Preot Ciprian Apetrei

Alexie, omul lui Dumnezeu, model de autentică trăire
17 Martie 2017
Biserica noastră Ortodoxă îl cinsteşte astăzi pe Sfântul Alexie, care poartă apelativul ceresc omul lui Dumnezeu. El este singurul sfânt din calendarul bisericesc pe care îl...
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne!
11 Martie 2017
Rugăciunea neîncetată şi mulţumirea faţă de Dumnezeu pentru toate câte ni se dăruiesc fac parte din firescul vieţii. Dacă omul nu mulţumeşte lui Dumnezeu pentru fiecare lucru, nu poate nici să se roage, nici să...
Un izvor tainic de putere
12 Martie 2017
Rugăciunea este convorbirea omului cu Dumnezeu. Este dialogul omului slab și păcătos cu Dumnezeul Atotputernic și Sfânt. Astăzi, oamenii dispun de multe mijloace de a comunica între ei, însă modul de a vorbi cu...
Lumina icoanelor, bucuria Ortodoxiei
04 Martie 2017
Duminica Ortodoxiei a fost rânduită de Sfinții Părinți pentru a-i întări pe credincioși în credința ortodoxă, pentru a-i lumina pe toți cei care duc lupta cea duhovnicească, pentru a-i păzi de ereziile mai vechi sau...
Triodul, urcuş duhovnicesc către Învierea Domnului
25 Februarie 2017
Perioada Triodului este cel mai important timp duhov­nicesc din anul bisericesc. Înainte de marea sărbătoare a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, Biserica a rânduit...
Judecata de Apoi, revelare a planului divin în istorie
19 Februarie 2017
Duminica a treia din perioada Triodului ne pune înainte imaginea Înfricoşătoarei Judecăţi şi...
„Eu ostăşesc Stăpânului meu, Hristos”
17 Februarie 2017
Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte astăzi pe Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron, care a primit cununa muceniciei în anul 306, în timpul persecuţiei împăraţilor Maximian şi...
Sfânta Împărăteasă Teodora, mare apărătoare a sfintelor icoane
11 Februarie 2017
În Biserica Ortodoxă Română, 2017 este Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi pictorilor bisericeşti, de aceea este important să vedem cine au fost cei care au apărat cinstirea sfintelor icoane în decursul istoriei creştine. Una dintre...
Cuviosul Maxim, iubitorul Treimii și propovăduitorul credinței
21 Ianuarie 2017
Biserica Ortodoxă sărbătorește astăzi pe Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul, care s‑a născut în Constantinopol, la anul 580. Este unul dintre cei mai mari...
Sfântul Antonie cel Mare, monahul cu viață îngerească
17 Ianuarie 2017
Biserica Ortodoxă îl sărbă­toreşte astăzi pe Sfântul Cuvios Antonie cel Mare, despre care în cântările de la strană spunem: „Asemă­nându-te obiceiurilor...
Un eveniment istoric și înnoitor
23 Decembrie 2016
De Crăciun, sărbătorim Naşterea lui Hristos, dar în acelaşi timp trăim faptele legate de Naştere şi în chip tainic, în inima noastră. Bucuria duhovnicească și veselia...
Întreita bucurie a oamenilor cerești
17 Decembrie 2016
În calendarul Bisericii noastre pe luna decembrie sunt pomeniţi Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul (11 decembrie), Sfântul Proroc Daniel (17 decembrie), precum și Sfântul...
Sfântul Nicolae, bucuria tuturor
06 Decembrie 2016
Sfântul Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, este unul dintre cei mai iubiţi sfinţi ai Bisericii noastre. Nenumărate biserici au fost construite spre...
18 ani de la nașterea în veșnicie a Părintelui Cleopa
05 Decembrie 2016
„Trecerea la viața veșnică a Preacuviosului Părintelui nostru Cleopa Ilie este pentru Biserica noastră o mare pierdere și o negrăită durere sufletească. Prin moartea...
Două sărbători pentru unitatea românilor
04 Decembrie 2016
În fiecare an, zilele de 30 noiembrie şi 1 Decembrie sunt repere esenţiale pentru creştinul ortodox român, deoarece sărbătorim pe Ocrotitorul României - Sfântul Apostol...

Arhivă ediții

Contactează-ne!