Adrian Ivan

Despre calendarul ortodox
23 Ianuarie 2019
În fiecare an, noi, creştinii, primim din partea Bisericii calendarul ortodox. Îl primim cu evlavie şi credinţă şi îl aşezăm la loc de cinste în casa noastră, dar şi în...
„Au pe Moise și pe proroci. Să asculte de ei!”
02 Noiembrie 2018
Câte se pot spune despre viața noastră, despre datoria pe care o avem față de Dumnezeu și față de semenii noștri! Cu adevărat, Înțeleptul Solomon din Vechiul Testament ne...
Dumnezeu ne așteaptă să coborâm lângă El!
21 Ianuarie 2018
Duminica a 32-a după Rusalii (a lui...
Iertarea păcatelor aduce vindecarea și râvna pentru Dumnezeu
12 Martie 2017
Duminica a 2-a din Post (a Sfântului Grigorie Palama) (Vindecarea slăbănogului...
Rănile cuielor izvorăsc harul împăcării cu Dumnezeu
08 Mai 2016
Duminica a 2-a după Paşti (a Sfântului Apostol Toma) Ioan 20, 19-31 În ziua cea dintâi a săptămânii, fiind seară şi uşile fiind încuiate, acolo unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a...
Sfaturi practice în Biserică: Salutul credincioşilor în Biserică
02 Decembrie 2010
Salutul este înţeles mai ales ca un gest de politeţe, un gest care exprimă sentimentul de respect faţă de cineva. Nu de puţine ori, salutul premerge conversaţiei şi are multiple valenţe în actul comunicării şi mai ales în cel al comuniunii. El...
Sfaturi practice în Biserică: Despre cei care pleacă din vremea Sfintei Liturghii
10 August 2010
Cuvântul "Liturghie" arată că participarea noastră la această slujbă nu urmăreşte interesul nostru particular, ci se deschide lucrării tuturor, a Bisericii în întregimea ei. Centrul Sfintei Liturghii îl constituie aducerea cinstitelor daruri,...
Sfaturi practice în biserică: Odoare sau podoabe în biserică
23 Iunie 2010
Lăcaşul de cult al creştinilor este biserica, locul în care creştinii devin "pietre vii" şi "casă duhovnicească", după cuvintele Sfântului Apostol Petru (I Petru 2, 5). Ca lăcaş de cult, Biserica este cetatea sufletului nostru, de aceea,...
Sfaturi practice în biserică: Punerea numelui la Botez
27 Mai 2010
Unul dintre momentele cele mai importante din viaţa noastră este cel în care primim un nume, dat fiind faptul că numele pe care îl primim oficial în certificatul de naştere şi care devine un nume creştin prin Taina Sfântului Botez ne va reprezenta...
Sfaturi practice în biserică: De ce bărbaţii îşi descoperă, iar femeile îşi acoperă capul în biserică?
27 Aprilie 2010
Atunci când intrăm în biserică este firesc să simţim că am pătruns într-un loc cu totul special, iar particularitatea lui constă în faptul că Dumnezeu este prezent aici în chip tainic. Lăcaşul bisericii este nu numai un loc public, dar şi...

Arhivă ediții

Contactează-ne!