Preot Ciprian Apetrei

Familia, cale spre Împărăţia lui Dumnezeu
22 Septembrie 2018
Familia se constituie prin căsătorie, adică prin însoţirea de bună voie şi pentru toată viaţa dintre un bărbat şi o femeie.
Căsătoria, act sfânt de origine dumnezeiască
21 Septembrie 2018
Taina Cununiei este cea mai veche instituție de drept divin, fiind instituită de Dumnezeu încă din rai prin însuși actul creării omului ca bărbat și...
Teologia creştină
20 Septembrie 2018
Etimologic, noţiunea de teologie vine de la cuvintele greceşti Theos (Dumnezeu) şi logos (cuvânt), însemnând cuvânt, învăţătură sau discurs despre Dumnezeu şi despre...
Familia, fundamentul existenței noastre
23 Septembrie 2018
Omul în dezvoltarea sa ca ființă socială are la bază valorile pe care le primește în familie. Primul contact axiologic cu lumea care ne înconjoară se petrece în familie. În acest sens, putem afirma că familia este prima valoare pe care o primește...
O familie mărturisitoare
19 Septembrie 2018
Un model pentru familia creştină de astăzi este cea a patricianului şi generalului roman Sfântul Eustaţie. El a fost martirizat la Roma, împreună cu familia sa, în timpul...
Pomenirea la Proscomidie
18 Septembrie 2018
Proscomidia este slujba de pregătire a darurilor de pâine şi vin pentru Sfânta Liturghie. În cadrul acestei rânduieli liturgice sunt pomeniţi atât credincioşii în viaţă, cât...
Familia creştină
17 Septembrie 2018
În Biserica Ortodoxă familia se întemeiază prin căsătorie, adică prin legătura dintre bărbat şi femeie, binecuvântată de Dumnezeu în Taina Sfintei Cununii oficiate de preot...
Sfânta Cruce, altarul mântuirii noastre
15 Septembrie 2018
Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, din iubirea Sa de oameni, ne-a răscumpărat din blestemul legii, cu scump sângele Său, jertfindu-Se pentru mântuirea...
Sfânta Cruce
14 Septembrie 2018
Sfântul Apostol Pavel spune: „Cuvântul crucii pentru cei ce pier este nebunie, iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu” (I Corinteni 1,...
Înălţarea Sfintei Cruci
13 Septembrie 2018
Simbolul credinţei noastre creştine este Sfânta Cruce, mijlocul prin care a fost înfăptuită minunea învierii omului și a vindecării firii omenești supuse stricăciunii....
Însuşirile familiei creştine
12 Septembrie 2018
Omul a fost creat ca fiinţă socială, pentru a trăi încă din Rai împreună cu semenii săi: „Şi a zis Domnul Dumnezeu: nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor...
Părintele eclesiologiei creştine
11 Septembrie 2018
Biserica Ortodoxă Română îl sărbătoreşte în data de 13 septembrie pe părintele eclesiologiei creştine, adică al învăţăturii despre Biserică, pe Sfântul Ciprian, Episcopul...
Cinstirea Maicii Domnului în slujbele Bisericii
10 Septembrie 2018
Maica Domnului deține ­întâietatea în ceea ce priveşte cinstirea sfinţilor în Ortodoxie şi acest lucru se reflectă în rânduielile liturgice ce se oficiază în Biserică....
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Maria Fecioara
08 Septembrie 2018
Maica Domnului, Preacurata Fecioară Maria este „Născătoare de Dumnezeu”, Maica lui Iisus Hristos, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu. Preacurata Fecioară Maria a fost fecioară...
Naşterea Maicii Domnului
07 Septembrie 2018
Prima sărbătoare a noului an bisericesc este Naşterea Maicii Domnului, în ziua de 8 septembrie. Această sărbătoare reprezintă poarta de intrare în cuprinsul întregului şir...

Arhivă ediții

Contactează-ne!