Alexandru Atanase Barna

Rugăciunea, icoană a ceea ce ești cu adevărat
17 Februarie 2019
Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameșului și a Fariseului) Luca 18, 10-14 Zis-a Domnul pilda aceasta: Doi oameni s-au suit la templu ca să se roage: unul era fariseu și celălalt vameș. Fariseul, stând drept, așa se...
Credința transformă suferința în jertfă
09 Septembrie 2018
Duminica dinaintea Înălţării Cinstitei Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim) Ioan 3, 13-17
Vocația sfințeniei, parte din ADN-ul spiritual al creștinului
03 Iunie 2018
Duminica întâi după Rusalii (Matei 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30) Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în...
Sărăcia care ne îmbogățește
27 August 2017
Duminica a 12-a după Rusalii (Tânărul bogat) Matei 19, 16-26 În vremea aceea a venit un tânăr la Iisus, îngenunchind înaintea Lui și zicându-I: Bunule Învățător, ce bine să fac ca să am viața veșnică? Iar El a zis: De...
Se poate omul schimba în bine?
08 Ianuarie 2017
Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii...
Înnoirea omului prin Cuvântul lui Dumnezeu
27 Martie 2016
Duminica a 2‑a din Post (a Sfântului Grigo­rie Palama) (Vindecarea slăbănogului din Capernaum) (Mc. 2, 1‑12) În...
Filosofia cea adevărată se probează în sfințenia vieții
25 Octombrie 2015
Sensul alăturării întru aceeași cinstire eclesială a trei dintre marii Sfinți Ierarhi ai Bisericii creștine, care au exercitat o influență copleșitoare în...
„Veniţi, că, iată, toate sunt gata!“
10 Decembrie 2014
Duminica a 28-a după Rusalii (a Sfinţilor Strămoşi) (Pilda celor poftiţi la cină) Luca 14, 16-24 Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om oarecare a făcut cină mare şi a chemat pe mulţi; şi a trimis...

Arhivă ediții

Contactează-ne!