Paul Siladi

Bunătatea nepământeană a avvei Ioan Persanul
15 Februarie 2017
Avva Ioan Persanul nu este dintre Pă­rinții cunoscuți, dintre nevoitorii pro­e­minenți ai deșertului. Poți citi Patericul și să treci pe lângă el fără să îl observi. În cele câteva apoftegme pe care le avem de la el nu e nimic ce nu ar...
Judecata și pedeapsa
08 Februarie 2017
Patericul este orice, numai manual de implicare socială nu este. Ar fi, de altfel, inadecvat să așteptăm soluții civice de la niște oameni care au înțeles că schimbarea este posibilă doar în măsura în care lumea se centrează în jurul unor poli de...
Post și smerenie
01 Februarie 2017
Aproape la fiecare pas apare în Patericul egiptean câte o reflecție despre smerenie. De la Avva Antonie, căruia Dumnezeu îi descoperă că smerenia este singura cale prin care...
Lucrarea lui Dumnezeu și nevoile trupești
25 Ianuarie 2017
Pentru Bătrânii din deșertul egiptean ierarhiile erau clare. Cei cu mai multă experiență îi povățuiau pe cei mai tineri și mai neexperimen­tați, iar lucrarea...
Nu vorbi pe nimeni de rău
18 Ianuarie 2017
Mereu la Părinții pus­tiei este evi­dențiată vitejia lor ascetică, curajul lor în lupta cu sinele. Exigen­țele sunt tot timpul înalte, dar nu sunt niciodată...
Desăvârșiți în vorbă și nedesăvârșiți în faptă
11 Ianuarie 2017
Părinții pustiei erau oameni rezervați în relațiile cu ceilalți. Nu voiau să-și risipească energiile, să-și abată mintea de la Dumnezeu pentru conversații mărunte. Părinții...
Azi sunt rege
04 Ianuarie 2017
Pustiul este un loc al paradoxurilor, un spațiu al con­trastelor, în care logica duhovnicească are propriile ei căi, surprinzătoare, neînțelese, adesea în răspăr cu...
Ascultare și responsabilitate
28 Decembrie 2016
Echilibrul gândirii avvei Iosif de la Panefisi se distinge cu multă claritate din setul de apoftegme care îi sunt dedicate. Bătrânul este un om dispus să se relativizeze pe...
Conștiința curată
21 Decembrie 2016
Pentru Părinții pus­tiei există o clară ierarhizare a prio­ri­tă­ților. Mereu asceza de orice fel se găsește pe o treaptă inferioară în raport cu efortul de...
Două căi
14 Decembrie 2016
Nu există rețete duhovnicești care să funcționeze universal. Aceasta este una dintre lecțiile semnificative ale Patericului, cel mai adesea exprimată implicit. Avem însă și...
Cine sunt eu?
07 Decembrie 2016
„Nu judecați ca să nu fiți ju­de­cați” (Mt. 7, 1). Acest cuvânt al Mântuitorului din Evanghelie se aude fără...
Între strictețe și îngăduință
23 Noiembrie 2016
Îndemnul Mântuitorului „Cuvântul vostru să fie: Ceea ce este da, da; şi ceea ce este nu, nu; iar ce e mai mult decât acestea, de la cel rău este” (Mt 5,37) reverberează în...
Bătrânul și ucenicul
16 Noiembrie 2016
Apophthegmata Patrum, colecția zicerilor Părinților Pus­tiei, este în mod esențial o carte de educație, bazată pe experiență și relație. Poarta de intrare în școala...
Rugăciunea ne înveșnicește
09 Noiembrie 2016
Viața trăită conștient este o pregătire pentru moarte. Altfel decât în modernitate, când moartea este izolată, ascunsă între cearșafurile aseptice ale spitalelor ori ale...
Asumarea suferinței
02 Noiembrie 2016
Lectura Patericului poate să fie descu­rajatoare dacă ne oprim doar asupra faptelor de vitejie ascetică, adesea intimidante. Apoftegmele decupează mici felii din...

Arhivă ediții

Contactează-ne!