al solidarităţii reciproce. Mai mult chiar, cei aflaţi în nevoi şi crize sufleteşti cer rugăciunea altora, mai cu seamă a celor îmbunătăţiţi. Un...
Indirect, despre judecăţile neştiute ale lui Dumnezeu
01 Mai 2012
Una dintre cele mai misterioase apoftegme din Pateric, despre avva Antonie, este cea care are ca personaj principal un tânăr călugăr harismatic, despre care nu ştim aproape nimic, dar despre care Antonie zice: "Acest călugăr îmi pare o corabie...
Dubla interioritate
25 Aprilie 2012
Retragerea este un element central al vieţii monahale, fiind esenţială pe calea dobândirii liniştii sau a isihiei. De aceea avva Antonie le spunea celor pe care îi povăţuia: "călugării care întârzie afară din chilie ori îşi pierd vremea cu cele...
Un exemplu practic de discernământ
19 Aprilie 2012
Una dintre cele mai cunoscute apoftegme sau povestiri din Pateric despre avva Antonie cel Mare este cea care relatează întâlnirea dintre bătrân şi un "vânător de sălbăticiuni". Acesta din urmă îl surprinde pe avva glumind cu ucenicii săi. Ascetul...
De la aproapele vin şi viaţa, şi moartea
03 Aprilie 2012
Despre pustnici se spune adesea că recluziunea lor este un gest egoist sau de laşitate. Fug din faţa lumii dintr-o iubire de sine exclusivă. Că lucrurile nu stau deloc aşa vedem în Patericul egiptean, unde găsim următorul cuvânt al avvei Antonie,...
Pe scurt despre dreapta socoteală
27 Martie 2012
Sfântul Antonie cel Mare este unul dintre marii părinţi duhovniceşti al cărui nume poate fi cu uşurinţă asociat cu discernământul, pentru că mai multe ziceri ale sale au în centru această virtute, confirmată practic în viaţa ascetului. Un astfel...
Singură smerenia
20 Martie 2012
Avva Antonie a fost un monah curajos şi curios. Ajuns la o mare înălţime duhovnicească, încearcă să înţeleagă rosturile intime ale lumii şi ale vieţii. Uneori, în avântul său, este tentat să depăşească graniţele trasate oamenilor. Vrea să arunce o...
Nu te încrede în dreptatea ta
14 Martie 2012
La întrebarea directă a avvei Pamvo "Ce să fac?", Sfântul Antonie îi oferă un program ascetic succint: "Să nu te încrezi în dreptatea ta, să nu-ţi pară rău pentru lucrul trecut şi să-ţi înfrânezi limba şi pântecele". Sfatul acesta, ce cuprinde...
Lupta cu ispita, o formă de curaj
16 Februarie 2012
Viaţa duhovnicească a fost adesea comparată cu o competiţie în arenă sau cu un război. În consecinţă, virtuţile apreciate de Părinţii pustiei au un caracter "cazon". În felul acesta poate fi înţeles sfatul pe care avva Antonie îl dă avvei Pimen...
Lupta cu ispita, o formă de curaj
07 Februarie 2012
Viaţa duhovnicească a fost adesea comparată cu o competiţie în arenă sau cu un război. În consecinţă, virtuţile apreciate de Părinţii pustiei au un caracter "cazon". În felul acesta poate fi înţeles sfatul pe care avva Antonie îl dă avvei Pimen...

Arhivă ediții

Contactează-ne!