Paul Siladi

Smerenia ca asumare a limitei
15 Mai 2012
Patericul este plin de felurite "probe" sau încercări la care sunt supuşi, în chip pedagogic, aspiranţii la monahism sau chiar tinerii călugări. O astfel de relatare cuprinde şi apoftegma 17 despre avva Antonie: "Au mers odată nişte bătrâni la...
Bucuria reuşitei duhovniceşti sau despre rugăciune şi curaj
08 Mai 2012
E răspândită printre creştini practica rugăciunii unora pentru ceilalţi. Un semn al comuniunii şi al solidarităţii reciproce. Mai mult chiar, cei aflaţi în nevoi şi crize sufleteşti cer rugăciunea altora, mai cu seamă a celor îmbunătăţiţi. Un...
Indirect, despre judecăţile neştiute ale lui Dumnezeu
01 Mai 2012
Una dintre cele mai misterioase apoftegme din Pateric, despre avva Antonie, este cea care are ca personaj principal un tânăr călugăr harismatic, despre care nu ştim aproape nimic, dar despre care Antonie zice: "Acest călugăr îmi pare o corabie...
Dubla interioritate
25 Aprilie 2012
Retragerea este un element central al vieţii monahale, fiind esenţială pe calea dobândirii liniştii sau a isihiei. De aceea avva Antonie le spunea celor pe care îi povăţuia: "călugării care întârzie afară din chilie ori îşi pierd vremea cu cele...
Un exemplu practic de discernământ
19 Aprilie 2012
Una dintre cele mai cunoscute apoftegme sau povestiri din Pateric despre avva Antonie cel Mare este cea care relatează întâlnirea dintre bătrân şi un "vânător de sălbăticiuni". Acesta din urmă îl surprinde pe avva glumind cu ucenicii săi. Ascetul...
De la aproapele vin şi viaţa, şi moartea
03 Aprilie 2012
Despre pustnici se spune adesea că recluziunea lor este un gest egoist sau de laşitate. Fug din faţa lumii dintr-o iubire de sine exclusivă. Că lucrurile nu stau deloc aşa vedem în Patericul egiptean, unde găsim următorul cuvânt al avvei Antonie,...
Pe scurt despre dreapta socoteală
27 Martie 2012
Sfântul Antonie cel Mare este unul dintre marii părinţi duhovniceşti al cărui nume poate fi cu uşurinţă asociat cu discernământul, pentru că mai multe ziceri ale sale au în centru această virtute, confirmată practic în viaţa ascetului. Un astfel...
Singură smerenia
20 Martie 2012
Avva Antonie a fost un monah curajos şi curios. Ajuns la o mare înălţime duhovnicească, încearcă să înţeleagă rosturile intime ale lumii şi ale vieţii. Uneori, în avântul său, este tentat să depăşească graniţele trasate oamenilor. Vrea să arunce o...
Nu te încrede în dreptatea ta
14 Martie 2012
La întrebarea directă a avvei Pamvo "Ce să fac?", Sfântul Antonie îi oferă un program ascetic succint: "Să nu te încrezi în dreptatea ta, să nu-ţi pară rău pentru lucrul trecut şi să-ţi înfrânezi limba şi pântecele". Sfatul acesta, ce cuprinde...
Lupta cu ispita, o formă de curaj
16 Februarie 2012
Viaţa duhovnicească a fost adesea comparată cu o competiţie în arenă sau cu un război. În consecinţă, virtuţile apreciate de Părinţii pustiei au un caracter "cazon". În felul acesta poate fi înţeles sfatul pe care avva Antonie îl dă avvei Pimen...
Lupta cu ispita, o formă de curaj
07 Februarie 2012
Viaţa duhovnicească a fost adesea comparată cu o competiţie în arenă sau cu un război. În consecinţă, virtuţile apreciate de Părinţii pustiei au un caracter "cazon". În felul acesta poate fi înţeles sfatul pe care avva Antonie îl dă avvei Pimen...
Un scurt ghid duhovnicesc al avvei Antonie
01 Februarie 2012
Spaima multora faţă de textele patristice (Pateric, Filocalia etc.) este generată de adresanţii primari ai acestora: monahii. Sunt deci, am putea gândi, nişte cărţi care nouă, celor din lume, nu au nimic să ne mai spună. Este aici o înţelegere...
Avva Antonie şi problema cunoaşterii
25 Ianuarie 2012
Apoftegma a doua despre avva Antonie tranşează cât se poate de limpede problema cunoaşterii: E lipsit de temei să cauţi cunoaşterea ca pe un scop în sine sau pentru satisfacerea unei oarecari curiozităţi. Iată şi povestirea: Tot avva...
Avva Antonie şi ritmul vieţii călugăreşti
18 Ianuarie 2012
Patericul egiptean sau scurt spus Patericul, poate fi pe bună dreptate considerat cartea de căpătâi a spiritualităţii creştine, aflată undeva în apropierea Scripturii din punctul de vedere al utilităţii sale practice. Un veritabil "manual de...

Arhivă ediții

Contactează-ne!