Preot Ciprian Apetrei

Omul lui Dumnezeu
17 Martie 2018
În calendarul Bisericii noastre avem sfinţi care au apelativul de mucenici, ierarhi, cuvioşi, dar astăzi găsim în dreptul Sfântului Alexie numele de omul lui...
Mântuirea, scopul vieţii noastre
16 Martie 2018
Hristos S-a întrupat, S-a născut, ne-a vestit Evanghelia, S-a răstignit, a murit, a înviat şi S-a înălţat la cer pentru ca noi să ne mântuim.
Libertatea de credinţă
15 Martie 2018
În lumea noastră, libertatea de credinţă este un drept fundamental al fiecărei persoane. La începuturi, creştinii nu aveau libertate religioasă în cadrul Imperiului Roman....
Istoria descoperirii Cinstitului Lemn al Sfintei Cruci
14 Martie 2018
Scriitorii bisericești Socrate, Teodorit, Sozomen, Rufin, Ieronim, Supliciu, Ambrozie rela­tează despre descoperirea Sfintei Cruci. Aceasta a fost descoperită în anul...
Lepădarea de sine
13 Martie 2018
Evanghelia de la Marcu 8, 34-38; 9, 1 care s-a citit în Duminica Sfintei Cruci ne invită la urmarea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos prin luarea Crucii, adică...
Scara virtuţilor
12 Martie 2018
În Postul Mare, pe drumul desăvârşirii duhovniceşti avem ca ghid lucrarea „Scara” a Sfântului Ioan Scărarul. În această lucrare, el înfăţişează învăţătura despre toate...
Rugăciune pentru cei adormiți
10 Martie 2018
Pe lângă parastasele şi pomelnicele pe care le facem pentru cei adormiţi, putem rosti şi rugăciunea: „Doamne, Iisuse Hristoase, odihnește pe robii tăi!” Se cuvine să ne...
Sfinţii 40 de Mucenici, călăuzitori spre Împărăţia cerurilor
09 Martie 2018
Biserica îi sărbătoreşte astăzi pe Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia. Sunt printre cei mai populari martiri în rândul credincioşilor ortodocşi. Ziua lor de cinstire, 9...
Mamona sau duhul lumii acesteia
09 Martie 2018
În Evanghelia de la Matei, capitolul 6, versetele 22‑33, Mântuitorul Iisus Hristos vorbeşte despre grijile vieții. De fapt, este o parte din Predica de pe munte rostită la...
A înflorit lemnul Crucii, spre putere şi întărire
08 Martie 2018
În Postul Mare, a treia dumi­nică este zi de cinstire a Sfintei Cruci. Sinaxarul acestei duminici ne arată că, după cum în mijlocul Raiului era sădit Pomul Vieţii, tot...
Săptămâna pregătitoare pentru Duminica Sfintei Cruci
07 Martie 2018
Duminica a treia din Sfântul şi Marele Post al Paştilor este închinată cinstirii Sfintei Cruci. Este aşezată în mijlocul postului pentru a ne întări duhovniceşte pe noi...
Patriarhul Miron Cristea, făuritor al Marii Uniri
06 Martie 2018
Se împlinesc astăzi 79 de ani de la trecerea la Domnul a primului Patriarh al României, Miron Cristea, unul dintre făuritorii Marii Uniri. A militat pentru unitatea...
Sfânta Cruce, simbolul identităţii creştine
06 Martie 2018
Lumea noastră este într-o continuă schimbare a paradigmelor axiologice. Societatea este bulversată de convulsii în care reperele şi simbolurile se pierd în masa desuetă a...
Trăirea isihastă
05 Martie 2018
Isihasmul nu este un concept, ci un principiu de viaţă. Este o modalitate de a trăi în linişte, dar nu neapărat într-un loc retras sau într-un loc ascuns, ci liniştirea...
Sărindarele din Postul Mare
03 Martie 2018
O variantă de pomelnic pentru cei adormiţi care se aduce la biserică în Postul Mare este sărindarul. Acesta începe să fie pomenit din sâmbătă colivelor sau a Sfântului...

Arhivă ediții

Contactează-ne!