Paul Siladi

Jumătate din cât am făcut noi
15 Martie 2017
Părinții deșertului, dar nu numai ei, au avut mereu con­știin­ța degradării istorice a faptului că de la o generație la alta intensitatea încordării ascetice scade....
Nejudecarea
08 Martie 2017
Alături de smerenie, una dintre marile teme ale ascezei spirituale la Pă­rinții deșertului este nejudecarea. Porunca Mântuitorului „nu judecați pentru ca să nu fiți judecați, căci cu judecata cu care judecați...
Echilibrul smereniei
01 Martie 2017
Avva Ioan Persanul, în foarte puținele apoftegme pe care le avem de la el, ni se descoperă ca un om care „a pierdut simțul răutății”, de o profundă smerenie, răbdare și încredere neclătinată în purtarea de grijă a...
Singura stavilă a răului
22 Februarie 2017
Avva Ioan Persanul, călugărul de o bunătate nepământeană, face în modul cel mai natural cu putință dovada faptului că binele este contagios și că răul nu poate fi anihilat...
Bunătatea nepământeană a avvei Ioan Persanul
15 Februarie 2017
Avva Ioan Persanul nu este dintre Pă­rinții cunoscuți, dintre nevoitorii pro­e­minenți ai deșertului. Poți citi Patericul și să treci pe lângă el fără să îl observi. În cele câteva apoftegme pe care le avem de la el nu e nimic ce nu ar...
Judecata și pedeapsa
08 Februarie 2017
Patericul este orice, numai manual de implicare socială nu este. Ar fi, de altfel, inadecvat să așteptăm soluții civice de la niște oameni care au înțeles că schimbarea este posibilă doar în măsura în care lumea se centrează în jurul unor poli de...
Post și smerenie
01 Februarie 2017
Aproape la fiecare pas apare în Patericul egiptean câte o reflecție despre smerenie. De la Avva Antonie, căruia Dumnezeu îi descoperă că smerenia este singura cale prin care...
Lucrarea lui Dumnezeu și nevoile trupești
25 Ianuarie 2017
Pentru Bătrânii din deșertul egiptean ierarhiile erau clare. Cei cu mai multă experiență îi povățuiau pe cei mai tineri și mai neexperimen­tați, iar lucrarea...
Nu vorbi pe nimeni de rău
18 Ianuarie 2017
Mereu la Părinții pus­tiei este evi­dențiată vitejia lor ascetică, curajul lor în lupta cu sinele. Exigen­țele sunt tot timpul înalte, dar nu sunt niciodată...
Desăvârșiți în vorbă și nedesăvârșiți în faptă
11 Ianuarie 2017
Părinții pustiei erau oameni rezervați în relațiile cu ceilalți. Nu voiau să-și risipească energiile, să-și abată mintea de la Dumnezeu pentru conversații mărunte. Părinții...
Azi sunt rege
04 Ianuarie 2017
Pustiul este un loc al paradoxurilor, un spațiu al con­trastelor, în care logica duhovnicească are propriile ei căi, surprinzătoare, neînțelese, adesea în răspăr cu...
Ascultare și responsabilitate
28 Decembrie 2016
Echilibrul gândirii avvei Iosif de la Panefisi se distinge cu multă claritate din setul de apoftegme care îi sunt dedicate. Bătrânul este un om dispus să se relativizeze pe...
Conștiința curată
21 Decembrie 2016
Pentru Părinții pus­tiei există o clară ierarhizare a prio­ri­tă­ților. Mereu asceza de orice fel se găsește pe o treaptă inferioară în raport cu efortul de...
Două căi
14 Decembrie 2016
Nu există rețete duhovnicești care să funcționeze universal. Aceasta este una dintre lecțiile semnificative ale Patericului, cel mai adesea exprimată implicit. Avem însă și...
Cine sunt eu?
07 Decembrie 2016
„Nu judecați ca să nu fiți ju­de­cați” (Mt. 7, 1). Acest cuvânt al Mântuitorului din Evanghelie se aude fără...

Arhivă ediții

Contactează-ne!