Adrian Agachi

Universul, „pedagog” spre Hristos
16 Mai 2018
De multe ori, pentru a explica mai bine credința creș­tină atât credin­cio­șilor, cât și celor care doreau să primească Botezul creștin, Părinții Bisericii...
Armonia creaţiei, dovadă a înţelepciunii dumnezeieşti
11 Mai 2018
În Antichitatea greacă au trăit mulți filozofi a căror preocupare s-a...
Credința curată a celor păcătoși
05 Mai 2018
Ostilitatea fățișă a cărturarilor, fariseilor și arhiereilor iudei față de propovăduirea și minunile...
„Adevărat zic vouă că nici un proroc nu este bine primit în patria sa”
21 Aprilie 2018
După distrugerea Templului din Ierusalim în anul 587 î.Hr. de oștile babiloniene conduse de regele...
„Ierusalime, spală răul din inima ta, ca să te izbăveşti!“
18 Aprilie 2018
După încheierea periplului prin pustie ul
Patru momente de necredință ale poporului Israel
23 Martie 2018
„D
Calitățile păstorului iscusit
23 Februarie 2018
Păstorirea preotului în mijlocul credin­cio­șilor se bazează atât pe fapte, cât și pe îndrumarea duhovnicească prin intermediul predicilor, catehezelor și...
Jertfirea lui Isaac, chip desăvârșit al credinței lui Avraam
16 Februarie 2018
Credința Dreptului Avraam a fost cel mai greu încercată atunci când i s-a poruncit de Dumnezeu...
„Și a crezut Avraam și i s-a socotit lui ca dreptate...”
02 Februarie 2018
Pentru fiecare om, plecarea din locul unde a copilărit și a trăit o lungă perioadă a vie­ții sale reprezintă un moment dificil. Schimbarea aceasta se do­vedește a fi...
Nu-i bine să preferi liniștea ta înaintea binelui altora
10 Ianuarie 2018
În decursul veacurilor, slujirea preoțească a fost întotdeauna centrată asupra a trei elemente: săvârșirea Sfintelor Taine, propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu și...
Realismul icoanei ortodoxe
28 Decembrie 2017
Teologia icoanei ortodoxe a fost exprimată în scrierile multor teologi ruși ai secolului XX. Fie că vorbim de Leonid Uspensky, Pavel Florensky sau, ulterior, Nikolai Ozolin,...
„Imaginea sacră ne arată esențialul”
07 Decembrie 2017
Leonid Uspensky (1902-1987) a fost unul dintre marii profesori în teologia icoanei și iconograf rus din secolul XX. Lucrarea sa cea mai cunoscută, „Teologia icoanei în...
Icoana, dogmă în imagine
16 Noiembrie 2017
Sfântul Ioan Damaschin este cel mai cunoscut apărător al sfintelor icoane. Aflat departe de Constantinopol, capitala imperială unde s-au desfășurat majoritatea controverselor...
Influența islamică asupra iconoclasmului
19 Octombrie 2017
S-a vorbit în cadrul cercetărilor dedicate istoriei iconoclasmului în Imperiul Bizantin despre o influență a gândirii islamice asupra...
Reinstituirea cinstirii icoanelor după iconoclasm
12 Octombrie 2017
Sfântul Tarasie, Patriarhul Constantinopolului, și împărăteasa Irina, singura femeie care a ocupat vreodată tronul Imperiului Bizantin, sunt cele două mari figuri istorice sub...

Arhivă ediții

Contactează-ne!