Adrian Agachi

Ana Comnena sau durerea ambiției neconsolate
13 August 2018
Părinții au tot timpul așteptări de la copiii lor. Este un fapt firesc care le demonstrează continuitatea familiei pe care au întemeiat-o...
Charisticum: O secularizare a mănăstirilor în Imperiul Bizantin?
27 Iulie 2018
În primele secole după încheierea domniei Sfântului Constantin cel Mare (†337), viața monastică s-a extins cu repeziciune în Imperiul Roman de Răsărit. Primirea Tainei...
Plăcerea egoistă, baza idolatriei moderne
20 Iulie 2018
Recrudescența idolatriei în lumea modernă este o...
Un ascet pe tronul imperial
07 Iulie 2018
Viața în lumea cotidiană pare a fi, pentru mulți creștini, incompatibilă cu existența duhovnicească. Un serviciu dificil, o viață...
Atotputernicia iluzorie a omului contemporan
23 Iunie 2018
„Trăim într-o vreme care se simte fantastic de capabilă să împlinească, dar nu știe ce să împlinească. Într-un timp care domină toate lucrurile, dar nu se domină pe sine. Se simte pierdut în propria-i abundență. Cu mai multe mijloace, mai multă...
Justinian I - dependență de muncă sau responsabilitate desăvârșită?
15 Iunie 2018
În zilele noastre, depen­dența de muncă a devenit o problemă tot mai acută. Foarte multe persoane, fie din dorința de a progresa cât mai...
Comuniune, unitate şi acţiune socială în Biserica primară
08 Iunie 2018
După Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și...
Universul, „pedagog” spre Hristos
16 Mai 2018
De multe ori, pentru a explica mai bine credința creș­tină atât credin­cio­șilor, cât și celor care doreau să primească Botezul creștin, Părinții Bisericii...
Armonia creaţiei, dovadă a înţelepciunii dumnezeieşti
11 Mai 2018
În Antichitatea greacă au trăit mulți filozofi a căror preocupare s-a...
Credința curată a celor păcătoși
05 Mai 2018
Ostilitatea fățișă a cărturarilor, fariseilor și arhiereilor iudei față de propovăduirea și minunile...
„Adevărat zic vouă că nici un proroc nu este bine primit în patria sa”
21 Aprilie 2018
După distrugerea Templului din Ierusalim în anul 587 î.Hr. de oștile babiloniene conduse de regele...
„Ierusalime, spală răul din inima ta, ca să te izbăveşti!“
18 Aprilie 2018
După încheierea periplului prin pustie ul
Patru momente de necredință ale poporului Israel
23 Martie 2018
„D
Calitățile păstorului iscusit
23 Februarie 2018
Păstorirea preotului în mijlocul credin­cio­șilor se bazează atât pe fapte, cât și pe îndrumarea duhovnicească prin intermediul predicilor, catehezelor și...
Jertfirea lui Isaac, chip desăvârșit al credinței lui Avraam
16 Februarie 2018
Credința Dreptului Avraam a fost cel mai greu încercată atunci când i s-a poruncit de Dumnezeu...

Arhivă ediții

Contactează-ne!