Preot Ciprian Apetrei

Timpul liturgic al Triodului
18 Februarie 2019
Anul bisericesc, care începe la 1 septembrie, se împarte în trei mari perioade cu dată de început variabilă, în funcţie de sărbătorirea Sfintelor Paşti: perioada Triodului,...
Mucenicul lui Hristos, Sfântul Teodor Tiron
16 Februarie 2019
Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte mâine pe Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron, care a primit cununa muceniciei în anul 306, în timpul persecuţiei împăraţilor Maximian şi...
Doamne miluieşte!
15 Februarie 2019
Când se vorbeşte de viaţa cultică a unui creştin ortodox, inevitabil apare în faţa noastră bogăţia vieţii liturgice, cu slujbele şi rugăciunile de toată tre­buinţa....
Ne mântuim prin credinţă şi fapte bune
14 Februarie 2019
Mântuirea este scopul creştinismului şi obiectivul Bisericii Ortodoxe, adică mântuirea membrilor ei. Scop al existenţei omeneşti, mântuirea este o problemă de maximă...
Universul, operă a voinţei raţionale a lui Dumnezeu
13 Februarie 2019
„La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul” (Facerea 1, 1). Cea dintâi afirmaţie teologică a Bibliei este reluată de Crezul de la Niceea (primul Sinod Ecumenic, 325) în...
Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul
12 Februarie 2019
Dumnezeu nu este numai fiinţă spirituală, personală, infinit, drept, bun, iubitor, creator, ci şi atotputernic, atotştiutor, omniprezent, proniator şi atotţiitor. Psalmistul...
Ortodoxia
11 Februarie 2019
E bine cunoscut tuturor celor care se definesc ca fiind creștini ortodocși că Ortodoxia înseamnă dreapta-credință în Dumnezeu. Dar etimologia ne propune și alte înțelesuri:...
Ortodoxia și Imperiul Bizantin
09 Februarie 2019
Între anii 330 şi 1453 a existat în istoria umanităţii imperiul numit de istorici „bizantin”, de la faptul că Sfântul Împărat Constantin cel Mare a transformat vechea...
„Întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului”
08 Februarie 2019
Biserica Ortodoxă mărturi­sește credința în Sfânta Treime, adică Dumnezeu Unul în ființă și întreit în persoane Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dumnezeu Tatăl este prima...
„Una, sfântă, sobornicească şi apostolică”
07 Februarie 2019
Biserica Ortodoxă este singura păstrătoare a dreptei credinţe creştine, așa cum a fost dată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, vestită lumii de Sfinţii săi Apostoli şi...
Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat
06 Februarie 2019
În articolul al doilea din Crez mărturisim credinţa noastră în dumnezeirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos: „Şi întru Unul Domn...
Desăvârşirea spirituală
05 Februarie 2019
Dorinţa noastră de desăvârşire spirituală nu se condiţionează de mediul şi timpul în care trăim, ci în primul rând de dorinţa noastră de a ne mântui. Oricât de multe...
Omul, cununa creaţiei
04 Februarie 2019
În momentul în care creaţia este redusă la aspectul său material, fiind asumată de om exclusiv dintr-o perspectivă consumistă, omul nu doar că-şi ratează propria vocaţie,...
Templul din Ierusalim
02 Februarie 2019
În Biserica Ortodoxă sărbătorim astăzi Întâmpinarea Domnului, când ne amintim de aducerea la templul din Ierusalim a Domnului nostru Iisus Hristos la 40 de zile de la...
Întâmpinarea Domnului
01 Februarie 2019
La 40 de zile de la Crăciun, sărbătorim Întâmpinarea Domnului. Această sărbătoare este cu dată fixă, 2 februarie. Mântuitorul Iisus Hristos este adus la Templu de Sfânta...

Arhivă ediții

Contactează-ne!