Paul Siladi

Dreapta socoteală şi sălăşluirea Duhului la avva Antonie
31 Iulie 2012
Avem în Pateric două apoftegme (e vorba de povestirile 28 şi 30 despre avva Antonie) care dau mărturie privind măsura la care ajunsese marele pustnic. Iată prima dintre povestiri: "Un bătrân a cerut lui Dumnezeu să-i vadă pe părinţi. Şi i-a văzut...
Unitatea de aici şi de dincolo
19 Iulie 2012
Apoftegma 26 despre avva Antonie cel Mare am putea-o istorisi privind unitatea Bisericii pe toate planurile. Iată povestirea: "Câţiva fraţi s-au dus la avva Antonie şi i-au citat o vorbă din Levitic. Bătrânul a ieşit în...
Majoritatea şi criteriul normalităţii
11 Iulie 2012
Una dintre cele mai cunoscute afirmaţii ale avvei Antonie cel Mare este cuprinsă în apoftegma 25 din Patericul egiptean: "Se apropie vremea când oamenii vor înnebuni, iar dacă vor vedea pe cineva sănătos la minte, se vor năpusti asupra lui...
Calea monahului şi calea mireanului
03 Iulie 2012
Apoftegma 24 despre avva Antonie cel Mare aduce o dovadă în plus faptului că creştinătatea nu este scindată în două categorii distincte, aşa cum lesne suntem tentaţi să afirmăm, anume: monahii şi ceilalţi. Nu există o desăvârşire a...
Războiul duhovnicesc şi bucuriile străine
26 Iunie 2012
Apoftegma 23 despre avva Antonie aduce în atenţie o temă perenă în reflecţia tuturor generaţiilor de monahi. Uneori se spune direct, alteori suntem lăsaţi doar să înţelegem: istoria aduce cu sine degradarea perpetuă, generaţie după generaţie,...
Avva Antonie cel Mare, schiţă smerită a unui portret
19 Iunie 2012
Dintre toţi părinţii pustiei egiptene, avva Antonie face o figură aparte. El deschide şirul asceţilor ale căror fapte şi cuvinte au rămas consemnate peste timp. Viaţa lui duhovnicească a fost un model pentru cei care au venit după el. Avva Sisoe...
O clarificare necesară
12 Iunie 2012
Apoftegma 22 din Patericul egiptean despre avva Antonie cel Mare vine cu o serie de clarificări necesare practicanţilor războiului nevăzut, adică asceţilor, dar nu numai lor. Ca de obicei, trebuie făcută precizarea că dacă astfel de lămuriri sunt...
Cădere, dreptate, pocăinţă
05 Iunie 2012
În apoftegma 21 despre avva Antonie întâlnim o dramă umană deloc surprinzătoare. Aflăm istoria unui om alungat din mănăstire, după o cădere. Monahul aleargă la avva Antonie, care îl trimite înapoi de unde fusese deja izgonit o dată. Bietul călugăr...
Despre renunţare, un cuvânt al avvei Antonie
29 Mai 2012
Monahismul pentru avva Antonie însemna, între altele, lepădarea totală de bunurile materiale, de avere. Un bun exemplu în acest sens găsim în apoftegma 20: "Un frate, după ce s-a lepădat de lume şi a împărţit averile sale săracilor, ţinând puţin...
Îngăduinţă şi acrivie la avva Antonie
22 Mai 2012
Cuvintele bătrânului Antonie cel Mare, pe care le găsim în Patericul egiptean, nu sunt repetitive. El nu are reţete gata făcute pe care să le aplice apoi tuturor, indiferent de conjunctură. Avva Antonie judecă lucrurile diferenţiat, iar în...
Smerenia ca asumare a limitei
15 Mai 2012
Patericul este plin de felurite "probe" sau încercări la care sunt supuşi, în chip pedagogic, aspiranţii la monahism sau chiar tinerii călugări. O astfel de relatare cuprinde şi apoftegma 17 despre avva Antonie: "Au mers odată nişte bătrâni la...
Bucuria reuşitei duhovniceşti sau despre rugăciune şi curaj
08 Mai 2012
E răspândită printre creştini practica rugăciunii unora pentru ceilalţi. Un semn al comuniunii şi al solidarităţii reciproce. Mai mult chiar, cei aflaţi în nevoi şi crize sufleteşti cer rugăciunea altora, mai cu seamă a celor îmbunătăţiţi. Un...
Indirect, despre judecăţile neştiute ale lui Dumnezeu
01 Mai 2012
Una dintre cele mai misterioase apoftegme din Pateric, despre avva Antonie, este cea care are ca personaj principal un tânăr călugăr harismatic, despre care nu ştim aproape nimic, dar despre care Antonie zice: "Acest călugăr îmi pare o corabie...
Dubla interioritate
25 Aprilie 2012
Retragerea este un element central al vieţii monahale, fiind esenţială pe calea dobândirii liniştii sau a isihiei. De aceea avva Antonie le spunea celor pe care îi povăţuia: "călugării care întârzie afară din chilie ori îşi pierd vremea cu cele...
Un exemplu practic de discernământ
19 Aprilie 2012
Una dintre cele mai cunoscute apoftegme sau povestiri din Pateric despre avva Antonie cel Mare este cea care relatează întâlnirea dintre bătrân şi un "vânător de sălbăticiuni". Acesta din urmă îl surprinde pe avva glumind cu ucenicii săi. Ascetul...

Arhivă ediții

Contactează-ne!