Paul Siladi

Experiența în viața duhovnicească
19 Decembrie 2018
Părinții deșertului renunță la lume pentru a se arunca, în pustie, în brațele lui Dumnezeu, care le poartă de grijă. O asemenea mișcare scandaloasă, nebunească, pare...
Tăcerea și liniștea
12 Decembrie 2018
Fuga de lume a părinților deșertului nu a fost nici o clipă un scop în sine. De fapt, toate gesturile și acțiunile lor sunt subordonate unei foarte stricte ierarhii a...
Furtuni de nimic
05 Decembrie 2018
Pentru părinții de­șer­tului, două calități, care se regăsesc ade­sea la ei, par a fi foarte importante: curajul și realismul. Bătrânii aceștia trăiesc în...
Dăruind poți dobândi
21 Noiembrie 2018
Cuvintele Părinților deșertului sunt dublate și susținute de propria experiență a Duhului. Această experiență stă în spatele cuvintelor și le dă forță și autenticitate. A...
Nu te descuraja
14 Noiembrie 2018
În pofida faptului că este o carte alcătuită din fragmente, cu toate acestea, există un fir roșu al apoftegmelor, ca un ecou al Evangheliei trăite în deșert. Una dintre...
Evanghelie și cultură
10 Noiembrie 2018
Una dintre temele cele mai importante ale teologiei misionare, încă insuficient explorată în spațiul ortodox, este inculturația. Mai exact felul în care se întâl­nește...
Discernământ, libertate și risc
02 Noiembrie 2018
Dacă ar fi să alegem dintre toate învă­țăturile Patericului care este cea mai importantă, cu siguranță că o ierarhizare ar fi nedreaptă și abuzivă. Toate sunt...
Trei zile sunt de ajuns
24 Octombrie 2018
Timpul, la fel ca și spa­țiul, este mediul în care se petrece întreaga noastră existență și de care nu putem face abstracție. Pur și simplu nu putem face abstracție de...
Omul vechi
17 Octombrie 2018
Greu de realizat este dreptatea obiectivă când vrei să îți păstrezi sufletul neatins de patima judecării aproapelui, mai ales atunci când te simți responsabil pentru viața...
Împărăția Lui nu e din lumea aceasta
10 Octombrie 2018
Puține dintre poveștile Patericului sunt explicite. Ba mai mult, chiar și în acele momente, au deschideri și tainice ascunderi. Mereu este necesară hermeneutica, adesea te...
Smerenia și disponibilitatea pentru adevăr
08 Octombrie 2018
Dragostea are un magnetism propriu, atrage și convinge. Într-o apoftegmă de la avva Pimen ni se spune despre un pustnic, dintr-un ținut străin, „care era plin de dragoste,...
Dansul smereniei
28 Septembrie 2018
Smerenia, această virtute despre care părinții deșertului vorbesc, dar care scapă mereu oricărei definiții, pluriformă în manifestările ei, se regăsește din plin la fiecare...
Pimen este sus în cer
19 Septembrie 2018
Patericul în lungul șir al istoriilor pe care ni le prezintă aduce înaintea cititorului exemple de mari asceți care și-au uscat trupul în multa nevoință, dar care nu au...
Un prieten al avvei Pimen
12 Septembrie 2018
În chiar inima Patericului egiptean se găsește un set de apoftegme foarte amplu, sunt peste 200 de povestiri, de la avva Pimen. Acesta a fost un monah simplu, fără prea mult...
Greutatea puterii
05 Septembrie 2018
Sfaturile din Pateric au o adresabilitate mult mai largă decât cercul destul de restrâns al monahilor, care, de altfel, au fost grupul din care s-a născut Patericul, iar...

Arhivă ediții

Contactează-ne!