Silviu Tudose

Împărăția cerurilor, un dar, nu un drept
14 Aprilie 2019
Duminica a 5-a din Post (a Cuvioasei Maria Egipteanca) Marcu 10, 32-45 În vremea aceea Iisus a luat la Sine iarăşi pe cei doisprezece şi a început să le spună cele ce aveau să I se întâmple: Iată, ne suim la Ierusalim...
Inconsecvența omului și statornicia Domnului
09 Aprilie 2017
Duminica a 6-a din Post (a...
Zilele aliturgice din Săptămâna Brânzei, între tradiție și actualitate
18 Februarie 2017
Oricine poate afla din calendarul bisericesc că zilele de miercuri și vineri ale săptămânii viitoare, așa‑numita Săptămână a Brânzei sau Săptămâna Albă, sunt...
Lutul ars, cireşele şi veşnicia
18 Iunie 2016
Religia creştină este prin excelenţă religia iubirii. Dumnezeu Însuşi este iubire, iar cei care nu iubesc nu pot să‑L cunoască (cf. 1 Ioan 4, 8). De aceea,...
Sâmbetele morților, prilej de comuniune în iubire
29 Mai 2015
Religia creștină este prin excelență religia iubirii. Dumnezeu Însuși este iubire, iar cei care nu iubesc nu pot să-L cunoască. De aceea, orice formă de manifestare a iubirii este, în fond, nu numai o îndeplinire a poruncii pe...
Corectitudinea fără bucurie devine suferinţă
04 Februarie 2015
Duminica a 34-a după Rusalii (a întoarcerii Fiului risipitor) Luca 15, 11-32 Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om avea doi fii. Şi-a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său: Tată,...
Îngenunchem sau nu între Crăciun şi Bobotează?
23 Decembrie 2014
Tradiţia sau practica bisericească a statornicit ca, de la sărbătoarea Naşterii Domnului şi până la prăznuirea Botezului Său în râul Iordan, să nu plecăm genunchii, ca expresie a bucuriei că S-a arătat în lume Fiul Lui...
Care sunt inovaţiile şi abaterile de la normele liturgice, canonice şi pastorale privitoare la administrarea Tainei Împărtăşaniei?
21 August 2014
Continuăm să prezentăm în cele ce urmează câteva dintre abaterile de la normele liturgice, canonice şi pastorale, de această dată legate de administrarea Tainei Sfintei Împărtăşanii. 1. Împărtăşirea...
Care sunt inovaţiile şi abaterile de la normele liturgice, canonice şi pastorale privitoare la săvârşirea Tainei Împărtăşaniei?
10 August 2014
Atunci când vorbim sau scriem despre ino­­vaţiile şi abate­ri­­le de la normele li­­turgice, canonice şi pastorale nu înseamnă că îi judecăm ne­a­­părat pe alţii, ci, întâi de...
Spovedania: în picioare, în genunchi sau pe scaun?
20 Iulie 2014
Fiecare dintre noi a mers la duhovnic să se spovedească sau a văzut, în bi­se­ricile în care a intrat, alţi creş­tini spovedindu-se. Primul lucru pe care îl observăm este lo­c­ul în care se desfăşoară...
Canonul dat de preotul duhovnic poate fi schimbat de altul?
03 Iulie 2014
Răspunsul la o astfel de întrebare trebuie să pornească negreşit de la posibilitatea ca un creştin să ajungă, după ce s-a spovedit la un preot, sub epitrahilul altuia, tot pentru Spovedanie. Există momente, de forţă majoră,...
Care sunt datoriile fiului duhovnicesc faţă de părintele duhovnic?
15 Iunie 2014
Vă mărturisesc că, a­tunci când am fost rugat să răs­pund la întrebarea din titlu, mi s-a părut că terme­nul „datorii“ nu ar fi cel mai po­tri­vit pentru a desemna relaţia cre­dinciosului cu...
În ce condiţii şi cât de des primesc Sfânta Împărtăşanie copiii?
25 Mai 2014
Răspunsul la întrebarea din titlu are nevoie de o scurtă incursiune în istoria Bisericii primelor veacuri, când creştinii fără impedimente se împărtăşeau la fiecare Sfântă Liturghie. După secolul al IV-lea, evlavia...
În ce condiţii mă pot împărtăşi în Săptămâna Luminată?
08 Mai 2014
Răspunsul la o astfel de întrebare poate naşte multă nedumerire, atât în rândul preoţilor, cât şi al credincioşilor. Pe de o parte, întâlnim po­zi­ţia categorică a celor care văd o...
Cum se realizează cercetarea cugetului care precedă Taina Sfintei Spovedanii?
03 Aprilie 2014
Fiecare dintre noi avem un „adânc de taină al inimii“, un sanctuar intim, în care se află nu numai bucuriile, ci şi toate neîmplinirile şi neputinţele, mai mult sau mai puţin cunoscute. Prezenţa acestui...

Arhivă ediții

Contactează-ne!