Alexandru Atanase Barna

Credința transformă suferința în jertfă
09 Septembrie 2018
Duminica dinaintea Înălţării Cinstitei Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim) Ioan 3, 13-17
Vocația sfințeniei, parte din ADN-ul spiritual al creștinului
03 Iunie 2018
Duminica întâi după Rusalii (Matei 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30) Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în...
Sărăcia care ne îmbogățește
27 August 2017
Duminica a 12-a după Rusalii (Tânărul bogat) Matei 19, 16-26 În vremea aceea a venit un tânăr la Iisus, îngenunchind înaintea Lui și zicându-I: Bunule Învățător, ce bine să fac ca să am viața veșnică? Iar El a zis: De...
Se poate omul schimba în bine?
08 Ianuarie 2017
Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii...
Înnoirea omului prin Cuvântul lui Dumnezeu
27 Martie 2016
Duminica a 2‑a din Post (a Sfântului Grigo­rie Palama) (Vindecarea slăbănogului din Capernaum) (Mc. 2, 1‑12) În...
Filosofia cea adevărată se probează în sfințenia vieții
25 Octombrie 2015
Sensul alăturării întru aceeași cinstire eclesială a trei dintre marii Sfinți Ierarhi ai Bisericii creștine, care au exercitat o influență copleșitoare în...
„Veniţi, că, iată, toate sunt gata!“
10 Decembrie 2014
Duminica a 28-a după Rusalii (a Sfinţilor Strămoşi) (Pilda celor poftiţi la cină) Luca 14, 16-24 Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om oarecare a făcut cină mare şi a chemat pe mulţi; şi a trimis...

Arhivă ediții

Contactează-ne!