Preot Ciprian Apetrei

În slujba Crucii și a neamului românesc
21 Mai 2017
Între mărturisitorii credinţei creştine în secolul trecut întâlnim şi chipul luminos al apărătorului valorilor creştine şi naţionale româneşti, părintele Nicolae Georgescu-Edineţ, numit atât de sugestiv de primul Patriarh al României, Miron...
Ziua mirelui din Cana Galileii
10 Mai 2017
Biserica noastră îl sărbătoreşte astăzi pe Sfântul Apostol Simon Zilotul. Din Proloage aflăm că a fost unul dintre cei 12 Apostoli ai Mântuitorului și era galileean. I se...
Dreptul Iov, răbdător și primitor al voii dumnezeiești
06 Mai 2017
Sfântul și Dreptul Iov este pomenit astăzi în calendarul Bisericii noastre şi este socotit de toată creștinătatea pildă de răbdare în încercările vieții, îngăduite de...
O invitație la descoperirea firii umane transfigurate
23 Aprilie 2017
Duminica a doua după Paști este numită Duminica Tomii. După unii exegeți, numele Toma...
Săptămâna Luminată, zile ale bucuriei tuturor
21 Aprilie 2017
Timpul liturgic în care ne aflăm este numit Săptămâna Luminată. Se numeşte aşa deoarece în primele veacuri creştine catehumenii care primeau Botezul de Paşti erau numiţi...
Cunună de spini pentru Împăratul Slavei
12 Aprilie 2017
Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Domnului nostru Iisus Hristos este perioada din anul bisericesc în care suntem pelerini alături de Hristos pe drumul către...
Pe drumul Crucii, spre bucuria Învierii
09 Aprilie 2017
În Duminica Floriilor sărbătorim Intrarea Domnului în Ierusalim, moment de bucurie marcat de Biserică prin dezlegare la peşte. După perioada duhovnicească a Postului...
Scara virtuților şi spiritualitatea ortodoxă
29 Martie 2017
Duminica a 4-a din Postul Mare este dedicată Sfântului Ioan Scărarul, care prin lucrarea sa...
Alexie, omul lui Dumnezeu, model de autentică trăire
17 Martie 2017
Biserica noastră Ortodoxă îl cinsteşte astăzi pe Sfântul Alexie, care poartă apelativul ceresc omul lui Dumnezeu. El este singurul sfânt din calendarul bisericesc pe care îl...
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne!
11 Martie 2017
Rugăciunea neîncetată şi mulţumirea faţă de Dumnezeu pentru toate câte ni se dăruiesc fac parte din firescul vieţii. Dacă omul nu mulţumeşte lui Dumnezeu pentru fiecare lucru, nu poate nici să se roage, nici să...
Un izvor tainic de putere
12 Martie 2017
Rugăciunea este convorbirea omului cu Dumnezeu. Este dialogul omului slab și păcătos cu Dumnezeul Atotputernic și Sfânt. Astăzi, oamenii dispun de multe mijloace de a comunica între ei, însă modul de a vorbi cu...
Lumina icoanelor, bucuria Ortodoxiei
04 Martie 2017
Duminica Ortodoxiei a fost rânduită de Sfinții Părinți pentru a-i întări pe credincioși în credința ortodoxă, pentru a-i lumina pe toți cei care duc lupta cea duhovnicească, pentru a-i păzi de ereziile mai vechi sau...
Triodul, urcuş duhovnicesc către Învierea Domnului
25 Februarie 2017
Perioada Triodului este cel mai important timp duhov­nicesc din anul bisericesc. Înainte de marea sărbătoare a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, Biserica a rânduit...
Judecata de Apoi, revelare a planului divin în istorie
19 Februarie 2017
Duminica a treia din perioada Triodului ne pune înainte imaginea Înfricoşătoarei Judecăţi şi...
„Eu ostăşesc Stăpânului meu, Hristos”
17 Februarie 2017
Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte astăzi pe Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron, care a primit cununa muceniciei în anul 306, în timpul persecuţiei împăraţilor Maximian şi...

Arhivă ediții

Contactează-ne!